https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/04/GettyImages-1097811822-scaled-1.jpg

La reguli noi, practici vechi!Anul 2016 a fost un an de referință din punct de vedere fiscal, fiind anul de rescriere a Codului fiscal. Din punct de vedere al impozitului pe profit, Codul fiscal rescris a venit atât cu o regulă generală pentru deductibilitatea cheltuielilor, cât și cu eliminarea obligației de a justifica prestarea efectivă a serviciilor prin situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piaţă sau, așa cum prevedea vechiul Cod fiscal, orice alte materiale corespunzătoare.Rescrierea prevederilor anterior aplicabile a vizat simplificarea sistemului fiscal, eliminarea disfuncționalităților și crearea unui cadru legal fiscal coerent și modern.Motivația legiuitorului privind necesitatea proiectului de rescriere a Codului fiscal din perspectiva modificărilor aduse în materia impozitului pe profit, așa cum rezultă din expunerea de motive la proiectul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a fost aceea că, prin instituirea unor noi reguli de deductibilitate și eliminarea unor condiții împovărătoare și cu risc de interpretare și implicit de abuz din partea organelor emitente a actelor de constatare fiscală se înscrie în obiectivul general vizat de simplificarea sistemului fiscal din Romania........

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/04/ISTOCKPHOTO_1213043857-min-1-1280x720.jpg

Cu trei facilități fiscale adoptate și suspendate deja, ce mai rămâne din facilitățile fiscale propuse în 2020? A doua parte a anului 2020 a adus o serie de facilități fiscale noi cu impact semnificativ asupra companiilor și persoanelor fizice. Printre acestea amintim sistemul de consolidare fiscală, reducerile de impozite pentru stimularea capitalizării companiilor, creditul fiscal...

NOA Group - logo oficial
București, Sector 1, Șoseaua Pipera, nr. 4, etaj 4
București - Sector 1, Strada Benjamin Franklin 16, etaj 1
Londra - Kemp House 160, City Road
+40 771 590 129
office@noagroup.ro

Suntem și pe social media: