https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/01/noa1.jpg

În data de 6 august 2021, în Monitorul Oficial nr. 766 a fost publicat Ordinul nr. 1.191 din data de 26 iulie 2021 pentru aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, prin intermediul căruia se aprobă Procedura de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, modelul și conținutul anumitor formulare generate de prezenta Procedură etc.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/05/Screenshot-2021-05-25-133237.png

Modificări pe scurt:În data de 18 iunie 2021, în Monitorul Oficial nr. 611 a fost publicată Hotărârea nr. 654 din data de 16 iunie 2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017 care aduce modificări privind termenul de transmitere al declarației privind detașarea transnațională a salariaților, informațiile pe care aceasta trebuie să le conțină, elementele pe care trebuie să le conțină notificarea privind prelungirea duratei detașării până la 18 luni etc....

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/04/restaurant-floor-plan-Blog-Banner-e1617790179832.jpg

Modificări pe scurt:În data de 11 iunie 2021, în Monitorul Oficial nr. 590 a fost publicată Legea nr. 159 din 11 iunie 2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale, care aduce anumite precizări privind operatorii care pot obține ajutorul de stat, privind obligația menținerii activității beneficiarilor, modificări referitoare la limita plafonului pentru ajutoarele de stat acordate etc.De asemenea, în data de 14 iunie 2021, în Monitorul Oficial nr. 594, a fost publicat Ordinul nr. 991 din data de 14 iunie 2021 pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/06/Picture1-e1623410881472.jpg

Având în vedere că începând cu 1 iulie 2021 intră în vigoare o serie de modificări la Directiva de TVA 2006/112/CE care au impact asupra regulilor de TVA aplicabile comerțului electronic, materialul informativ din link trece în revistă noile măsuri ce trebuie avute în vedere de persoanele care vând bunuri sau servicii către consumatori finali din UE sau care intermediază aceste vânzări prin platforme online.Vă invităm să citiți materialul în format PDF apăsând butonul de mai jos.Accesează materialul în format PDF.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/04/ezgif.com-gif-maker-4-1280x632.jpg

Modificări pe scurt:În data de 06 mai 2021, în Monitorul Oficial nr. 474 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 36 din 05 mai 2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă și pentru modificarea și completarea unor acte normative.De asemenea, în data de 06 mai 2021, în Monitorul Oficial nr. 474 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 37 din 05 mai 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii.Totodată, în data de 19 mai 2021, s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 519, Ordinul nr. 758 din 11 mai 2021 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale.Tot în aceeași dată, în Monitorul Oficial nr. 520 s-a publicat Ordinul nr. 577 din 17 mai 2021 privind reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor juridice străine.De asemenea, în data de 31 mai 2021, s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 561, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43 din 27 mai 2021 privind prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/05/p2-1280x700.png

Modificări pe scurt:În data de 27 aprilie 2021, în Monitorul Oficial nr. 446 a fost publicată Legea nr. 101 din data de 26 aprilie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, care aduce anumite modificări în ceea ce privește obligația de depunere a declarației privind beneficiarului real.De asemenea, în data de 22 aprilie 2021, în Monitorul Oficial nr. 428 a fost publicat Ordinul nr. 258 din data de 9 martie 2021 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2021, respectiv Ordinul nr. 449 din data de 29 martie 2021 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2021, care aduc precizări referitoare la valorile tichetelor de masă, respectiv tichetelor de creșă.Un alt aspect de noutate face trimitere la comunicatul de presă emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală în care se precizează documentația tehnică necesară pentru implementarea unui fișier standard internațional de audit pentru toți contribuabilii (SAF-T). De asemenea, în data de 06 mai 2021, în Monitorul Oficial nr, 476 a fost publicata Legea nr. 123 din data de 06 mai 2021 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 5/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/05/Screenshot-2021-05-25-131847-e1623410760802.png

În contextul actualei pandemii, în foarte multe domenii de activitate s-a făcut migrarea de la munca de la birou la munca preponderent sau în exclusivitate de acasă.Recent, tot mai multe companii, mai ales din domeniul IT, dar nu numai, și-au arătat interesul de a duce și mai departe munca de acasă prin implementarea unui program prin care angajaților li se permite să lucreze de oriunde din lume.În acest context, materialul informativ atașat atrage atenția asupra potențialelor implicații fiscale legate de faptul că activitatea angajaților se desfășoară din alte țări. Astfel, prin materialul pregătit, ne propunem să atragem atentia asupra aspectelor ce trebuie analizate pentru a determina dacă are loc o schimbare în modul de impozitare a veniturilor angajaților respectivi. Vă invităm să citiți materialul informativ în format PDF apăsând butonul de mai jos:Accesează materialul în format PDF. 

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/04/shutterstock_687757852.jpg

Modificări pe scurt:În data de 5 aprilie 2021, în Monitorul Oficial nr. 345 a fost publicată Legea nr. 58 din data de 2 aprilie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, care aduce anumite modificări în ceea ce privește timpul de muncă al salariaților redus pe perioada stării de urgență/alertă/asediu și în ceea ce privește valoarea indemnizației acordate salariaților afectați de măsură.De asemenea, în data de 6 aprilie 2021, în Monitorul Oficial nr. 352 a fost publicată Legea nr. 59 din data de 6 aprilie 2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, care aduce modificări în ceea ce privește acordarea zilelor libere angajaților în vederea supravegherii copiilor.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/04/ezgif.com-gif-maker-4-1280x632.jpg

Modificări pe scurt:În data de 29 martie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 315, Ordonanța de Urgență nr. 19 din 25 martie 2021 care vizează, printre altele, extinderea perioadei de scutire pentru impozitul specific, suspendarea facilităților fiscale privind educația timpurie, prelungirea termenelor privind restructurarea obligațiilor bugetare, eșalonarea simplificată a obligațiilor bugetare, precum și anularea obligațiilor accesorii, și modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu clarificarea modului de raportare al operațiunilor intracomunitare realizate cu Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.De asemenea, în luna martie 2021 Ministerul Finanțelor Publice a emis o circulară cu privire la instrucțiunile de aplicare a prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin OFMP nr. 103/2016, referitoare la scutirea de TVA pentru exporturi și livrări intracomunitare de bunuri. În data de 30 martie 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 319, Ordinul nr. 435 din 25 martie 2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale.În data de 22 martie 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 286, Ordinul nr. 393 din 15 martie 2021 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/05/Untitled-1280x700.png

Modificări pe scurt:În data de 26 februarie 2021, în Monitorul Oficial nr. 197 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 13 din 24 februarie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991.Modificările vizează prevederi referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe venit, contribuții sociale, TVA. Astfel, se aduc o serie de modificări privind deductibilitatea cheltuielilor efectuate, impozitarea beneficiilor acordate angajaților, plafonul TVA la încasare, etc. Totodată, se aduc o serie de modificări ce vizează contabilitatea sediilor permanente și a persoanelor cu locul conducerii efective în Romania, situațiile financiare interimare, termenul de păstrare a registrelor contabile, etc.

NOA Group - logo oficial
București, Sector 1, Șoseaua Pipera, nr. 4, etaj 4
București - Sector 1, Strada Benjamin Franklin 16, etaj 1
Londra - Kemp House 160, City Road
+40 771 590 129
office@noagroup.ro

Suntem și pe social media: