NewsflashSistemele AES-RO și NCTS5-RO pentru exporturi și operațiuni de tranzit / The AES-RO and NCTS5-RO systems for exports and transit operations

decembrie 6, 2023
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

Vezi materialul complet în format PDF.

See the full English version of the document in PDF.

Modificări pe scurt:

 

Modificări pe scurt:

Sistemul vamal AES și NCTS5, planificat inițial să intre în funcțiune la 1 decembrie 2023, a fost amânat pentru mai târziu conform unei notificări recente din partea Autorității Vamale Române (AVR). Procedurile vamale pentru export vor utiliza acum noul sistem AES-RO, iar pentru declarațiile de tranzit se va folosi sistemul NCTS5 RO. Pentru a putea folosi ambele sisteme, operatorii economici trebuie să se înregistreze în platforma UMG Trader a AVR.

Modificări pe larg:

 

Noile sisteme pentru declararea operațiunilor de export și tranzit, obligatorii de la 12 februarie 2024, respectiv 4 martie 2024

 • Autoritatea Vamală Română a comunicat că, din cauza evoluției sistemelor AES-RO/NCTS5 RO și a componentelor lor de interfață, introducerea acestor sisteme în producție va avea loc conform următorului calendar:

– Sistemul de declarare pentru export, AES-RO, va deveni operațional la data de 12 februarie 2024.

– Sistemul de declarare pentru tranzit, NCTS5 RO, va fi funcțional începând cu data de 4 martie 2024.

 • Se recomandă continuarea procesului de înregistrare a utilizatorilor actuali ai ECS și NCTS4 în platforma UMG (Sistemul de Gestiune al Utilizatorilor) pentru a obține conturile necesare pentru accesul la noile aplicații.
 • De asemenea, se sugerează testarea aplicațiilor și raportarea oricăror probleme sau disfuncționalități la adresele de e-mail:

– pentru testarea AES-RO: aestestare@customs.ro

– pentru testarea NCTS5-RO: ncts5testare@customs.ro

 • Înainte de lansarea oficială în producție, aspectele semnalate de utilizatori în timpul testelor vor fi luate în considerare și modificate pentru a asigura buna funcționare a sistemelor AES-RO și NCTS5-RO.
 • Din 10 noiembrie 2023, modulul informatic UMG Trader, destinat înregistrării operatorilor economici care doresc acces la sistemele NCTS5-RO și AES-RO, a devenit disponibil. Această modalitate de înregistrare înlocuiește procedura curentă pe bază de hârtie.
 • În UMG Trader, toți operatorii economici, inclusiv cei care utilizează în prezent sistemele NCTS-RO și ECS-RO, vor fi înregistrați.
 • Acest modul permite operatorilor economici implicați în operațiuni vamale să-și gestioneze angajații care utilizează sistemele IT de declarare, eliminând interacțiunea cu administratorii de sistem din birourile vamale.
 • Link-ul către aplicație, împreună cu instrucțiunile pentru obținerea accesului la sistemele NCTS5-RO și AES-RO și pentru gestionarea utilizatorilor proprii prin UMG, sunt disponibile pe site-ul Autorității Vamale Române, customs.ro, în secțiunea dedicată NCTS5-RO și AES-RO.
 • Toți operatorii economici care doresc acces la sistemele NCTS5-RO și/sau AES-RO trebuie să se înroleze în aplicația UMG Trader pentru a putea accesa aplicațiile atât în mediul de testare, cât și pentru depunerea și procesarea declarațiilor vamale începând cu data la care aceste aplicații vor deveni operaționale.
 • Subliniem că noul sistem AES-RO se bazează pe certificate digitale calificate, iar declarațiile sunt transmise în aceste noi sisteme de declarare semnate cu semnătură electronică. Acest aspect este esențial pentru securitatea și autenticitatea procesului, asigurând că informațiile sunt protejate și autentificate în cadrul operațiunilor vamale.
 • Prin urmare, pentru companiile care exportă mărfuri în afara Uniunii Europene, este esențială înregistrarea în UMG Trader pentru a depune declarațiile vamale de export începând cu 12 februarie 2024. De asemenea, cei care utilizează în prezent sistemul actual de declarare în tranzit trebuie să facă același lucru până la data de 4 martie 2024. Este importantă această înregistrare pentru a putea beneficia de accesul necesar și pentru a putea efectua corect procedurile vamale în conformitate cu noile sisteme și termene stabilite de Autoritatea Vamală Română
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA