Consultanță fiscală

Oferim clienților consultanță fiscală generală, în domeniul impozitelor directe și indirecte, atât din perspectiva legislației fiscale din România, cât și din perspectiva celei internaționale. Urmărim zilnic modificările aduse legislației fiscale și răspundem cu promptitudine solicitărilor clienților noștri cu privire la diverse spețe cu impact fiscal ce apar în cursul activității lor. Suportul oferit este continuu. Pe lângă tratamentul fiscal aplicabil situațiilor, îi asităm pe clienții NOA și cu sfaturi practice de implementare.

Consultanță fiscală generală

Prin intermediul serviciilor noastre de consultanță fiscală generală acoperim următoarele arii de expertiză:

Consultanță in domeniul impozitelor directe:

 • Impozit pe profit;
 • Impozit cu reținere la sursă pe venitul nerezidenților;
 • Impozit pe venit și contribuții sociale;
 • Impozite și taxe locale;
 • Impozit pe dividende.

Consultanță în domeniul impozitelor indirecte:

 • Taxa pe valoarea adăugată;
 • Accize;
 • Taxe vamale.

Asistență în activități de conformare fiscală

Oferim sprijin clienților în activitățile lor de conformare fiscală, fie indirect, prin asistență la întocmirea și depunerea unor declarații, fie direct, prin intermediul reprezentării fiscale, caz în care acționăm ca și reprezentant/împuternicit al clientului (rezident sau nerezident) în scopuri fiscale.

Asistență la inspecții fiscale

Suntem alături de clienți pe tot parcursul exercițiilor de inspecție fiscală și ne asigurăm că acestea se desfășoară cu respectarea reglementărilor în vigoare. De asemenea, rolul nostru este să ne asigurăm că interpretarea legislației fiscale se face obiectiv și că aplicarea regimului fiscal urmărește scopul dorit de legiuitor.

Dintre serviciile de asistență oferite, menționăm următoarele:

 • Putem acționa ca o interfață între client și autoritățile fiscale, preluând direct relația cu inspectorii și urmărind desfășurarea corectă a procesului de inspecție fiscală;
 • În paralel cu inspectorii fiscali, putem efectua o evaluarea independentă a posibilelor riscuri la care este expus clientul și, împreuna cu acesta, stabilim strategia procesului de control și formulăm recomandări în vederea diminuării impactului fiscal;
 • Pregătim notele explicative solicitate de organele de control, și asistăm clientul în cadrul discuțiilor finale cu autoritățile.

Litigii Fiscale

În cadrul disputelor cu autoritățile fiscale, suntem alături de clienți în vederea pregătirii contestațiilor, atât pe cale administrativă, cât și pe cale juridică, la instanțele de judecată, împotriva deciziilor emise de autoritățile fiscale.

Dintre serviciile de asistență oferite, menționăm următoarele:

 • Analizăm deciziile emise de autoritățile fiscale, situația de fapt, precum și aspectele fiscale în dezbatere;
 • Pregătim o situație a riscurilor identificate și a impactului fiscal și estimăm pe baza argumentelor pregătite în baza analizei și pe baza discuțiilor cu clientul, potențialul de câștig a cauzei;
 • Pregătim contestația scrisă și putem reprezenta clientul în fața autorităților fiscale în vederea susținerii argumentelor aduse în contestație, precum și în fața instanțelor de judecată, fie alături de avocații acestuia, sau alături de avocații noștri colaboratori.