Prețuri de transfer

Societățile afiliate care desfășoară tranzacții între ele sunt obligate să respecte reglementările în materie de prețuri de transfer, adică să se asigure că tranzacțiile sunt desfășurate cu respectarea principiului prețului de piață, dar și să întocmească dosarul prețurilor de transfer, acolo unde este cazul.
NOA are o echipă dedicată pentru tematica prețurilor de transfer ce vă poate asista pe acest subiect.

Dosar Prețuri de Transfer

Unul dintre cele mai de interes subiecte din ultimii ani în domeniul fiscal au fost prețurile de transfer.

Asistăm clientul în tot procesul de întocmire a dosarului de prețuri de transfer pentru tranzacțiile desfășurate cu părțile sale afiliate și sprijinim companiile care derulează tranzacții intra grup să ia în considerare pregătirea din timp a dosarului prețurilor de transfer, întrucât pe de o parte, acesta poate conferi managementului companiei o imagine fidelă a anumitor indicatori financiari, iar pe de altă parte, în timpul unei inspecții fiscale, autoritățile pot solicita oricând dosarul prețurilor de transfer, având un termen limitat pentru prezentarea acestuia.

Pe lângă serviciile de întocmire a dosarului de prețuri de transfer, oferim și următoarele servicii de asistență:

  • Revizuim politicile și documentația privind prețurile de transfer existente în cadrul grupului;
  • Asistăm clientul în actualizarea documentației din anii precedenți;
  • Oferim suport în redactarea și negocierea acordurilor de preț în avans.

Asistență inspecție fiscală

Suntem alături de clienți și în inspecțiile fiscale care vizează prețurile de transfer, prin analiza constatărilor echipei de inspecție fiscală, verificarea studiilor efectuate, întocmirea unor analize proprii în paralel pentru a compara rezultatele, comunicarea directă cu autoritățile și pregătirea argumentelor și notelor explicative solicitate de organele de control, precum și asistență în întocmirea contestațiilor.

Analiza de comparabilitate

Ca parte a ariei de servicii în domeniul prețurilor de transfer, vă putem asista într-o etapă foarte importantă în derularea tranzacțiilor cu părțile afiliate, și anume: planificare și consultanță.

De cele mai multe ori, anterior derulării unei tranzacții cu părțile afiliate, clienții doresc să se asigure că din perspectiva prețurilor de transfer, sunt respectate prevederile legislative în vigoare, pentru a evita în viitor eventuale discuții cu autoritățile și posibile ajustări fiscale. Așadar, asistăm clienții în acest demers, prin întocmirea unor studii de comparabilitate care să îi ajute să își stabilească o marjă de profit la nivel de piață pentru tranzacțiile ce urmează să fie desfășurate, putem oferi propuneri în vederea stabilirii politicilor privind prețurile de transfer și oferim suport în implementarea acestora, astfel încât să ne asigurăm că riscurile de ajustare cu privire la respectivele tranzacții sunt diminuate.

De ce să faci dosar de prețuri de transfer sau studii de comparabilitate?

Pentru că pe lângă obligațiile legale cu privire la prețurile de transfer, o analiză din timp a tranzacțiilor cu părțile afiliate poate să ofere o imagine fidelă asupra indicatorilor de performanță ai companiei, poate identifica anumite riscuri fiscale și se pot lua măsuri pentru diminuarea acestora, sau se pot identifica situații în care prin adoptarea unor decizii, se pot maximiza indicatorii financiari.