NewsflashNoutăți fiscale privind Legea nr. 216/2023 – cota TVA 5%

iulie 17, 2023
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

See the full English version of the document in PDF.

Vezi materialul complet în format PDF.

Modificări pe scurt:

 

În data de 11 iulie 2023, în Monitorul Oficial nr. 633, a fost publicată Legea nr. 216/2023 de modificare a Codului fiscal. A fost extinsă aplicarea cotei reduse de TVA de 5% (i) în industria lemnului și (ii) în industria energetică. Noile prevederi întră în vigoare pe 15 iulie 2023.

Modificări pe larg:

 

Modificări ale cotelor reduse de TVA în industria lemnului:

  • Se extinde aplicarea cotei reduse de 5% TVA pentru următoarele tipuri de produse din industria lemnului:

– Livrarea de lemn de foc, trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau forme similare (codurile NC 4401 11 00 și 4401 12 00).

– Livrarea de rumeguș, deșeuri și resturi de lemn aglomerate sub formă de pelete din lemn, brichete din lemn sau forme similare (codurile NC 4401 31 00 și 4401 32 00).

– Livrarea de rumeguș, deșeuri și resturi de lemn neaglomerate pentru utilizarea drept combustibil de încălzire (codurile NC 4401 41 00 și 4401 49 00).

  • Cota redusă de TVA se va aplica atât la livrarea acestor produse către persoane fizice, cât și către persoane juridice sau alte entități, indiferent de forma lor juridică de organizare (inclusiv școli, spitale, dispensare medicale și unități de asistență social).
  • Pentru a beneficia de cota redusă, utilizatorii finali trebuie să transmită furnizorului o declarație pe propria răspundere care să ateste calitatea lor de utilizatori finali.

Modificări ale cotelor reduse de TVA în industria energetică:

  • Livrarea și instalarea panourilor fotovoltaice și a sistemelor ecologice de încălzire și energie destinate locuințelor și clădirilor administrației publice centrale sau locale, clădirilor entităților subordonate sau coordonate de acestea (cu excepția societăților comerciale), beneficiază de o cotă redusă de 5% a TVA.
  • Această cota redusă se aplică și asupra tuturor componentelor necesare achiziționate separat în acest scop, atât componente individuale, cât și kituri de instalare (kit panouri fotovoltaice, kit panouri solare termice, kit pompă de căldură, kit pentru sistemele de încălzire pe combustibil solid).
  • De asemenea, se adaugă o nouă prevedere care extinde aplicarea cotei reduse de 5% TVA și pentru următoarele categorii:

– Livrarea și/sau instalarea de componente destinate reparației și/sau extinderii acestor sisteme ecologice de încălzire și energie

– Livrarea sistemelor ecologice ca parte componentă a livrărilor de construcții, precum și livrarea și instalarea acestor sisteme ca opțiuni suplimentare în cadrul construcțiilor, pentru destinatarii menționați mai sus.

  • Pentru a putea beneficia de cotele reduse de TVA menționate mai sus, cumpărătorii, persoane juridice, sunt obligați să completeze și să semneze o declarație pe propria răspundere, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 216/2023. Această declarație este necesară pentru a atesta eligibilitatea lor de a beneficia de cotele reduse de TVA prevăzute în lege.
  • De asemenea, cumpărătorii, persoane fizice, pot beneficia de aplicarea cotelor reduse de TVA. În acest sens, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– Să semneze de primire a produselor pe factura emisă de furnizor, în care trebuie să fie menționată adresa locuinței de instalare a produselor.

– În cazul în care cumpărătorul nu poate aplica semnătura de primire pe factură, cotele reduse de TVA se aplică pe baza unei declarații pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 216/2023. Această declarație trebuie pusă la dispoziția furnizorilor pentru a atesta eligibilitatea beneficiului cotelor reduse de TVA.

Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA