https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/11/iStock-1220278828-min-scaled-2-1280x720.jpg

Evaluarea riscurilor la nivelul întregii companii are ca scop stabilirea ariilor de risc cu impact și materialitate semnificative. Atfel, în urma analizei acestora, în baza interviurilor cu Top Managementul societății auditate, se stabilesc o serie de misiuni de Audit Intern, planificate pe 3-5 ani, descrescător în funcție de nivelul de risc.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/11/iStock-1156132562-1280x720.jpg

Este deja cunoscut faptul că entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar (respectiv entitățile de interes public și entitățile care îndeplinesc criteriile de mărime pentru auditare) sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern (art. 65 alin. (7) din Legea nr. 162/2017). Această prevedere este introdusă prin Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și este în vigoare încă din anul 2005. Cu toate acestea, ea nu a fost tratată cu importanța cuvenită până la momentul apariției sancțiunilor. Astfel, nerespectarea cerințelor privind organizarea activității de audit intern și a comitetului de audit este sancționată cu o amendă deloc neglijabilă de până la 100.000 lei (art. 44 din Legea nr. 162/2017).

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/04/GettyImages-1097811822-scaled-1.jpg

La reguli noi, practici vechi!Anul 2016 a fost un an de referință din punct de vedere fiscal, fiind anul de rescriere a Codului fiscal. Din punct de vedere al impozitului pe profit, Codul fiscal rescris a venit atât cu o regulă generală pentru deductibilitatea cheltuielilor, cât și cu eliminarea obligației de a justifica prestarea efectivă a serviciilor prin situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piaţă sau, așa cum prevedea vechiul Cod fiscal, orice alte materiale corespunzătoare.Rescrierea prevederilor anterior aplicabile a vizat simplificarea sistemului fiscal, eliminarea disfuncționalităților și crearea unui cadru legal fiscal coerent și modern.Motivația legiuitorului privind necesitatea proiectului de rescriere a Codului fiscal din perspectiva modificărilor aduse în materia impozitului pe profit, așa cum rezultă din expunerea de motive la proiectul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a fost aceea că, prin instituirea unor noi reguli de deductibilitate și eliminarea unor condiții împovărătoare și cu risc de interpretare și implicit de abuz din partea organelor emitente a actelor de constatare fiscală se înscrie în obiectivul general vizat de simplificarea sistemului fiscal din Romania........

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/04/ISTOCKPHOTO_1213043857-min-1-1280x720.jpg

Cu trei facilități fiscale adoptate și suspendate deja, ce mai rămâne din facilitățile fiscale propuse în 2020? A doua parte a anului 2020 a adus o serie de facilități fiscale noi cu impact semnificativ asupra companiilor și persoanelor fizice. Printre acestea amintim sistemul de consolidare fiscală, reducerile de impozite pentru stimularea capitalizării companiilor, creditul fiscal...