NewsflashNoutăți privind acordarea ajutoarelor de stat pentru industria HoReCa

februarie 26, 2021
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Modificări pe scurt:

În data de 24 februarie 2021, în Monitorul Oficial nr. 186 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 10 din 19 februarie 2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale, care aduce anumite completări în ceea ce privește schema de ajutor de stat pentru întreprinderile ce activează în sectorul HoReCa, acesta fiind printre cele mai afectate sectoare ale economiei naţionale în contextul pandemiei de COVID-19.

Modificări pe larg:

 

Cine poate aplica pentru obținerea sprijinului financiar?

 • Beneficiarii prezentei scheme sunt:
  • agențiile de turism care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990;
  • structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590;
  •  structurile de alimentație care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630 și care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României;
  • ghizii de turism care desfășoară activități conform codului CAEN 7990.

Sub ce formă se acordă ajutoarele?

 • Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi:
  • în cuantum de 20% din baza de calcul (sume brute), rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN relevante, în anul 2020 comparativ cu anul 2019,
  • dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro la nivel de întreprindere.
 • Baza de calcul a ajutorului este determinată în funcție de regimul aplicat de către fiecare beneficiar, astfel:
  • diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;
  • diferența dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 și volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020;
  • diferența dintre încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.
 • Potrivit prevederilor legale, baza de calcul al ajutorului trebuie certificată fie de către:
  • un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, fie de către
  • un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România.
 • Din grantul acordat beneficiarii pot achita obligaţiile fiscale, precum şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de stat şi până la expirarea unei perioade de 12 luni de la data plății sumelor, respectiv 24 de luni dacă valoarea grantului este mai mare de 200.000 euro.

Care sunt condițiile de eligibilitate pentru a putea obține ajutorul?

 • Pentru a putea beneficia de schema de ajutor de stat, beneficiarul trebuie să îndeplinească următoare condiții:
  • să nu fi primit un alt ajutor iar, în cazul în care a primit, ajutorul primit în trecut însumat cu cel primit în baza prezentei scheme să nu depășească echivalentul în lei al sumei de 1.800.000 euro;
  • să nu se afle în stare de insolvență la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat;
  • să fi depus situațiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciții financiare încheiate, dacă este cazul.

Care sunt obligațiile ce le revin beneficiarilor sprijinului?

 • Beneficiarii schemei de ajutor de stat au obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin:
  • 12 luni de la data plății sumelor sau
  • 24 de luni de la data plății sumelor, dacă valoarea grantului este mai mare de 200.000 euro.

Care este durata de derulare a schemei?

 • Schemă de ajutor de stat se derulează până la data de 31 decembrie 2021, plata sumelor urmând a se face până cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditului bugetar.
 • Semnarea contractului de finanțare se face până cel târziu la data de 31 decembrie 2021.

Alte facilități fiscale aplicabile în 2021 pentru HoReCa

 • OUG nr. 10/2021 abrogă articolul din OUG nr. 224/2020 referitor la scutirea de la impozitul specific pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 martie 2021, aceasta fiind prevăzută și de OUG nr. 226/2020.
 • Pentru a evita paralelismele, rămâne în continuare aplicabilă prevederea din OUG nr. 226/2020 care stabilește că pentru anul 2021, nu se datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată începând cu data de 1 ianuarie 2021.