BlogReglementări privind dosarul prețurilor de transfer

noiembrie 22, 2021
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/11/iStock-1297339011-1280x720.jpg

Obligația respectării reglementărilor în materie de prețuri de transfer revine tuturor persoanelor afiliate care tranzacționează între ele. Scopul acestor reglementări este ca persoanele afiliate să se asigure că prețurile stabilite în cadrul tranzacțiilor respectă principiul valorii de piață. Această obligație atrage după sine și întocmirea dosarului de prețuri de transfer, în unele cazuri.

În ceea ce privește prețul de piață, acesta este definit ca fiind valoarea care ar fi plătită de un client independent unui furnizor independent în aceleași condiții, pentru același bun sau serviciu ori pentru unul similar. Cu alte cuvinte, principiul valorii de piață presupune ca termenii stabiliți în relațiile comerciale sau financiare dintre două părți afiliate să nu difere de cele care ar fi existat între persoane independente.

Definirea persoanelor afiliate

În contextul tranzacțiilor intra-grup privind prețurile de transfer, persoanele afiliate sunt definite astfel:

  1. persoana fizică cu persoană fizică: dacă acestea sunt soț/soție sau rude până la gradul al III-lea inclusiv;
  2. persoana fizică cu persoană juridică: persoana fizică deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane juridice ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică;
  3. persoană juridică cu persoană juridică: dacă cel puțin aceasta deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică sau dacă o terță persoană deține minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atât la prima persoană juridică, cât şi la cea de-a doua ori dacă le controlează în mod efectiv.

În privința controlului efectiv, se consideră că o persoană controlează în mod efectiv o persoană juridică dacă se stabilește faptul că, atât din punct de vedere faptic, cât și legal, administratorul/personalul de conducere are capacitatea de decizie asupra activității persoanei juridice vizate, prin încheierea de tranzacții cu alte persoane juridice care sunt sub controlul aceluiași administrator/personal de conducere sau că persoana de conducere din cadrul persoanei juridice este acționar sau administrator în cadrul persoanei juridice vizate.

Tranzacțiile care trebuie documentate în cadrul dosarului de prețuri de transfer

Tranzacțiile din sfera prețurilor de transfer (care trebuie să respecte principiul prețului de piață), vizează orice tranzacții desfășurate de entitățile afiliate, precum urmează:

  • achiziția și / sau vânzarea de active circulante sau fixe;
  • achiziția și / sau prestarea de servicii diverse;
  • servicii de finanțare;
  • tranzacții cu active necorporale (spre exemplu: drepturi de autor, mărci, licențe);
  • tranzacții privind închirierea de active (spre exemplu: spații, echipamente, autovehicule);
  • refacturarea de costuri diverse.

Categoriile de contribuabili care trebuie să întocmească dosarul prețurilor de transfer

În principiu, majoritatea contribuabililor care desfășoară tranzacții cu părți afiliate au obligația întocmirii dosarului de preturi de transfer, însă în funcție de statut și valoare tranzacții, termenul de prezentare este diferit.

Astfel că, societățile aflate în categoria marilor contribuabili care desfășoară tranzacții cu entitățile afiliate în cuantum de (i) 200.000 Euro în cazul serviciilor financiare (venituri din dobânzi); (ii) 250.000 Euro în cazul serviciilor prestate, respectiv (iii) 350.000 Euro în cazul bunurilor corporale și/sau necorporale vândute, au obligația anuală de pregătire a dosarului de prețuri de transfer până la termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit. Prezentarea dosarului de prețuri de transfer se face fie la solicitarea inspectorilor, fie în cadrul unei inspecții fiscale, fie în afara acesteia, iar termenul de prezentare este de maxim 10 zile de la solicitare acestuia. Societățile din categoria marilor contribuabili care desfășoară tranzacții sub pragurile descrise anterior, trebuie să respecte prevederile aferente celei de-a doua categorii, descrisă în cele ce urmează.

Societățile aflate în categoria marilor contribuabili, contribuabililor mici și mijlocii care desfășoară tranzacții cu entitățile afiliate în cuantum de (i) 50.000 Euro în cazul serviciilor financiare (venituri din dobânzi); (ii) 50.000 Euro în cazul serviciilor prestate, respectiv
(iii) 100.000 Euro în cazul bunurilor corporale și/sau necorporale vândute, au obligația de a prezenta dosarul de prețuri de transfer doar la solicitarea autorităților fiscale, în cadrul inspecției fiscale, iar termenul de prezentare este de 30 – 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu încă 30 de zile a termenului.

În situația în care valorile tranzacțiilor intra-grup nu depășesc pragurile susmenționate, documentarea respectării principiului prețului de piață se face în cadrul inspecțiilor, conform regulilor generale prevăzute de reglementările financiar-contabile și fiscale în vigoare.

Contravenții

În cazul neîntocmirii și neprezentării dosarului de prețuri de transfer la solicitarea inspectorilor, amenda contravențională este cuprinsă între 12.000 și 14.000 de lei pentru persoane juridice, contribuabili mari și mijlocii și între 2.000 și 3.500 de lei pentru contribuabili mici și persoane fizice.

Suplimentar, în cazul neprezentării dosarului prețurilor de transfer sau prezentării acestuia într-o formă incompletă, pe lângă amendă, un impact major îl poate avea faptul ca autoritățile estimează cuantumul prețurilor de transfer, pe baza nivelului tendinței centrale a pieței, putând genera astfel impozite suplimentare precum și dobânzi și impozite de întârziere.
Același principiu de ajustare se aplică și în cazul în care în urma analizelor din cadrul dosarului de prețuri de transfer se constată că tranzacțiile dintre părțile afiliate nu au fost la nivel de piață.

Echipa NOA va stă la dispoziție pentru orice întrebare privind cele de mai sus și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

 

Autori:

Adriana Ababei, Senior Tax Consultant
Adriana Ababei