https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/10/Noutati-privind-masurile-de-protectie-ca-urmare-a-limitarii-activitatii-economice-1280x690.jpg

Vezi materialul complet în format PDF. See the full English version of the document in PDF.   Modificări pe scurt:   În 4 octombrie 2021 în Monitorul Oficial nr. 945 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 110 din 2 octombrie 2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în...

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/10/Controale-viitoare-referitoare-la-conectarea-caselor-de-marcat-electronice-fiscal-1280x690.jpg

Vezi materialul complet în format PDF. See the full English version of the document in PDF.   Modificări pe scurt:   În data de 1 octombrie 2021, ANAF a emis un comunicat de presă prin intermediul căruia face cunoscut faptul că, în perioada imediat următoare, se vor efectua acțiuni de verificare privind îndeplinirea obligației de...

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/09/Depunerea-declaratiei-anuale-privind-beneficiarul-real-al-persoanei-juridice-pentru-anul-2021-1280x690.jpg

Vezi materialul complet în format PDF. See the full English version of the document in PDF.   Modificări pe scurt:   Dorim să vă reamintim faptul că se apropie termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real pentru anul 2021, termen modificat prin Ordonanța de Urgență nr. 43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației...

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/09/Picture1-1280x720.jpg

În data de 30 august 2021, în Monitorul Oficial nr. 832 a fost publicată Ordonanța nr. 8 din data de 30 august 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal care aduce modificări privind impozitul pe profit, impozitul pe venit, contribuțiile sociale obligatorii, impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți, taxa pe valoarea adăugată, impozitele și taxe locale etc.De asemenea, tot în data de 30 august 2021, în Monitorul Oficial nr. 832 a fost publicată Ordonanța nr. 11 din data de 30 august 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale care aduce modificări/ completări privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată, eșalonarea la plată, informații privind fișierul standard de control fiscal, etc.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/08/SAF-T-1280x720.jpg

Având în vedere că 1 ianuarie 2022 este primul termen de referință pentru depunerea Fișierului Standard de Control Fiscal pentru contribuabilii mari, Agenția Națională de Administrare Fiscală a început încă de la începutul anului 2021 publicarea de informații referitoare la Fișierul Standard de Control Fiscal.Astfel, în data de 09 august 2021 în cadrul secțiunii Transparență decizională de pe site-ul ANAF s-a publicat un proiect prin care a fost actualizată documentația tehnică SAF-T.În cadrul acestui proiect, s-au publicat următoarele documente:Modul Validator SAF-T; Fișiere test pentru Validatorul SAF-T; Schema SAF-T versiunea 4.1.1; Schema XSD pentru SoftJ versiunea 2.3; Formular electronic D406T „Model – raport SAF-T pdf cu xml atașat – date valide – valori din nomenclator TVA”; Instrucțiuni de utilizare pentru contribuabili a Modului Validator (DUKValidator); Ghidul contribuabilului pentru pregătirea și depunerea Declarației informative D406 Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T), versiune 2.0.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/01/noa1.jpg

În data de 6 august 2021, în Monitorul Oficial nr. 766 a fost publicat Ordinul nr. 1.191 din data de 26 iulie 2021 pentru aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, prin intermediul căruia se aprobă Procedura de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, modelul și conținutul anumitor formulare generate de prezenta Procedură etc.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/05/Screenshot-2021-05-25-133237.png

Modificări pe scurt:În data de 18 iunie 2021, în Monitorul Oficial nr. 611 a fost publicată Hotărârea nr. 654 din data de 16 iunie 2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017 care aduce modificări privind termenul de transmitere al declarației privind detașarea transnațională a salariaților, informațiile pe care aceasta trebuie să le conțină, elementele pe care trebuie să le conțină notificarea privind prelungirea duratei detașării până la 18 luni etc....

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/04/restaurant-floor-plan-Blog-Banner-e1617790179832.jpg

Modificări pe scurt:În data de 11 iunie 2021, în Monitorul Oficial nr. 590 a fost publicată Legea nr. 159 din 11 iunie 2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale, care aduce anumite precizări privind operatorii care pot obține ajutorul de stat, privind obligația menținerii activității beneficiarilor, modificări referitoare la limita plafonului pentru ajutoarele de stat acordate etc.De asemenea, în data de 14 iunie 2021, în Monitorul Oficial nr. 594, a fost publicat Ordinul nr. 991 din data de 14 iunie 2021 pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/04/ezgif.com-gif-maker-4-1280x632.jpg

Modificări pe scurt:În data de 06 mai 2021, în Monitorul Oficial nr. 474 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 36 din 05 mai 2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă și pentru modificarea și completarea unor acte normative.De asemenea, în data de 06 mai 2021, în Monitorul Oficial nr. 474 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 37 din 05 mai 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii.Totodată, în data de 19 mai 2021, s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 519, Ordinul nr. 758 din 11 mai 2021 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale.Tot în aceeași dată, în Monitorul Oficial nr. 520 s-a publicat Ordinul nr. 577 din 17 mai 2021 privind reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor juridice străine.De asemenea, în data de 31 mai 2021, s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 561, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43 din 27 mai 2021 privind prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/05/p2-1280x700.png

Modificări pe scurt:În data de 27 aprilie 2021, în Monitorul Oficial nr. 446 a fost publicată Legea nr. 101 din data de 26 aprilie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, care aduce anumite modificări în ceea ce privește obligația de depunere a declarației privind beneficiarului real.De asemenea, în data de 22 aprilie 2021, în Monitorul Oficial nr. 428 a fost publicat Ordinul nr. 258 din data de 9 martie 2021 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2021, respectiv Ordinul nr. 449 din data de 29 martie 2021 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2021, care aduc precizări referitoare la valorile tichetelor de masă, respectiv tichetelor de creșă.Un alt aspect de noutate face trimitere la comunicatul de presă emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală în care se precizează documentația tehnică necesară pentru implementarea unui fișier standard internațional de audit pentru toți contribuabilii (SAF-T). De asemenea, în data de 06 mai 2021, în Monitorul Oficial nr, 476 a fost publicata Legea nr. 123 din data de 06 mai 2021 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 5/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

NOA Group - logo oficial
București, Sector 1, Șoseaua Pipera, nr. 4, etaj 4
București - Sector 1, Strada Benjamin Franklin 16, etaj 1
Londra - Kemp House 160, City Road
+40 771 590 129
office@noagroup.ro

Suntem și pe social media: