NewsflashNoutăți contabile aduse de Ordinul nr. 2649/2023

octombrie 13, 2023
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

See the full English version of the document in PDF.

Vezi materialul complet în format PDF.

Modificări pe scurt:

 

În data de 6 octombrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 903, a fost publicat Ordinul nr. 2649 pentru reglementarea unor aspecte contabile. Se introduc noi conturi contabile care deservesc, de exemplu, pierderea rezultată din fuziune corespunzătoare activului net negativ al societății absorbite, preluat de societatea absorbantă, cheltuieli de consultanță și cheltuieli de management. precum și aspecte privind capitalizarea costurilor în activele cu ciclu lung de fabricație. Noile prevederi se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2023 sau începând cu primele situații financiare anuale încheiate la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2024 (în cazul companiilor cu an financiar modificat).

Modificări pe larg:

 

 • Conform noilor prevederi, în planul de conturi general se adaugă următoarele conturi:

– 1496 pentru „Pierderi rezultate din reorganizări de societăți, corespunzătoare activului net negativ al societății absorbite” (A);

– 6121 pentru „Cheltuieli cu redevențele”;

– 6122 pentru „Cheltuieli cu locațiile de gestionare”;

– 6123 pentru „Cheltuieli cu chiriile”;

– 616 pentru „Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală”;

– 617 pentru „Cheltuieli de management”;

– 618 pentru „Cheltuieli de consultanță”.

 • Se adaugă faptul că debitul contului 149 „Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii”, va include și pierderea rezultată din fuziune, corespunzătoare activului net negativ al societății absorbite, preluat conform legii, de societatea absorbantă (456).
 • Se elimină funcțiunea contului 266 „Certificate verzi amânate”.
 • Se introduce funcțiunea conturilor 616 “Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală”, 617 „Cheltuieli de management”, respectiv 618 „Cheltuieli de consultanță” astfel:

– cu ajutorul contului 616 se ține evidenţa cheltuielilor aferente drepturilor de proprietate intelectuală care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca activ. În debitul contului 616 se înregistrează sumele reprezentând cheltuielile aferente drepturilor de proprietate intelectuală (401, 408).

– cu ajutorul contului 617 se ține evidenţa cheltuielilor de management. În debitul contului 617 se înregistrează sumele aferente cheltuielilor de management (401, 408).

– cu ajutorul contului 618 se ţine evidența cheltuielilor de consultanţă, aferente perioadei curente. În debitul contului 618 se înregistrează sumele aferente cheltuielilor de consultanță (401, 408).

 • În cazul grupului fiscal privind impozitul pe profit, persoana juridică responsabilă înregistrează în debitul contului 691 “Cheltuieli cu impozitul pe profit” cheltuiala totală cu impozitul pe profit datorat de grupul fiscal.
 • În ceea ce privește costurile îndatorării atribuibile activelor cu ciclu lung de fabricație, se clarifică faptul că un activ este în mod normal pregătit pentru utilizarea sa prestabilită atunci când construcția fizică a activului este terminată, chiar dacă unele lucrări administrative de rutină pot continua încă. Dacă mai sunt de realizat doar modificări minore, cum ar fi decorarea interioară a unei clădiri conform specificațiilor cumpărătorului sau utilizatorului, atunci se consideră că a fost încheiată cea mai mare parte a activităților. Entitățile care au inclus în valoarea activelor cu ciclu lung de fabricație costuri ale îndatorării prezintă informații corespunzătoare în notele explicative la situațiile financiare.
 • Se adaugă faptul că, data începerii capitalizării costurilor îndatorării, ca parte a costului unui activ cu ciclu lung de producție, este data la care entitatea îndeplinește pentru prima dată toate condițiile de mai jos astfel:

– suportă cheltuielile pentru activul respectiv;

– suportă costurile îndatorării şi

– întreprinde activitățile necesare pentru pregătirea activului în vederea utilizării sale prestabilite.

 • O entitate suportă cheltuieli pentru un activ cu ciclu lung de fabricație doar atunci când acele cheltuieli au generat plăți în numerar, transferuri de alte active sau asumarea unor datorii purtătoare de dobândă.
 • Activitățile necesare pregătirii activului pentru utilizarea sa prestabilită nu cuprind numai construirea fizică a activului, ci și lucrările tehnice și administrative anterioare începerii construcției fizice, cum ar fi activitățile asociate cu obținerea avizelor anterioare începerii construcției fizice. Totuși, asemenea activități exclud deținerea unui activ atunci când nu are loc nicio activitate care să modifice starea activului. De exemplu, costurile îndatorării suportate în cursul amenajării terenului sunt capitalizate în perioada în care se desfășoară activitățile legate de amenajare. În schimb, costurile îndatorării suportate în perioada în care un teren dobândit în scopul construirii de clădiri este deținut fără a fi supus unor activități asociate de amenajare nu sunt acceptate pentru capitalizare.
 • O entitate trebuie să întrerupă capitalizarea costurilor îndatorării pe parcursul perioadelor prelungite în care aceasta nu lucrează efectiv la realizarea activului cu ciclu lung de fabricație.
 • O entitate poate suporta costuri ale îndatorării în timpul unei perioade prelungite în care întrerupe activitățile necesare pregătirii unui activ pentru utilizarea sa prestabilită. Capitalizarea costurilor îndatorării nu se întrerupe pe parcursul perioadei în care entitatea execută lucrări tehnice şi administrative semnificative sau atunci când o amânare temporară este o parte necesară a procesului de pregătire a unui activ pentru utilizarea sa prestabilită.
 • Se adaugă faptul că valoarea cheltuielilor de proiectare și pentru obținerea autorizațiilor sunt costuri care se efectuează în legătură cu construcția unei imobilizări corporale, direct atribuibile acesteia, dacă există documente justificative care atestă efectuarea lor în legătură cu activul în cauză.
 • Prevederile anterior menționate se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2023. Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, aplică aceste prevederi începând cu primele situații financiare anuale încheiate la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2024.
 • În ceea ce privește întreruperea capitalizării costurilor îndatorării, prevederile se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2023, dacă efectul modificării politicii contabile se poate stabili până la data la care respectivele situații financiare anuale sunt aprobate. În caz contrar, prevederile se aplică costurilor îndatorării suportate de entitate în legătură cu împrumuturi contractate ulterior datei de 1 ianuarie 2024.
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA