NewsflashModificări referitoare la depunerea declarației privind beneficiarul real și alte noutăți fiscale

mai 25, 2021
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/05/p2-1280x490.png
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Modificări pe scurt:

În data de 27 aprilie 2021, în Monitorul Oficial nr. 446 a fost publicată Legea nr. 101 din data de 26 aprilie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, care aduce anumite modificări în ceea ce privește obligația de depunere a declarației privind beneficiarului real.

De asemenea, în data de 22 aprilie 2021, în Monitorul Oficial nr. 428 a fost publicat Ordinul nr. 258 din data de 9 martie 2021 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2021, respectiv Ordinul nr. 449 din data de 29 martie 2021 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2021, care aduc precizări referitoare la valorile tichetelor de masă, respectiv tichetelor de creșă.

Un alt aspect de noutate face trimitere la comunicatul de presă emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală în care se precizează documentația tehnică necesară pentru implementarea unui fișier standard internațional de audit pentru toți contribuabilii (SAF-T).
De asemenea, în data de 06 mai 2021, în Monitorul Oficial nr, 476 a fost publicata Legea nr. 123 din data de 06 mai 2021 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 5/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Modificări pe larg:

 

Prevederi referitoare la depunerea declarației privind beneficiarul real

 • Se reintroduce prevederea conform căreia toate persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului au obligația de a depune declarația de beneficiar real atât la înmatriculare sau ori de cate ori intervine o modificare a declarației privind beneficiarul real al persoanei juridice, cât și anual.
 • Se precizează faptul că doar regiile autonome, companiile şi societățile naționale şi societățile deținute integral sau majoritar de stat sunt exceptate de la obligația depunerii declarației. Astfel că, dacă în trecut era menționat faptul că și persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali, sunt exceptate de la obligația depunerii declarației, noua lege abrogă această excepție.
 • Se reintroduce prevederea conform căreia declarația anuală se depune la Oficiul Registrului Comerțului în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.
 • Legea nu clarifică însă cum se va aplica în continuare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 191/2020 care amâna termenul pentru depunerea primei declarații privind beneficiarul real până în maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă.
 • Totuși, în data de 14 mai 2021 a fost publicat pe site-ul Ministerului  Economiei, Antreprenoriatului și Turismului un Proiect de Ordonanță de urgență, conform căruia se propune  ca în anul 2021, declarația anuală privind beneficiarul real să se depună până la data de 01 octombrie 2021.
 • De asemenea, se propune ca transmiterea declarației beneficiarului real la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică să se facă prin mijloace electronice sau prin servicii de poștă și curierat. Declarația ar putea fi dată și în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau s-ar putea depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

Prevederi referitoare la valoarea tichetelor de masă, respectiv tichetelor de creșă

 • Se menține prevederea conform căreia valoarea nominală a unui tichet de masă nu trebuie să depășească cuantumul de 20,01 lei pentru semestrul I al anului 2021, începând cu luna aprilie 2021.
 • Crește valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă de la 470 de lei la 480 de lei pentru semestrul I al anului 2021, începând cu luna aprilie 2021.
 • Se precizează faptul că cele două prevederi se aplică și pentru primele două luni ale semestrului II al anului 2021, respectiv august 2021 și septembrie 2021.

Comunicat ANAF referitor la documentația tehnică SAF-T

 • ANAF a făcut public setul de documente ce detaliază elementele obligatorii și opționale încorporabile la nivelul noului model declarativ SAF-T (Standard Audit File – Tax).
 • Totodată, comunicatul ANAF precizează că autoritățile fiscale vor organiza sesiuni online de îndrumare privind dezvoltarea SAF-T.
 • SAF-T este un standard internațional pentru schimbul electronic de date contabile între companii și autoritățile fiscale sau auditorii externi ce permite furnizarea electronică a informațiilor solicitate (informații relevante pentru controalele fiscale) într-un format standard.

Modificări privind Codul de procedură fiscală în ceea ce privește obligația de raportare a aranjamentelor transfrontaliere în baza legislației DAC6

 • Se aduc modificări privind exonerarea de la obligația de raportare a aranjamentelor transfrontaliere în cazul în care există mai mulți intermediari sau atunci când aranjamentele transfrontaliere au fost deja raportate către A.N.A.F. sau către autoritatea competentă dintr-un alt stat membru de un alt contribuabil relevant.
 • Se modifică Anexa 4 Partea a II-a privind categoriile de semne distinctive din Codul de procedură fiscală. Categoriile de semne distinctive asupra cărora se aduc modificări sunt următoarele:
   • Semnele distinctive generice legate de testul beneficiarului principal;
   • Semnele distinctive specifice legate de testul beneficiului principal:
   • Semnele distinctive specifice asociate tranzacțiilor transfrontaliere;
   • Semnele distinctive specifice privind preturile de transfer.
 • Vă reamintim că, pentru contribuabilii relevanți, obligația de raportare a informațiilor privind  ranjamentelor transfrontaliere derulate începând cu 1 ianuarie 2021 intervine în termen de 30 de zile de la data la care aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportării este pus la dispoziția respectivului contribuabil relevant în vederea implementării/ este pregătit pentru implementarea de către contribuabilul relevant/ a fost făcut primul pas în procesul de implementare în legătură cu contribuabilul relevant.
 • Totodată, contribuabilul relevant raportează către A.N.A.F. informațiile cu privire la utilizarea aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportării în fiecare an în care acesta a fost utilizat.