Consultanță de business

Audit Intern, Audit Financiar și Consultanță de Business

Consultanța de business reprezintă o arie acoperită de specialiștii NOA și a ajuns natural în portofoliul de servicii ca urmare a experienței vaste pe care echipa NOA a dobândit-o din interacțiunile cu companii din industrii diferite atât multinaționale, cât și antreprenoriale, atât companii românești cât și străine. 

Consultanță de Business

Având în componență o echipă de profesioniști cu peste 10 anide experiențe în domeniul financiar, fiscal, antreprenorial și de business în general specialiștii NOA oferă consultanță de business pentru a facilita luarea unor decizii critice dintre care menționăm:

  • Consultanță de business strategică pentru a facilita luarea unor decizii asumate cunoscând toate implicațiile acestora. Într-un mediu economic dinamic, competitiv și în continuă schimbare, deciziile dau direcția companiei și de aceea o echipă de specialiști care participă la conturarea celor mai bune decizii poate genera un avantaj competitiv important.
  • Consultanță în gestionarea riscului aduce plus valoare companiilor în luarea unor decizii de business critice. Risculeste prezent în permanență în activitatea unei societăți, manifestându-se sub două forme: inerent și rezidual. Administrarea risculuieste susținută de existența unor controale interne bine structurate, puse în aplicare pentru a reduce riscul până la nivelul acceptat de echipa de management. Gestionarea riscurilor (eng. risk management) cuprinde procesele dintr-o societate cum ar fi stabilirea politicilor și procedurilor de risc, cuantificarea riscurilor prin prisma probabilității apariției și al impactului asupra poziției financiare, sau planificarea și implementarea strategiei companiei la nivel operațional.
  • Elaborarea Declarației Nefinanciare prevăzută de Ordinul nr. 1802/2014 art. 492 indice 1, conform căruia începând cu situațiile financiare aferente anului 2019, societățile comerciale care depășesc un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar sunt obligate să includă în raportul administratorului și respectiva Declarație Nefinanciară.
  • Implementarea procedurilor interne prin alocarea unei echipe de consultanți adecvați specificului activității societății dumneavoastră și total independenți de managementul companiei.