NewsflashModificări referitoare la acordarea ajutoarelor de stat pentru industria HoReCa

iunie 22, 2021
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/04/restaurant-floor-plan-Blog-Banner-e1617790179832.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Modificări pe scurt:

În data de 11 iunie 2021, în Monitorul Oficial nr. 590 a fost publicată Legea nr. 159 din 11 iunie 2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale, care aduce anumite precizări privind operatorii care pot obține ajutorul de stat, privind obligația menținerii activității beneficiarilor, modificări referitoare la limita plafonului pentru ajutoarele de stat acordate etc.

De asemenea, în data de 14 iunie 2021, în Monitorul Oficial nr. 594, a fost publicat Ordinul nr. 991 din data de 14 iunie 2021 pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

Modificări pe larg:

 

Modificări referitoare la Schema de ajutor de stat pentru industria HoReCa

 • Vor putea beneficia de sprijinul financiar și întreprinderile din domeniul organizării de evenimente care desfășoară activități conform codului CAEN 8230.
 • În cazul agențiilor de turism care aplică regimul special, baza de calcul a ajutorului se determină ca diferența dintre volumul facturilor emise în anul 2019 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja, şi volumul facturilor emise în anul 2020 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja (anterior se făcea referire la facturile aferente anului 2019, respectiv 2020 și la serviciile turistice).
 • Din grantul acordat, beneficiarii pot achita obligații fiscale și alte creanțe bugetare care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de stat și până la expirarea perioadei de 6 luni, respectiv 12 luni (anterior 12 luni, respectiv 24 de luni) de la data primei plăți.
 • Totodată, beneficiarii schemei de ajutor de stat au obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni sau 12 luni (anterior 12 luni, respectiv 24 de luni)  de la data primei plății, în cazul în care valoarea grantului este mai mare de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro. Perioada de suspendare sau întrerupere a activității comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni, respectiv 12 luni.
 • Se modifică definiția noțiunii de întreprindere aflată în dificultate, în cazul unei societăți cu răspundere limitată, astfel că aceasta reprezintă o societate alta decât un IMM care există de mai puțin de 3 ani (anterior, care există de cel puțin trei ani) sau un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate.
 • Se modifică numărul de beneficiari către care se pot acorda ajutoare de stat de la 73.211 la 74.000.
 • Virarea efectivă a sumei care constituie grantul se face în contul deschis la unitatea Trezoreriei Statului sau în conturile deschise la bănci comerciale din România, care vor fi partenere în derularea schemei.
 • Se modifică plafonul până la care pot fi cumulate ajutoarele de stat cu alte măsuri de sprijin, de la 800.000 euro la 1.800.000 euro, echivalent în lei.

Alte noutăți legislative privind Schema de ajutor de stat

 • Se aprobă Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat.
 • Printre altele, Procedura stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii eligibili, și clarifică modul de stabilire a activităților eligibile care vor intra în baza de calcul.
 • Beneficiarul schemei poate fi o întreprindere autonomă, întreprindere parteneră sau întreprindere legată, însă procedura prevede un mecanism de calcul specific pentru întreprinderile partenere sau legate.
 • Baza de calcul al ajutorului trebuie să fie certificată şi asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, pe baza unui raport de expertiză contabilă extrajudiciară, respectiv a unui raport de audit (de asigurare).
 • Procedura prevede și faptul că, dacă valoarea însumată a cererilor de finanțare aprobate depășește valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu această destinație, plata către beneficiar se va face proporțional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanțare aprobate.
 • Reamintim că schema de finanțare se va derula până la data de 31 decembrie 2021, iar plata sumelor se va realiza până în data de 30 iunie 2022, în limita creditului bugetar.