NewsflashLista marilor contribuabili de la 1 ianuarie 2022

noiembrie 5, 2021
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/11/istock-resized.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Atenționări pe scurt:

În data de 03 noiembrie 2021, în Monitorul Oficial nr. 1051 a fost publicat Ordinul nr. 1721 din 29 octombrie 2021 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili.

De asemenea, în data de 04 noiembrie 2021 pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală s-a publicat Ordinul nr. 1782 pentru aprobarea numărului de contribuabili mari și a Listei marilor contribuabili.

 

Atenționări pe larg:

 

Noua listă a marilor contribuabili

În data de 04 noiembrie 2021, s-a publicat Ordinul nr. 1782 pentru aprobarea numărului de contribuabili mari și a Listei marilor contribuabili. Lista o puteți accesa la următorul LINK

Marii contribuabili care vor fi administrați începând cu 1 ianuarie 2022 de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (în continuare „DGAMC”) au fost selectați pe baza următoarelor criterii stabilite prin Ordinul nr. 1721 din 29 octombrie 2021 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili:

 • Criteriul de bază2.897 contribuabili au fost selectați descrescător în funcție de valoarea indicatorului agregat.

Acesta este criteriul valoric agregat a 3 indicatori raportați de contribuabili la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care s-a efectuat selecția/actualizarea, selectați din punct de vedere economic și bugetar în următoarele proporții:

  • Cifra de afaceri – 50;
  • Volumul obligațiilor fiscale declarate – 30%;
  • Volumul cheltuielilor cu personalul – 20%.
 • Criteriul specific de activitate desfășurată70 contribuabili au fost selectați.

În criteriul specific de activitate desfășurată se încadrează: BNR, instituțiile de credit autorizate de BNR, cu excepția cooperativelor de credit din cadrul organizațiile cooperatiste de credit, societățile de asigurări autorizate de ASF, societățile de investiții financiare, Societatea Română de Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune.

 • Criteriul investițional0 contribuabili au fost selectați.

În criteriul investițional se încadrează contribuabilii mari nou înființați, care la data înființării, declară pe propria răspundere că într-o perioadă de maxim 3 ani consecutivi vor realiza investiții a căror valoare în lei să fie echivalentul a minimum 10 milioane de Euro.

 • Criteriul de continuitate306 actuali contribuabili mari care nu s-au încadrat în criteriile mai sus menționate au fost selectați.

Contribuabili mari selectați care nu mai îndeplinesc criteriul specific de activitate desfășurată (instituțiile de credit și societățile de asigurări autorizare de ASF) sau criteriul de bază vor fi în continuare administrați de DGAMC pentru încă 3 ani. Aceștia nu vor mai fi administrați de DGAMC de la 1 ianuarie a anului următor expirării acestei perioade, după neîndeplinirea acestor criterii în 3 ani consecutivi.

Contribuabilii care se află în procedura de insolvență deschisă prin sentință definitivă pronunțată la data de 31 decembrie 2020, au fost declarați în inactivitate temporară în Registrul Comerțului până la data de 31 decembrie 2020, au fost declarați inactivi potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală până la data de 31 decembrie 2020, după 3 ani consecutivi nu vor mai fi administrați de DGAMC.

 • Criteriul grupului fiscal unic91 contribuabili care fac parte dintr-un grup fiscal unic au fost selectați.

Pe baza acestui criteriu se încadrează în categoria marilor contribuabili, reprezentantul fiscal al grupului și membrii aparținând grupului fiscal unic, cu condiția ca unul dintre aceștia să îndeplinească criteriile de selecție ca mari contribuabili.

Noua listă a marilor contribuabili ce vor fi administrați de DGAMC de la 1 ianuarie 2022 cuprinde un total de 3.364 contribuabili, față de 2.940 în lista actuală.

Încadrarea în lista marilor contribuabili are o serie de consecințe fiscale, printre care le amintim pe următoarele:

♦ Obligația de pregătire a dosarului prețurilor de transfer intervine la termenul pentru depunerea declarației anuale de impozit pe profit.

♦ Obligația de raportare SAF-T se va aplica începând cu 1 ianuarie 2022.

Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA Tax Advisors vine în sprijinul societăților oferind consultanță și asistență în cazul implementării grupului fiscal consolidat, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal.

Echipa NOA Tax Advisors vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA