https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/12/iStock-1171250715-1280x720.jpg

În ultimii ani a devenit tot mai interesant atât pentru contribuabili cât și pentru autoritățile fiscale subiectul dosarului prețurilor de transfer. Întrucât am constatat o intensificare a inspecțiilor fiscale pe marginea acestui subiect, am pregătit pentru dumneavoastră un scurt „ghid” care să vă ajute în a vă pregăti pentru un eventual control care privește întocmirea dosarului prețurilor de transfer.Dosarul prețurilor de transfer se întocmește de către contribuabili în situațiile în care aceștia desfășoară tranzacții cu alte părți afiliate, sub anumite condiții.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/11/iStock-1297339011-1280x720.jpg

Obligația respectării reglementărilor în materie de prețuri de transfer revine tuturor persoanelor afiliate care tranzacționează între ele. Scopul acestor reglementări este ca persoanele afiliate să se asigure că prețurile stabilite în cadrul tranzacțiilor respectă principiul valorii de piață. Această obligație atrage după sine și întocmirea dosarului de prețuri de transfer, în unele cazuri.În ceea ce privește prețul de piață, acesta este definit ca fiind valoarea care ar fi plătită de un client independent unui furnizor independent în aceleași condiții, pentru același bun sau serviciu ori pentru unul similar. Cu alte cuvinte, principiul valorii de piață presupune ca termenii stabiliți în relațiile comerciale sau financiare dintre două părți afiliate să nu difere de cele care ar fi existat între persoane independente.