NewsflashNoutati legislative ale lunii iulie/ Legislative news of July

august 10, 2023
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

See the full English version of the document in PDF.

Vezi materialul complet în format PDF.

Modificări pe scurt:

 

Derogarea privind RO e-factura – Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1553 a Consiliului din 25 iulie 2023 de autorizare a României să introducă o măsură specială de derogare de la articolele 218 și 232 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA

Modificări privind RO e-transport – Legea nr. 233/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în data de 20 iulie 2023, în Monitorul Oficial nr. 668.

Plafonarea adaosurilor comerciale – Ordonanța de urgență nr. 67/2023 din data 30 iunie privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare a fost publicată în data de 30 iunie 2023, în Monitorul Oficial nr. 602.

Modificări cu privire la o serie de facilități fiscale:

 • Procedura de acordare a facilităților fiscale privind sectorul agricol și industria alimentară – Ordinul nr. 2043 din data de 27 iunie 2023 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.525/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară a fost publicat în data de 4 iulie 2023, în Monitorul Oficial nr. 611.
 • Procedura de acordare a facilităților fiscale privind sectorul construcțiilor – Ordinul nr. 2044 din data de 27 iunie 2023 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.528/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor a fost publicat în data de 3 iulie 2023, în Monitorul Oficial nr. 607.
 • Eșalonarea obligațiilor bugetare – Ordinul nr. 2045/2023 din 27 iunie al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2810/2019, referitor la eșalonare, a fost publicat în data de 6 iulie 2023, în Monitorul Oficial nr. 615.

Modificarea Codului fiscal – TVA de 5% aplicabilă în industria lemnului și industria energetică – Legea nr. 216/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 633 în data de 11 iulie 2023.

Raportarea contabilă semestrială – Ordinul nr. 2195 din data de 12 iulie 2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 677 în data de 24 iulie 2023.

Procedură privind determinarea și regularizarea diferenței de impozit pe profit/veniturile microîntreprinderilor redirecționată în plus – Ordinul nr. 1090/2023 pentru aprobarea Procedurii privind determinarea şi regularizarea diferenţei de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecţionată în plus faţă de sumele care pot fi redirecţionate, potrivit legii, precum şi privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 643 din 13 iulie 2023.

Modificări aduse valorii nominale a tichetelor de masă – Ordonanța de urgență nr. 69/2023 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 691 în data de 27 iulie 2023.

“Taxa clawback” – Legea nr. 225/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 655 în data de 17 iulie 2023.

Alte noutăți de interes:

Completarea Codului muncii – Legea 241/2023 pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 673 în data de 21 iulie 2023.

Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului:

 • Ordinul nr. 191 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora a fost publicat în data de 10 iulie 2023, în Monitorul Oficial nr. 625.
 • Ordinul nr. 192 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 625 din 10 iulie 2023.

Exercitarea controlului financiar preventiv – Ordinul nr. 2.178/2023 al ministrului finanțelor privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 654 în data de 17 iulie 2023.

Modificări ale legii societăților și legii registrul comerțului – Legea nr. 222/2023 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 667 în data de 20 iulie 2023.

Direcția generală de informații fiscale și structuri de informații fiscale:

 • Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1106 din data de 11 iulie 2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor“, utilizat de personalul Direcției generale de informații fiscale și al structurilor de informații fiscale a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 671 din 21 iulie 2023.
 • Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1107 din data de 11 iulie 2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate în activitatea de verificare și control al instituțiilor financiare raportoare de către personalul Direcției generale de informații fiscale și al structurilor de informații fiscale aflate în coordonarea acesteia a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 670 din 20 iulie 2023.
Modificări pe larg:

 

RO e-factura (Decizia Consiliului de derogare de la Directiva de TVA)

 • Romania va impune obligația facturării electronice tuturor persoanelor impozabile stablite în România, în perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2026.
 • O astfel de derogare de la Directiva de TVA se bazează pe cea mai recentă decizie a Consiliului Europei care a fost publicată pe 27 iulie 2023. Va înceta când directiva însăși se va modifica pentru a include pachetul “TVA în era digitală”.
 • Până pe 27 august 2023, autoritățile române trebuie să publice regulile de implementare a acestei decizii.
 • Link direct către comunicatul Ministerului Finanțelor Publice aici.
 • Link direct către decizia Consiliului aici.

RO e-transport (Lege 233/2023)

 • Legea aprobă cu mici modificări OUG 132 din 29 septembrie 2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 30 septembrie 2022.
 • Se completează definiția sintagmei “identificare prin cod UIT”, ce reprezintă deținerea şi prezentarea codului UIT pe timpul transportului de către operatorul de transport rutier sau operatorul economic care transportă cu vehicule care îi aparţin, bunuri în nume propriu, în format fizic sau electronic, împreună cu documentul care însoţeşte transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat.
 • Deci codul UIT se prezintă și de către operatorul economic care transportă cu vehicule care îi aparțin, bunuri în nume propriu.

Plafonarea adaosurilor comerciale – combaterea creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole şi alimentare (OUG 67/2023)

 • Prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare în 30 de zile de la data de 30.06.2023.
 • Prevederilor astfel aprobate se aplică pe o perioada de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.
 • Aceste măsuri se aplică operatorilor economici înregistrați în România, procesatori, distribuitori și comercianți, prin limitarea adaosurilor comerciale practicate pentru următoarele produse:

– pâine albă simplă cu gramaj între 300 – 500 g, fără specialități;

– lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT;

– brânză telemea de vacă vrac;

– iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj de maxim 200 g;

– făină albă de grâu „000” 1 kg;

– mălai 1 kg;

– ouă de găină calibrul M 10buc;

– ulei de floarea-soarelui 1 l;

– carne proaspătă pui și porc;

– legume proaspete vrac;

– fructe proaspete vrac;

– cartofi proaspeți albi vrac;

– zahăr alb tos 1 kg.

 • Limitarea cotelor de adaos comercial se aplică astfel:
 1. Procesator: maximum 20% față de costul de producție al produsului, calculat conform Legii contabilității 82/1991, în care sunt incluse și cheltuielile directe și indirecte;
 2. Distribuitor: maximum 5% față de prețul de achiziție la care se adaugă cheltuielile operaționale, cota aplicându-se în mod cumulat pe întreg lanțul de distribuție;
 3. cota de adaos practicată de comerciant la vânzarea cu amănuntul și cash&carry este de maximum 20% față de prețul de achiziție, la care se adaugă cheltuielile directe și indirecte ale comerciantului. În această cotă sunt incluse și remizele și risturnele.
 • Adaosurile comerciale se aplică la valoarea fără TVA a produselor menționate mai sus.
 • Operatorii economici cărora li se aplică această Ordonanță trebuie să prezinte dovezi privind adaosul comercial practicat. Aceste dovezi constau în declarații pe propria răspundere.
 • Contractele în derulare care nu respectă prevederile prezentei Ordonanțe trebuie modificate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanței.
 • Nerespectarea cotelor de adaos comercial constituie infracțiune și se sancționează cu amendă cuprinsă între 100.000 lei și 2.000.000 lei, prin derogare de la Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
 • Constatarea contravenției se face de către ANAF și Consiliul Concurenței.

Procedura de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară (Ordin 2043/2023)

 • Prevederile acestui ordin intră în vigoare de la data de 04.07.2023.
 • Se modifică procedura de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și alimentar, aceasta aliniindu-se cu prevederile deja existente în Codul fiscal.
 • Se limitează aplicarea facilității fiscale doar la activitatea desfășurată în baza contractului individual de muncă (s-au eliminat raporturile juridice generatoare de venituri asimilate salariilor).
 • Se menționează în continuare aplicabilitatea doar pentru activitățile efectuate pe teritoriul României, și durata de aplicare până la 31 decembrie 2028.
 • Se extinde definiția angajatorului prevăzută la art. 3 alin. (5), prin includerea și a oricărei entități fără personalitate juridică, în plus față de persoane fizice și/sau juridice.
 • Se introduce mențiunea conform căreia responsabilitatea privind acordarea scutirii de impozit pe venit este în sarcina angajatorului/plătitorului de venit.
 • Se modifică modul de determinare a cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară. Astfel, pentru stabilirea veniturilor din vânzarea de produse:

– se adaugă faptul că se iau în calcul și vânzările efectuate prin unitățile proprii de desfacere;

– se permite includerea veniturilor din revânzarea următoarelor: produse comercializate de grupurile şi organizaţiile de producători din sectorul agricol, organizaţiile de producători şi alte forme asociative din sectorul fructe-legume, recunoscute de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit legislaţiei comunitare şi legislaţiei naţionale specifice în vigoare, precum şi de cooperativele agricole organizate în conformitate cu Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, achiziţionate în scopul revânzării de la membrii proprii.

 • Se recunosc drept documente justificative aferente realizării cifrei de afaceri și alte documente specifice sectorului agricol și industriei alimentare, în plus față de contract și comandă prevăzute de vechea procedură.
 • Se adaugă faptul că cifra de afaceri, care cuprinde includiv producția realizată și nefacturată, trebuie să corespundă valorii produselor existente în stoc la sfârșitul perioadei de raportare, înregistrată în contabilitate la sfârșitul lunilor de raportare.
 • Din calculul cifrei de afaceri se elimină veniturile aferente altor activități auxiliare necesare activităților menționate la art. 60 pct. 7 lit. a) Cod fiscal (adică activitățile definite de codurile CAEN 011-016 și clasa 10).
 • Spre deosebire de facilitățile fiscale din sectorul construcțiilor care sunt aplicabile sub condiția asigurării unui salariu brut de încadrare minim de 4.000 lei (pentru un contract de muncă cu normă întreagă de lucru), cele aferente sectorului agricol și din industria alimentară se acordă pentru un salariu minim brut de încadrare de 3.000 lei lunar aferent unui contract de muncă cu normă întreagă.

Procedura de acordare a facilităților fiscale privind sectorul construcțiilor (Ordin 2044/2023)

 • Prevederile acestui ordin intră în vigoare de la data de 03.07.2023.
 • Se modifică procedura de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor, aceasta aliniindu-se cu prevederile deja existente în Codul fiscal, după cum urmează:

– Se limitează aplicarea facilității fiscale doar la activitatea desfășurată în România în domeniul construcțiilor, în baza contractului individual de muncă, până la 31 decembrie 2028.

– Modalitatea de calcul a indicatorului de eligibilitate bazat pe cifra de afaceri este uniformizată, indiferent de calitatea angajatorilor (existenți sau noi la 1 ianuarie al fiecărui an) – se consideră cifra de afaceri realizată pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna pentru care se aplică facilitatea (înainte se lua în calcul cifra de afaceri cumulată din anul anterior).

– Angajatorii nou înființați, pentru a beneficia de scutire, vor calcula cifra de afaceri similar angajatorilor existenți la 1 ianuarie al fiecărui an, calculând cifra de afaceri de la data înființării lor.

– Pentru determinarea plafonului de 80% din cifra de afaceri totală, la calcul cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea de construcții se au în vedere numai veniturile realizate din această activitate pe teritoriul României, iar pentru calculul cifrei de afaceri totale se iau în considerare toate veniturile obținute din activitatea desfășurată pe teritoriul României.

– Se subliniază faptul că prin activitatea desfasurată pe teritoriul României se înțelege întreaga activitate desfășurată efectiv în România, prin modificarea art. 6, alin. (3)  (înainte se menționa doar activitatea de construcții desfășurată efectiv în România).

– Se limitează aplicarea facilității fiscale doar la activități de construcții efectuate pe bază de contracte de muncă, prin modificarea definiției angajatorului de la art. 3, alin. (7) (s-au eliminat raporturile juridice generatoare de venituri asimilate salariilor).

– Se introduce mențiunea conform căreia responsabilitatea privind acordarea scutirii de impozit pe venit este în sarcina angajatorului/plătitorului de venit.

– Se păstrează intactă posibilitatea aplicării facilității fiscale pe durata anului în curs dacă indicatorul de eligibilitate de cifră de afaceri de cel puțin 80% este îndeplinit.

– Se majorează de la 3.000 lei la 4.000 lei valoarea salariului brut de încadrare minim, aplicabil veniturilor brute lunare din salarii și asimilate salariilor obținute în baza contractelor individuale de muncă

Eșalonarea obligațiilor bugetare (Ordin 2045/2023)

 • Prevederile acestui ordin intră în vigoare de la data de 06.07.2023.
 • Procedura a fost extinsă cu un an, pentru a include și obligațiile bugetare principale și accesorii restante la data de 31 decembrie 2021, nestinse până la data emiterii certificatului de atestare fiscală (vechea procedură acoperea aceleași obligații nestinse la 31 decembrie 2020).
 • Se adaugă noi obligațiile bugetare care pot face obiectul restructurării:

– sume acordate în perioada stării de urgență cu titlu de împrumut din venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul curent al Trezoreriei Statului;

– TVA cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2021

 • Se adaugă noi obligațiile bugetare care NU fac obiectul restructurării:

– obligațiile bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat, acordate din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, fonduri europene sau publice naționale aferente fondurilor europene;

– obligațiile bugetare rămase de plată ca urmare a unei restructurări pentru care planul de restructurare a eșuat;

– fără modificarea prevederilor deja existente, accizele şi TVA pentru care administrarea, cu excepţia inspecţiei fiscale şi a executării silite, revine Autorităţii Vamale Române.

 • Se adaptează corespunzător prelungirii cu încă un an a facilităților aduse de prezentul ordin condițiile ce trebuie îndeplinite de către debitor până la aprobarea restructurării obligațiilor bugetare, și anume:

– să aibă achitate obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 01 ianuarie 2022 și data depunerii cererii;

– să aibă achitate obligațiile bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat, acordate din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, fonduri europene sau publice naționale aferente fondurilor europene;

– să aibă achitate obligațiile bugetare rămase de plată ca urmare a unei restructurări pentru care planul de restructurare a eșuat.

 • Se adaugă o nouă prevedere, și anume pot face obiectul conversiei în acţiuni obligaţiile bugetare şi obligaţiile de plată aferente sumelor acordate, în perioada stării de urgenţă, cu titlul de împrumut din venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi transmise spre recuperare organului fiscal central, care nu privesc sume ce fac obiectul ajutorului de stat, datorate de debitorii la care statul este acţionar integral sau majoritar.
 • Dacă se constată pierderea valabilității înlesnirii la plată, debitorul are dreptul de a depune cerere de menținere a valabilității acesteia o singură dată într-un an calendaristic, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data deciziei de constatare a pierderii valabilității înlesnirii la plată (vechea procedură viza posibilitatea redepunerii cererii de mențiuni de două ori).
 • Pe perioada derulării planului de restructurare, expertul independent efectuează o monitorizare permanentă a realizării măsurilor pentru derularea planului de restructurare, iar în acest sens emite un raport trimestrial pe care îl transmite debitorului și organului fiscal competent, până în ultima zi inclusiv a primei luni din trimestrul următor celui de raportare (înainte se transmitea în primele 10 luni ale primei luni din trimestrul următor celui de raportare).
 • Se aduc modificări de formă, și nu de conținut, unor anexe la prezenta procedură.

Modificarea Codului fiscal – TVA de 5% aplicabilă în industria lemnului și industria energetică (Legea 316/2023)

 • Noile prevederi întră în vigoare pe 15 iulie 2023.
 • Se extinde aplicarea cotei redusă de TVA de 5% pentru:

Industria lemnului

 • Livrarea de lemn de foc, trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau forme similare (codurile NC 4401 11 00 și 4401 12 00);
 • Livrarea de rumeguș, deșeuri și resturi de lemn aglomerate sub formă de pelete din lemn, brichete din lemn sau forme similare (codurile NC 4401 31 00 și 4401 32 00);
 • Livrarea de rumeguș, deșeuri și resturi de lemn neaglomerate pentru utilizarea drept combustibil de încălzire (codurile NC 4401 41 00 și 4401 49 00);

Industria energetică

 • Livrarea și instalarea panourilor fotovoltaice și a sistemelor ecologice de încălzire și energie destinate locuințelor și clădirilor administrației publice centrale sau locale, clădirilor entităților subordonate sau coordonate de acestea (cu excepția societăților);
 • cota redusă se aplică și asupra tuturor componentelor necesare achiziționate separat în acest scop, atât componente individuale, cât și kituri de instalare (kit panouri fotovoltaice, kit panouri solare termice, kit pompă de căldură, kit pentru sistemele de încălzire pe combustibil solid);
 • Livrarea și/sau instalarea de componente destinate reparației și/sau extinderii acestor sisteme ecologice de încălzire și energie;
 • Livrarea sistemelor ecologice ca parte componentă a livrărilor de construcții, precum și livrarea și instalarea acestor sisteme ca opțiuni suplimentare în cadrul construcțiilor, pentru destinatarii menționați mai sus;
 • Cota redusă de TVA se va aplica la livrarea acestor produse atât către persoane fizice, cât și către persoane juridice sau alte entități, indiferent de forma lor juridică de organizare (inclusiv școli, spitale, dispensare medicale și unități de asistență social);
 • Pentru a beneficia de cota redusă, utilizatorii finali trebuie să transmită furnizorului o declarație pe propria răspundere care să ateste calitatea lor de utilizatori finali.
 • De asemenea, cumpărătorii, persoane fizice, pot beneficia de aplicarea cotelor reduse de TVA. În acest sens, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– să semneze de primire a produselor pe factura emisă de furnizor, în care trebuie să fie menționată adresa locuinței de instalare a produselor;

– în cazul în care cumpărătorul nu poate aplica semnătura de primire pe factură, cotele reduse de TVA se aplică pe baza unei declarații pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 216/2023. Această declarație trebuie pusă la dispoziția furnizorilor pentru a atesta eligibilitatea beneficiului cotelor reduse de TVA.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2023 (Ordin 2195/2023)

 • Noile prevederi intră în vigoare în data de 24 iulie 2023.
 • Entitățile care aplică Reglementările contabile statutare, dar și IFRS (conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările ulterioare, respectiv Ordinului ministrului finanțelor publice
  2.844/2016, cu modificările ulterioare) trebuie să înregistreze o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro în exercițiul financiar precedent pentru a avea obligația raportării contabile semestriale.
 • Indicatorii total activ, cifră de afaceri netă și număr mediu de salariați, folosiți pentru stabilirea formularelor aplicabile pentru raportarea contabilă, se bazează pe situațiile financiare ale exercițiului financiar precedent și pe cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României la data încheierii exercițiului financiar precedent.
 • Ordinul se aplică și persoanelor juridice străine care își desfășoară activitatea în România prin sedii permanente, indiferent de exercițiul financiar ales.
 • Dacă o persoană juridică cu sediul în străinătate desfășoară activitate în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile se întocmesc de către sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale și trebuie să reflecte activitatea tuturor sediilor permanente.
 • Persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România nu sunt supuse raportării contabile la 30 iunie 2023.

Entitățile care intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României și a Autorității de Supraveghere Financiară trebuie să depună raportări contabile la 30 iunie 2023 la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor conform cerințelor stabilite de autoritățile financiare.

Procedură privind determinarea și regularizarea diferenței de impozit pe profit/veniturile microîntreprinderilor redirecționată în plus (Ordin 1090/2023)

 • Formularistică necesară:

– Formular 177 “Cerere privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”

– Notificare privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

– Termene: maxim 6 luni de la termenul legal de depunere a declarației de impozit pe profit / veniturile microîntreprinderilor.

 • Se aprobă procedura de determinare şi regularizare a diferenţei de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecţionată în plus, cu titlu de sponsorizare.
 • Prevederile se aplică de la data de 13 iulie 2023.
 • Procedura se aplică dacă contribuabilii îndeplinesc două condiții:

– au dispus redirecţionarea unor sume din impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private și

– au rectificat impozitul pe profit / impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat al anului pentru care s-a dispus redirecţionarea, în sensul diminuării acestuia.

 • Formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” a fost modificat corespunzător, prin includerea a două rânduri suplimentare (rând 91 – impozit pe profit și 92 – impozit pe veniturile microîntreprinderilor).

Modificări aduse valorii nominale a tichetelor de masă (OUG 69/2023)

 • Începând cu 01 august 2023, valoarea nominală a unui tichet de masă este de maximum 35 lei. Această valoare se aplică până la data de 31 decembrie 2023.
 • Începând cu data de 01 ianuarie 2024, valoarea de masă a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 40 de lei.
 • Această ordonanță de urgență se aplică începând cu 01 august 2023.

„Taxa clawback” – Prevederi referitoare la stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății

 • Noile prevederi intră în vigoare în data de 20 iulie 2023.
 • Revizuirea modului de determinare a contribuției trimestriale cunoscute sub denumirea de „taxă clawback” va fi aplicabilă începând cu trimestrul III din 2023 și se bazează pe o nouă clasificare a medicamentelor.
 • Clasificarea medicamentelor în tip I și tip II pentru calcularea contribuției trimestriale se realizează astfel:

– medicamente de tip I = medicament autorizat conform prevederilor art. 704, 706 și 710 din Legea nr. 95/2006, precum și medicamentul pentru care s-a acordat o autorizație de uz pediatric (PUMA), pentru care în fiecare lună din fiecare trimestru nu există cel puțin un medicament generic sau biosimilar care să îndeplinească condițiile de comercializare pe teritoriul României;

– medicament de tip II = medicament definit conform art. 708 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006;

– aceste definiții se aplică și pentru medicamentele importate/distribuite paralel.

 • Lista medicamentelor de tip I și II se aprobă trimestrial până la data de 15 inclusiv a celei de-a doua luni următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuția.
 • Pentru medicamentele de tip I, contribuția trimestrială se calculează prin aplicarea a 25% asupra valorii aferente consumului centralizat al acestora;
 • Pentru medicamentele de tip II, contribuția trimestrială se calculează prin aplicarea a 15% asupra valorii aferente consumului centralizat al acestora.

Alte noutăți de interes

Completarea Codului muncii (Legea 241/2023)

 • Noile prevederi intră în vigoare pe 24 iulie 2023.
 • Se introduce un nou articol prin care se permite salariaților care au în întreținere copii de până la 11 ani să poată beneficia la cerere, de 4 zile pe lună muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, cu excepția situațiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfășurarea activității în astfel de condiții.
 • Dacă ambii părinți sau reprezentați legali sunt salariați, cererea este însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte sau reprezentant legal, din care să rezulte că, pentru aceeași perioadă, acesta nu a solicitat concomitent desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu sau telemuncă.
 • Dacă părintele sau reprezentantul legal se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte sau reprezentant legal nu este necesară.
 • Salariații care solicită să lucreze în regim de telemuncă/muncă la domiciliu trebuie să dispună de toate mijloacele necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile potrivit fișei postului.

 Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Ordinele 191 și 192/2023)

 • Prin ordinul nr. 191 privind aprobarea formei si conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 si 7 din legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora, se aprobă:

– Forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte pentru entități raportoare bancare și non-bancare;

– Forma și conținutul Raportului de tranzacții cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele, pentru entități bancare și non-bancare;

– Forma și conținutul Raportului de transferuri externe, în și din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele, pentru instituțiile de credit și instituțiile financiare;

– Forma și conținutul Raportului privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro;

– Metodologia de transmitere a rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

– Prevederile intră în vigoare în 120 de zile din data de 10 iulie 2023.

 • Prin ordinul nr. 192 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, se aprobă Regulamentul privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Acesta intră în vigoare în 120 de zile din data de 10 iulie 2023.

Modificări aduse condițiilor ce trebuie îndeplinite de persoanele care efectuează activitatea de control financiar (Ordin 2178/2023)

 • Prin Ordinul nr. 2178, se modifică anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv.
 • Pot efectua control financiar preventiv doar persoanele:
 • în cazul instituțiilor publice: cu o vechime efectivă de minim 3 ani în domeniul finanțelor publice
 • în cazul celorlate entități: cu o vechime efectivă de minim 3 ani în domeniul financiar-contabil.

 Modificări aduse legii societăților și legii registrul comerțului (Legea 31/1990 și legea 265/2022)

 • Legea transpune Directiva (UE) 2019/2121 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere.
 • Se introduc prevederi noi privind domeniul de aplicare, etapele, efectele ți nulitatea următoarelor procese:
 • Fuziunea transfrontalieră
 • Transformarea transfrontalieră
 • Divizarea transfrontalieră

Direcția generală de informații fiscale și structuri de informații fiscale (Ordinele 1106 și 1107/2023)

 • Prin Ordinul nr. 1106, se aprobă modelul și conținutul formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” utilizat de personalul Direcției generale de informații fiscale și al structurilor de informații fiscale aflate în coordonarea acesteia;
 • Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului tipizat ale Procesului-verbal sunt stabilite de către Agenția Națională de Administrare Fiscală
 • Prin Ordinul nr. 1107, se aprobă modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare și control al instituțiilor financiare raportoare de către personalul Direcției generale de informații fiscale și al structurilor de informații fiscale aflate în coordonarea acesteia, cu privire la modul de respectare a procedurilor de raportare și diligența fiscală, prevăzute în anexele nr. 1.a – 7, precum urmează:

– Anexa nr. 1a: Ordin de serviciu;

– Anexa nr. 2a: Invitație la sediu;

– Anexa nr. 3a: Cerere de furnizare a informațiilor/documentelor;

– Anexa nr. 4a: Notă explicativă;

– Anexa nr. 5a:Înștiințare;

– Anexa nr. 6a: Proces-verbal;

– Anexa nr. 7a: Declarație

 

Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA