https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/12/iStock-1171250715-1280x720.jpg

În ultimii ani a devenit tot mai interesant atât pentru contribuabili cât și pentru autoritățile fiscale subiectul dosarului prețurilor de transfer. Întrucât am constatat o intensificare a inspecțiilor fiscale pe marginea acestui subiect, am pregătit pentru dumneavoastră un scurt „ghid” care să vă ajute în a vă pregăti pentru un eventual control care privește întocmirea dosarului prețurilor de transfer.Dosarul prețurilor de transfer se întocmește de către contribuabili în situațiile în care aceștia desfășoară tranzacții cu alte părți afiliate, sub anumite condiții.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/11/iStock-1297339011-1280x720.jpg

Obligația respectării reglementărilor în materie de prețuri de transfer revine tuturor persoanelor afiliate care tranzacționează între ele. Scopul acestor reglementări este ca persoanele afiliate să se asigure că prețurile stabilite în cadrul tranzacțiilor respectă principiul valorii de piață. Această obligație atrage după sine și întocmirea dosarului de prețuri de transfer, în unele cazuri.În ceea ce privește prețul de piață, acesta este definit ca fiind valoarea care ar fi plătită de un client independent unui furnizor independent în aceleași condiții, pentru același bun sau serviciu ori pentru unul similar. Cu alte cuvinte, principiul valorii de piață presupune ca termenii stabiliți în relațiile comerciale sau financiare dintre două părți afiliate să nu difere de cele care ar fi existat între persoane independente.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/11/iStock-1220278828-min-scaled-2-1280x720.jpg

Evaluarea riscurilor la nivelul întregii companii are ca scop stabilirea ariilor de risc cu impact și materialitate semnificative. Atfel, în urma analizei acestora, în baza interviurilor cu Top Managementul societății auditate, se stabilesc o serie de misiuni de Audit Intern, planificate pe 3-5 ani, descrescător în funcție de nivelul de risc.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/11/iStock-1156132562-1280x720.jpg

Este deja cunoscut faptul că entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar (respectiv entitățile de interes public și entitățile care îndeplinesc criteriile de mărime pentru auditare) sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern (art. 65 alin. (7) din Legea nr. 162/2017).Această prevedere este introdusă prin Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și este în vigoare încă din anul 2005. Cu toate acestea, ea nu a fost tratată cu importanța cuvenită până la momentul apariției sancțiunilor. Astfel, nerespectarea cerințelor privind organizarea activității de audit intern și a comitetului de audit este sancționată cu o amendă deloc neglijabilă de până la 100.000 lei (art. 44 din Legea nr. 162/2017).

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/04/GettyImages-1097811822-scaled-1.jpg

La reguli noi, practici vechi!Anul 2016 a fost un an de referință din punct de vedere fiscal, fiind anul de rescriere a Codului fiscal. Din punct de vedere al impozitului pe profit, Codul fiscal rescris a venit atât cu o regulă generală pentru deductibilitatea cheltuielilor, cât și cu eliminarea obligației de a justifica prestarea efectivă a serviciilor prin situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piaţă sau, așa cum prevedea vechiul Cod fiscal, orice alte materiale corespunzătoare.Rescrierea prevederilor anterior aplicabile a vizat simplificarea sistemului fiscal, eliminarea disfuncționalităților și crearea unui cadru legal fiscal coerent și modern.Motivația legiuitorului privind necesitatea proiectului de rescriere a Codului fiscal din perspectiva modificărilor aduse în materia impozitului pe profit, așa cum rezultă din expunerea de motive la proiectul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a fost aceea că, prin instituirea unor noi reguli de deductibilitate și eliminarea unor condiții împovărătoare și cu risc de interpretare și implicit de abuz din partea organelor emitente a actelor de constatare fiscală se înscrie în obiectivul general vizat de simplificarea sistemului fiscal din Romania........

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/04/ISTOCKPHOTO_1213043857-min-1-1280x720.jpg

Cu trei facilități fiscale adoptate și suspendate deja, ce mai rămâne din facilitățile fiscale propuse în 2020? A doua parte a anului 2020 a adus o serie de facilități fiscale noi cu impact semnificativ asupra companiilor și persoanelor fizice. Printre acestea amintim sistemul de consolidare fiscală, reducerile de impozite pentru stimularea capitalizării companiilor, creditul fiscal...

NOA Group - logo oficial
București, Sector 1, Șoseaua Pipera, nr. 4, etaj 4
București - Sector 1, Strada Benjamin Franklin 16, etaj 1
Londra - Kemp House 160, City Road
+40 771 590 129
office@noagroup.ro

Suntem și pe social media: