NewsflashNoutăți fiscale privind raportare contabilă semestrială

iulie 31, 2023
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

See the full English version of the document in PDF.

Vezi materialul complet în format PDF.

Modificări pe scurt:

 

Ordinul nr. 2195 din data de 12 iulie 2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici a fost publicat pe 24 iulie 2023 în Monitorul Oficial nr. 677. Ordinul se aplică operatorilor economici care au înregistrat în exercițiul financiar anterior o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Noile prevederi intră în vigoare în data de 24 iulie 2023.

Modificări pe larg:

 

Sistemul de raportare contabilă semestrială

  • Entitățile care aplică Reglementările contabile statutare, dar și IFRS (conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările ulterioare, respectiv Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările ulterioare) trebuie să înregistreze o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro în exercițiul financiar precedent pentru a avea obligația raportării contabile semestriale.
  • Indicatorii total activ, cifră de afaceri netă și număr mediu de salariați, folosiți pentru stabilirea formularelor aplicabile pentru raportarea contabilă, se bazează pe situațiile financiare ale exercițiului financiar precedent și pe cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României la data încheierii exercițiului financiar precedent.
  • Ordinul se aplică și persoanelor juridice străine care își desfășoară activitatea în România prin sedii permanente, indiferent de exercițiul financiar ales.
  • Dacă o persoană juridică cu sediul în străinătate desfășoară activitate în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile se întocmesc de către sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale și trebuie să reflecte activitatea tuturor sediilor permanente.
  • Persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România nu sunt supuse raportării contabile la 30 iunie 2023.
  • Entitățile care intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României și a Autorității de Supraveghere Financiară trebuie să depună raportări contabile la 30 iunie 2023 la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor conform cerințelor stabilite de autoritățile financiare.
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA