NewsflashNoutati legislative ale lunii august/ Legislative news of August

septembrie 14, 2023
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

See the full English version of the document in PDF.

Vezi materialul complet în format PDF.

Modificări pe scurt:

 

Modificarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal în ceea ce privește cota redusă de TVA sau scutirile de TVA Hotărârea nr. 653 din data de 3 august 2023 pentru modificarea și completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, a fost publicată în data de 4 august 2023, în Monitorul Oficial nr. 722.

Procedură privind obligația de raportare a operatorilor de platforme – Ordinul nr. 1226 din data de 7 august 2023 pentru aprobarea procedurilor de punere în aplicare a prevederilor art. 2915 alin. (8) și (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, a fost publicat în data de 16 august 2023, în Monitorul Oficial nr. 743.

Alte noutăți de interes:

Modificări ale formularelor de raportare contabilă semestrială – Instrucțiunea nr. 3 din data de 28 iulie 2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, precum și de către Fondul de Compensare a Investitorilor, a fost publicată în data de 4 august, în Monitorul Oficial nr. 718.

Actualizarea formularului privind decontul de TVA – Ordinul nr. 1176 din data de 26 iulie 2023 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, a fost publicat în data de 4 august 2023, în Monitorul Oficial nr. 720.

Aprobarea formularelor privind creanțele bugetare aferente operatorilor de jocuri de noroc – Ordinul nr. 142 din 07 august 2023 al președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc pentru aprobarea modelelor unor formulare emise și utilizate în domeniul colectării creanței bugetare reprezentând contribuția anuală reglementată la art. 10 alin. (4)—(61) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și a caracteristicilor de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a acestor formulare, a fost publicat în data de 16 august 2023, în Monitorul Oficial nr. 743.

Procedură privind prezentarea legitimației de inspecție fiscală – Ordinul nr. 1229 din data de 9 august 2023 pentru aprobarea Procedurii de prezentare a legitimației de inspecție fiscală și a ordinului de serviciu în cadrul acțiunilor de inspecție fiscală, a fost publicat în data de 21 august 2023, în Monitorul Oficial nr. 756.

Modificări pe larg:

 

Modificarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal în ceea ce privește cota de redusă de TVA sau scutirile de TVA (HG 653/2023)

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aduc o serie de clarificări cu privire la aplicarea cotei reduse de TVA începând cu data de 04 august 2023.

TVA de 9% se aplică în cazurile și condițiile explicate mai jos:

 • băuturi, oțet comestibil și înlocuitori de oțet comestibil obținuți din acid acetic, care se încadrează la codurile NC 2201, 2202 și 2209 00, cu excepția celor care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99.
 • cazare în sectorul hotelier sau în sectoarele cu funcţie similară în structurile prevăzute la 2 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism („OG 58/1998”), astfel:

– structuri cu funcție de cazare: orice construcţie şi amenajare destinată, prin proiectare şi execuţie, cazării turiştilor, servirii mesei pentru turişti, agrementului pentru turişti, transportului special destinat turiştilor, serviciilor balneare de prevenţie, terapeutice şi/sau de recuperare pentru turişti, împreună cu serviciile aferente.

– structuri de primire turistice: structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică, structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, structuri de primire turistice cu funcţiuni de agrement pentru turişti, structuri de primire turistice cu funcţiuni de transport şi structuri de primire turistice cu funcţiuni pentru servicii balneare de prevenţie, terapeutice şi/sau de recuperare componente integrate sau arondate complexurilor de turism balnear.

 • cazare în structurile de primire turistică cu funcţiune de cazare prevăzute la 21 din OG 58/1998: cazare fără mic dejun, cazare cu mic dejun, cazare cu demipensiune, cazare „all inclusive”, combinaţia prestabilită a oricărei variante de servicii de cazare enumerate anterior.
 • în cazul cazării cu mic dejun, cu demipensiune, cu pensiune completă sau „all inclusive”, cota redusă de TVA se aplică asupra prețului total al cazării, care poate include și băuturi alcoolice, precum și băuturi nealcoolice încadrate la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99.
 • serviciile de restaurant şi de catering includ serviciile care constau în furnizarea de produse alimentare și/sau de băutură, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoțite de servicii conexe suficiente care să permită consumul imediat al acestora. Orice combinaţie de băuturi alcoolice şi nealcoolice, indiferent de concentraţia alcoolică, este considerată băutură alcoolică.
 • Pentru băuturile alcoolice și nealcoolice încadrate la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99, servite la restaurant sau oferite în cazul serviciilor de catering, se aplică cota standard de TVA, fără a se considera că are loc o livrare separată de bunuri, oferirea de băuturi făcând parte din serviciile de restaurant sau de catering.

TVA de 5% se aplică în cazurile și condițiile explicate mai jos:

 • locuințe cu valoare de până la 600.000 lei (limită majorată de la 450.000 lei)

 Scutirile de TVA

 • justificarea scutirii de taxă pentru serviciile de construire, reabilitare și modernizare de unități spitalicești din rețeaua publică de stat, pentru care beneficiarul este o unitate spitalicească din rețeaua publică de stat sau, după caz, o instituție/autoritate publică centrală sau locală care finanțează aceste servicii, se face prin prezentarea documentației aferente, cum ar fi contractele încheiate cu beneficiarul.
 • scutirea de taxă se aplică direct, prin facturare fără TVA, pentru livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii și echipamente de protecție, materiale și consumabile de uz sanitar, precum și pentru adaptarea, repararea, închirierea și leasingul unor astfel de bunuri către unitățile spitalicești din rețeaua publică de stat, pe baza unei declarații pe propria răspundere a reprezentantului legal al unității spitalicești care să ateste că aceste bunuri sunt destinate utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau de către persoanele cu handicap.
 • pentru livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii și echipamente de protecție, materiale și consumabile de uz sanitar, precum și pentru adaptarea, repararea, închirierea și leasingul unor astfel de bunuri către instituții/autorități publice centrale sau locale, scutirea de taxă se aplică direct, prin facturare fără TVA, pe baza unei declarații pe propria răspundere a reprezentantului legal al instituției/autorității publice care să ateste că bunurile/serviciile achiziționate sunt destinate unei unități spitalicești din rețeaua publică de stat pentru care instituția/autoritatea asigură finanțarea.
 • în cazul importului de bunuri precum echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor, scutirea de TVA se aplică pentru operațiunile realizate direct de către unitățile spitalicești din rețeaua publică de stat sau de către instituțiile/autoritățile publice centrale sau locale care asigură finanțarea, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal al unităţii care se depune la organul vamal competent la momentul importului. În cazul achiziției intracomunitare de astfel de bunuri, scutirea de TVA se aplică pe baza declaratiilor pe propria raspundere care se pastreaza în evidențele beneficiarului, în vederea justificării scutirii de TVA.
 • prevederile referitoare la declaraţiile pe propria răspundere nu se aplică pentru livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, livrarea de produse ortopedice, acestea fiind scutite indiferent către cine sunt livrate. În cazul importului de astfel de bunuri, scutirea de TVA se aplică de către organele vamale la momentul importului, indiferent de beneficiarul importului. În cazul achiziţiei intracomunitare de astfel de bunuri, scutirea de TVA se aplică de orice persoană ce realizează achiziţia intracomunitară a bunurilor în România.
 • se definește termenul de proteză medicală, accesoriul de proteză și produse ortopedice.
 • scutirile de TVA pentru bunurile și serviciile menționate anterior, se aplică dacă furnizorii/prestatorii fac dovada destinaţiei bunurilor/serviciilor prin orice probă şi mijloc de probă prevăzute de lege, inclusiv prin, dar nu limitat la, contracte şi declaraţiile pe propria răspundere.

Procedura privind obligația de raportare a operatorilor de platforme (Ordin 1226/2023)

 • Se aprobă Procedura privind domeniul de aplicare şi condiţiile schimbului automat obligatoriu de informaţii raportate de operatorii de platforme, în vederea verificării respectării de către operatorii de platforme, care au obligaţia de raportare, a procedurii de diligenţă fiscală şi a procedurilor de raportare.
 • Prevederile intră în vigoare începând cu data de 16 august 2023.

Se verifică respectarea procedurilor de diligență fiscală și de raportare atât pe baza informațiilor furnizate de operatorii de platforme prin formularul pus la dispoziție de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), cât și din surse de informații publice, pentru identificarea operatorilor de platforme în situațiile următoare:

– nu au determinat dacă un vânzător se califică drept vânzător exclus;

– nu au colectat toate informațiile prevăzute prin lege;

– nu au procedat la verificarea informațiilor despre vânzător;

– nu au determinat statul/statele membru(e) al/ale Uniunii Europene de rezidență al/ale vânzătorului;

– nu au colectat informațiile privind bunul imobil închiriat;

– nu au respectat termenele de finalizare și de valabilitate ale procedurii de diligență fiscală;

– au încredințat unui prestator de servicii terț îndeplinirea procedurii de diligență fiscală;

– nu au respectat calendarul și modalitatea de raportare;

– nu au raportat către Agenția Națională de Administrare Fiscală informațiile solicitate.

 • Se aprobă Procedura privind obligaţia de raportare în situaţiile în care informaţiile raportate sunt incomplete sau incorecte. Scopul procedurii vizează comunicarea ulterioară cu operatorii de platforme care au obligația de raportare, privind raportarea completă și corectă.

Se verifică dacă informațiile sunt raportate corect și complet, folosind atât datele oferite de operatorii de platforme prin formularul pus la dispoziție de ANAF, cât și informațiile disponibile în surse publice.

Dacă se observă că informațiile raportate de operatorii de platforme nu sunt corecte și/sau sunt incomplete, se acționează astfel:

– Se transmite operatorului de platformă, care trebuie să raporteze, o „Notificare privind informațiile incorecte și/sau incomplete furnizate de operatorii de platforme cu obligația de raportare” prin intermediul căreia se va prezenta în mod specific ce informații au fost identificate ca fiind incorecte și/sau incomplete, precum și perioada la care se referă aceste informații.

– Pe baza notificării menționate anterior, operatorul platformei verifică, completează și/sau corectează informațiile despre care a fost informat că sunt incorecte și/sau incomplete.

– Neîndeplinirea obligației de corectare a informațiilor solicitate în termen de 15 zile de la primirea notificării constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei.

 • Se aprobă modelul formularului „Notificare privind informațiile incorecte și/sau incomplete furnizate de către operatorii de platforme care au obligația de raportare”, instrucțiunile de completare și de utilizare a acestuia, precum și caracteristicile de tipărire și editare, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare.

Alte noutăți de interes

Modificarea formularelor de raportare contabilă semestrială (Instrucțiune 3/2023)

 • Se modifică formularele privind “situaţia veniturilor şi cheltuielilor”.
 • Se modifică formularul „Date informative”.
 • Prevederile intră în vigoare începând cu data de 04 august 2023.

Actualizarea formularului privind decontul de TVA (Ordin 1176/2023)

 • Se modifică modelul şi conţinutul formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”.
 • Noul formular se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii august 2023.
 • Prevederile intră în vigoare începând cu data de 04 august 2023.

Aprobarea formularelor privind creanțele bugetare aferente operatorilor de jocuri de noroc (Ordin 142/2023)

 • Se aprobă modelele precum și caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a următoarelor formulare:

– “Înștiințare de plată creanță bugetare” (anexa 1;

– “Notificare – Titlu executoriu” (anexa 2);

– “Somație” (anexa 3);

– “Decizie referitoare la obligațiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere” (anexa 4).

 • Actele administrative fiscale și procedurale sunt emise pe suport hârtie de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, dar se editează cu ajutorul tehnicii de calcul.
 • Înștiințările de plată pentru contribuția la jocurile de noroc sunt transmise anual către organizatorii de jocuri de noroc licențiați până pe 10 ianuarie a fiecărui an, iar pentru cei nou-licențiați în termen de 5 zile de la aprobarea documentației. Termenul legal de plată este până la data de 25 ianuarie a fiecărui an.
 • În cazul încetării valabilității licenței, contribuția anuală trebuie plătită integral.
 • Notificarea – Titlu executoriu se transmite către organizatorii de jocuri de noroc licențiați pentru care s-a împlinit termenul de plată.
 • Somația se transmite pentru sumele de plată pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis.
 • Decizia privind obligațiile bugetare accesorii, cum ar fi dobânzile și penalitățile de întârziere, se transmite pentru neachitarea la termenul legal de plată a creanței bugetare principale.
 • Structurile de specialitate din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc sunt responsabile de implementarea acestor prevederi.
 • Prevederile intră în vigoare începând cu data de 16 august 2023.

Procedură privind prezentarea legitimației de inspecție fiscală (Ordin 1229/2023)

 • Se aprobă Procedura de prezentare a legitimației de inspecție fiscală și a ordinului de serviciu în cadrul acțiunilor de inspecție fiscală.
 • Legitimaţia de inspecţie şi ordinul de serviciu pot fi prezentate contribuabilului/plătitorului la începerea inspecţiei fiscale şi prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanţă.
 • Inspecţia fiscală se desfăşoară, de regulă, la sediul organului de inspecţie fiscală dar, din iniţiativa organului de inspecţie fiscală sau la solicitarea motivată a contribuabilului/plătitorului, inspecţia fiscală se poate desfăşura în spaţiile de lucru ale contribuabilului/plătitorului.
 • Prevederile intră în vigoare începând cu data de 21 august 2023.

 

Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA