Mircea Dumitrașcu Partner

Partner

Mircea este Partner în cadrul NOA și are o experiență profesională vastă acumulată în cadrul unor societăți de consultanță fiscală de renume. Mircea a fost implicat într-un număr foarte mare de proiecte în domeniul taxelor indirecte (TVA , accize și vamă), dar și în domeniul taxelor directe.

Pe parcursul activității sale profesionale, a oferit consultanță fiscală punctuală, a luat parte la revizii fiscale, proiecte de due dilligence și M&A, a oferit asistenţă în cadrul proceselor de înregistrare și autorizare fiscală (de exemplu, înregistrare în scopuri de TVA, obținere de certificat AEO, autorizări specifice legislației de accize – antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, etc.) și, nu în ultimul rând, a fost implicat în proiecte ce au vizat modificarea legislației fiscale. De asemenea, Mircea a participat la o serie de conferințe publice, dar și cursuri pe teme fiscale în calitate de speaker/lector.