BlogAudit financiar pentru IMM

octombrie 28, 2022
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2022/10/iStock-637850838.jpg

Scopul Auditului Financiar este acela de a exprima o opinie obiectivă și independentă în ceea ce privește respectarea reglementărilor contabile general acceptate.

În principal, există trei cazuri în care o societate este supusă obligației legale de audit financiar:

 • se încadrează în noțiunea entitate mijlocie sau mare;
 • îndeplinește anumite criterii impuse de lege;
 • este o societate / companie națională.

Conform ordinului nr. 1802/2014 emis de Ministerul Finanțelor Publice din România, entitățile mijlocii și mari sunt entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

 • Totalul Activelor – 17,5 milioane RON;
 • Cifra de Afaceri Netă – 35 milioane RON;
 • Numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar – 50.

Conform aceluiași ordin OMFP nr. 1804/2014, entitățile mici sunt entitățile care, la data bilanțului, depășesc pragul de încadrare ca și micro entități dar încă nu depășesc limitele a cel puțin două dintre cele trei criterii menționate.

În cazul întreprinderilor mici, auditul financiar nu este obligatoriu prin lege, situațiile financiare ale  entităților mici și ale microîntreprinderilor fiind verificate, după caz, de cenzori, potrivit legii.

Majoritatea întreprinderilor mici și mijlocii sunt preocupate zilnic de desfășurarea activității pentru susținerea afacerii și mai puțin spre dezvoltarea sustenabilă a activității lor.

Totuși, chiar dacă volumele tranzacționate de întreprinderile mici și mijlocii sunt mai reduse comparativ cu cele ale societăților mari, acestea sunt supuse acelorași presiuni și constrângeri externe de adaptare la schimbări, precum și presiunii din partea părților interesate și a partenerilor precum băncile, furnizorii sau autoritățile publice.

Conform Accountancy Europe, IMM-urile constituie o parte importantă a economiei și a ocupării forței de muncă în zona OECD. Acestea formează aproape 99% din toate afacerile, contribuie la aproape 70% din totalul ocupării forței de muncă și generează între 50% și 60% din valoarea adăugată.

Există numeroase motive pentru care unele IMM-uri nu sunt implicate activ în aspecte sociale, de mediu sau de guvernare, precum:

 • lipsa resurselor umane care duce la lipsa planurilor pe termen mediu și lung;
 • recunoașterea din partea partenerilor cu privire la importanța lor pe piață;
 • lipsa accesului la finanțare;
 • experiență și aptitudini adecvate la nivelul conducerii;
 • expunerea la riscuri în contextul globalizării și accelerării crizelor economice și climatice;
 • existența unui model de afaceri învechit, pierderea competiției și competitivității, active depreciate, riscurile legate de lanțul de distribuție.

Pentru ca IMM-urile să se dezvolte și să crească activitatea, este esențial ca acestea să se finanțeze prin intermediul investițiilor. De cele mai multe ori, întreprinderile mici se confruntă cu mai multe dificultăți în obținerea fondurilor decât societățile mari.

Astfel, prin creșterea conștientizării importanței auditului financiar și prin auditarea situațiilor financiare ale entităților mici și ale microîntreprinderilor, antreprenorii pot avea o viziune clară a situației activității lor și o credibilitate sporită pe piață în rândul partenerilor cu care lucrează.

Mai mult, printr-o gestionare eficientă a riscurilor identificate, pot fi create noi oportunități pentru întreprinderile mici și mijlocii precum: extinderea afacerii, reducerea costurilor, atragerea capitalului, crearea unei strategii sustenabile pe termen lung, precum și un branding pozitiv pe piață.

Sporind încrederea în integritatea situațiilor financiare, auditul financiar contribuie la evoluția mediului de afaceri, inclusiv pentru IMM-uri.