https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2023/10/Presentation1-1-e1699009755221.jpg

Vezi materialul complet în format PDF. See the full English version of the document in PDF. Modificări pe scurt:   Modificări pe scurt: Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung a fost publicată în data de 27 octombrie 2023, în Monitorul Oficial nr.977: modifică și completează...

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2023/04/Imagine1-1280x720.jpg

See the full English version of the document in PDF. Vezi materialul complet în format PDF. Modificări pe scurt:   Derogarea privind RO e-factura – Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1553 a Consiliului din 25 iulie 2023 de autorizare a României să introducă o măsură specială de derogare de la articolele 218 și 232 din Directiva 2006/112/CE...

https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2023/02/Imagine1-e1676892503155-1280x720.jpg

See the full English version of the document in PDF. Vezi materialul complet în format PDF.   Modificări pe scurt:   În data de 05 ianuarie 2023, în Monitorul Oficial nr. 10, a fost publicat Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 6602/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate de Autoritatea Vamală Română...