Audit financiar

Companiile care ating anumite plafoane de mărime în ceea ce privește numărul angajaților, al activelor sau al cifrei de afaceri sunt obligate sa realizeze auditul financiar al situațiilor financiare interimare sau anuale. Pentru aceste companii, precum și pentru cele care optează în mod voluntar să realizeze auditul financiar, sau doresc un audit financiar cu scopuri de consolidare, NOA aduce în acest tip de proiect o echipă dedicată cu experiență în industrii variate.

Audit Financiar

Auditul situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802/2014, planificând și derulând auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”), cu Normele Naționale de Audit, cât și cu cele proprii.

Obiectivul unui audit extern asupra situațiilor financiare este de a permite exprimarea unei opinii dacă acestea sunt întocmite, în toate aspectele, în conformitate cu principiile contabile aplicabile. În realizarea auditului financiar sunt respectate standardele privind independența, obiectivitatea, competența profesională, confidențialitatea, comportamentul profesional și standardele tehnice.

NOA are responsabilitatea profesională de a raporta către acționari dacă, în opinia sa, situațiile financiare ale societății oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, asupra poziției financiare la încheierea exercițiului financiar, a performanței sale financiare și a fluxului de numerar pentru exercițiul financiar care se încheie la momentul respectiv, în conformitate cu OMFP 1802.

Considerăm că este important ca auditorul financiar să fie un partener de afaceri pro-activ al societății. Acest lucru implică asigurarea comunicării la timp în legătură cu situațiile apărute și progresul înregistrat; comunicarea realizându-se de o manieră deschisă, planificată și bazată pe rezultate.