Revizie fiscală

Asistență fiscală

Schimbările legislației fiscale, dinamismul unui business și efervescența pieței de bunuri și servicii sunt doar câteva aspecte care pot aduce influențe negative fiscale la nivelul unei societăți. NOA dispune de echipa și experiența necesare evaluării impactul fiscal la nivelul societății, iar verificarea gradului conformării fiscală și  corectarea eventualelor deficiențe poate pune la adăpost societatea în fața unui viitor control fiscal al autorităților.

Revizie fiscală

Prin intermediul serviciilor de revizie fiscală, in mod practic simulăm o inspecție fiscală care fie poate să acopere toate impozite și taxele fie doar parțial, în funcție de necesitățile clientului.

Serviciile presupun o analiză detaliată a activității clienților noștri din perspectiva legislației fiscale românești, începând cu revizuirea înregistrărilor contabile, a tratamentului fiscal aplicat, analiza documentației fiscale suport precum și a modului de îndeplinire a obligațiilor fiscale, până la estimarea riscurilor identificate și emiterea de recomandări în vederea efectuării de corecții care să diminueze impactul fiscal al acestora.

De ce să faci revizie fiscală? Pentru că te ajută să ai o privire de ansamblu asupra situației fiscale a companiei, a potențialelor riscuri fiscale la care este expusă și impactul material al acestora, și pentru că poți să fii cu un pas înaintea inspectorilor, și să corectezi din timp eventuale erori.

Analiză de risc fiscal

În contextul unei legislații fiscale în continuă schimbare, dar și al intensificării activității autorităților fiscale în domeniul controalelor, oferim și servicii de analize limitate a riscului fiscal la care poate fi supus clientul.

Analiza de risc fiscal reprezintă o revizie fiscală limitată, prin care ne propunem să identificăm împreuna cu clientul principalele arii cu potențial risc fiscal, astfel încât acesta să își stabilească zonele cu expunere fiscală mai puțin favorabilă. De regulă, ne propunem să efectuăm o verificare limitată a tratamentul fiscal aplicat de client, asupra principalelor operațiuni desfășurate pe o perioadă de un an, urmând ca pe baza constatărilor clientul să poată lua anumite decizii de business.

De ce să faci analiză de risc? Pentru ca într-un timp scurt poți afla dacă principalele tale operațiuni sunt supuse unui risc fiscal, și cum poți să remediezi situațiile întâmpinate.