NewsflashNoutățile fiscale ale lunii noiembrie / Tax news of November

decembrie 6, 2023
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

Vezi materialul complet în format PDF.

See the full English version of the document in PDF.

Modificări pe scurt:

 

ANAF anunță lansarea operațiunii “Nargile” – Comunicatul Direcției generale antifraudă fiscală a fost transmis în data de 3 noiembrie 2023 pe portalul ANAF.

ANAF anunță sancționarea comercianților pentru depășirea cotei de adaos comercial – Comunicatul Direcției generale antifraudă fiscală a fost transmis în data de 9 noiembrie 2023 pe portalul ANAF.

Ghidul privind modalitatea de aplicare a facilităților fiscale, acordate persoanelor fizice care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator – ANAF a publicat Ghidul în data de 14 noiembrie 2023 pe portalul instituției, la rubrica Asistență contribuabili/Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri curente și alte materiale informative.

Stabilirea salariului de bază minim brut pe țară pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară – Ordonanța de urgență nr. 93/2023 a fost publicată în data de 1 noiembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 993.

Ratificarea celui de-al doilea Protocol de modificare a Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate cu Luxemburg – Legea nr. 330/2023 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 2022, de modificare a Convenției dintre România și Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, așa cum a fost modificată de Protocolul și Protocolul adițional semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011 a fost publicată în data de 8 noiembrie 2023 în Monitorul Oficial nr. 1020.

Aprobarea formularelor utilizate pentru declararea noilor taxe în domeniul jocurilor de noroc Ordinul nr. 1857 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă a fost publicat în data de 9 noiembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 1021.

Aprobarea pragurilor valorice Intrastat pentru 2024 – Ordinul nr. 1.539 al președintelui Institutului Național de Statistică privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2024 a fost publicat în data de 16 noiembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 1041.

Alte noutăți de interes:

Aprobarea formatului certificatului prealabil fuziunii/ transformării/ divizării transfrontaliere – Ordinul nr. 2035/C al ministrului justiției pentru aprobarea formatului, elementelor de siguranță și structurii certificatului prealabil fuziunii transfrontaliere, ale certificatului prealabil transformării transfrontaliere, respectiv ale certificatului prealabil divizării transfrontaliere a fost publicat în data de 3 noiembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 1002.

Prorogarea termenului pentru intrarea în vigoare a formei unor rapoarte în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului Ordinul nr. 261 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 191/2023 privind aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora a fost publicat în data de 3 noiembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 1003.

Modificări ale documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale Ordinul nr. 1882 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru completarea anexei nr. 1.a la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale a fost publicat în data de 17 noiembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 1044.

Clarificări ale Ministerului Finanțelor cu privire la plafonul de 33% din salariul  de bază aplicabil avantajelor extra-salariale – Răspunsul la adresa CCF nr. 569/25.01.2023, cu privire la propunerile de modificare a prevederilor art. 76 alin. (41) din Codul fiscal privind plafonul global de 33% din salariul de bază a fost primit de la Ministerul Finanțelor în data de 27 noiembrie 2023.

Clarificări ale Ministerului Finanțelor cu privire la unele modificări fiscale aduse de Legea nr. 296/2023 – Răspunsul la adresa CCF nr. 3833/22.09.2023, prin care s-au transmis propuneri și observații cu privire la Proiectul de lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, devenit după adoptarea prin asumarea răspunderii Guvernului, Legea nr. 296/2023, a fost primit de la Ministerul Finanțelor în data de 28 noiembrie 2023.

Modificări privind plățile și încasările în numerar – Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung a fost publicat în data de 11 noiembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 1026.

Legea Aprobării Statutului Lucrătorului Cultural Profesionist Legea nr. 346 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2023 privind Statutul lucrătorului cultural profesionist a fost publicată în data de 13 noiembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 1030.

Completări privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate – Legea nr. 342 pentru completarea art. 10 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate a fost publicată în data de 13 noiembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 1029.

Modificări pe larg:

 

ANAF anunță lansarea operațiunii “Nargile” (Comunicat DGAF)

 • Direcția generală antifraudă fiscală (DGAF) a anunțat lansarea operațiunii “Nargile”, în cadrul căreia sunt vizate societățile care dețin/comercializează produse accizabile armonizate din categoria “Alte tutunuri de fumat”, implicit produsele denumite generic “Tutun de narghilea”.
 • Operațiunea vizează reducerea evaziunii fiscale și a comerțului ilicit în domeniul comercializării produselor accizabile din categoria „alte tutunuri de fumat” (amestec pentru fumat în narghilele).

Inspectorii antifraudă au identificat în perioada 24 – 31 octombrie 2023 abateri de la legislația specifică comercializării produselor accizabile, pentru sancționarea cărora au dispus 37 amenzi contravenționale în cuantum total de 1.301.500 lei. Operațiunea “Nargile” continuă și în perioada următoare.

ANAF anunță sancționarea comercianților pentru depășirea cotei de adaos comercial (Comunicat DGAF)

 • DGAF a anunțat printr-un comunicat oficial că va continua verificările privind modalitatea de aplicare a prevederilor OUG nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare.
 • În perioada 1 – 8 noiembrie 2023, inspectorii antifraudă au sancționat două din principalele lanțuri de magazine de comerț cu amănuntul din București, precum și un distribuitor din București, cu amenzi în valoare totală de 2.000.000 de lei, respectiv 900.000 de lei, pentru depășirea cotei de adaos comercial la anumite produse alimentare.
 • Reamintim că prin OUG nr. 67/2003 au fost limitate, până la data de 31 ianuarie 2024, adaosurile comerciale practicate pentru unele produse agricole și alimentare, în vederea combaterii creșterii excesive a prețurilor.

Ghidul privind modalitatea de aplicare a facilităților fiscale, acordate persoanelor fizice care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator (Ghid ANAF)

 • Ghidul a fost publicat de către ANAF, ca urmare a modificărilor aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu privire la facilitățile fiscale acordate persoanelor fizice care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, dispoziții care se aplică începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023.
 • Reamintim că prin Legea nr. 296/2023, s-a limitat aplicabilitatea scutirii de impozit, ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator, pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei inclusiv, obținute din salarii și asimilate salariilor, realizate în baza unui singur contract individual de muncă, raport de serviciu, act de delegare sau detașare sau a unui statut special prevăzut de lege.
 • Totodată, în cazul persoanelor care beneficiază de această facilitate, cota de CAS se reduce cu procentul contribuției la fondul de pensii administrat privat, persoanele fizice putând opta pentru plata contribuției datorată la fondul de pensii administrat privat.
 • Ghidul oferă și un exemplu de calcul al impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii pentru anul 2023, pentru un venit brut mai mare de 10.000 lei.

Stabilirea salariului de bază minim brut pe țară pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară (OUG 93/2023)

 • Se stabilește salariul minim brut pe țară garantat în plată pentru următoarele sectoare:

– pentru sectorul construcții – salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la suma de 4.582 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 27,714 lei/oră;

– pentru sectorul agricol și industria alimentară – salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 3.436 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 20,782 lei/oră.

 • Salariul minim brut pe țară garantat în plată de mai sus se aplică exclusiv domeniilor de activitate cărora li se aplică facilitățile fiscale prevăzute din Legea nr. 227/2015.
 • Nerespectarea nivelului salariului minim menționat mai sus se sancționează cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei și atrage anularea acordării facilităților fiscale.

Ratificarea celui de-al doilea Protocol de modificare a Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate cu Luxemburg (Legea 330/2023)

 • Noul Protocol modifică art. 25 „Metode pentru eliminarea dublei impuneri” al Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu Luxemburg.
 • Se modifică mecanismul de aplicare a metodei scutirii de către Luxemburg unui rezident al său, pentru veniturile sau averea impozitate în România.
 • Totodată, în cazul unui rezident al României care primește venituri sau posedă avere care sunt impozabile în Luxemburg se va aplica exclusiv metoda creditului fiscal (anterior se putea aplica și metoda scutirii pentru anumite venituri).

Aprobarea formularelor utilizate pentru declararea noilor taxe în domeniul jocurilor de noroc (Ordinul 1857/2023)

 • Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat care se declară prin formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat„, respectiv 710 „Declaraţie rectificativă” se completează cu următoarele taxe:

– taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcţie de realizări;

– taxa aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc pentru care obligaţia declarării şi plăţii este lunară;

– taxa aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc pentru care obligaţia declarării şi plăţii este anuală/integrală.

Aprobarea pragurilor valorice Intrastat pentru 2024 (Ordinul 1539/2023)

 • Se aprobă pragurile valorice pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri pentru 2024, precum urmează:

– 1.000.000 lei pentru expedieri de bunuri și

– 1.000.000 lei pentru introduceri de bunuri.

 • Operatorii economici care în cursul anului 2023 au depășit pragul pentru anul 2023 pentru fluxul de expedieri de bunuri și/sau pentru fluxul de introduceri de bunuri, au obligația să completeze și să transmită la Institutul National de Statistica declarații statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2024.
 • Operatorii economici care în cursul anului 2024 depășesc valoarea pragurilor pentru 2024 trebuie să transmită declarații statistice Intrastat începând cu luna în care valoarea cumulată a expedierilor de bunuri și/ sau a intrărilor de bunuri depășește pragurile pentru 2024.

Alte noutăți de interes:

Aprobarea formatului certificatului prealabil fuziunii/ transformării/ divizării transfrontaliere (Ordin 2035/C/2023)

 • Ordinul aprobă formatul, elementele de siguranță şi structura certificatului prealabil fuziunii transfrontaliere, ale certificatului prealabil transformării transfrontaliere, respectiv ale certificatului prealabil divizării transfrontaliere, în formă letrică şi electronică.
 • Certificatele prealabile se pun la dispoziția autorităților competente pentru verificarea legalității procedurilor de derulare a operațiunilor din statele membre ale Uniunii Europene ale societăților participante, în formă electronică, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comerțului.
 • Certificatul prealabil se eliberează societății care a formulat cererea de emitere a acestuia.

Prorogarea termenului pentru intrarea în vigoare a formei unor rapoarte în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (Ordinul 261/2023)

 • A fost prorogat termenul pentru intrarea în vigoare a Ordinului nr. 191/2023 prin care au fost aprobate forma și conținutul următoarelor rapoarte în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului:

– raportul de tranzacții suspecte pentru entități raportoare bancare şi nonbancare:

– raportul de tranzacții cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro;

– raportul de transferuri externe, în şi din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro;

– raportul privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro.

 • Astfel, termenul de la care entitățile raportoare au obligația de a transmite rapoartele în noul sistem informatic a fost prorogat până pe data de 22 noiembrie 2023.

Modificări ale documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale (Ordinul 1882/2023)

 • Se modifică formatul avizului de verificare utilizat în activitatea de verificare a situației fiscale personale.
 • Mai precis, avizul va cuprinde o mențiune referitoare la faptul că înscrisurile într-o limbă străină trebuie însoțite de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizați.

Clarificări ale Ministerului Finanțelor cu privire la plafonul de 33% din salariul  de bază aplicabil avantajelor extra-salariale (Adresa 569/2023)

 • Camera Consultanților Fiscali (CCF) a transmis către Ministerul Finanțelor o adresă prin care propunea ca plafonul de 33% din salariul de bază, până la care avantajele extra-salariale sunt neimpozabile, să se aplice anual, nu lunar cum este în prezent.
 • Răspunsul Ministerului Finanțelor la propunerea înaintată de CCF este acela că utilizarea unui plafon anual ar genera dificultăți de aplicare având în vedere că impozitul și contribuțiile aplicabile veniturilor din salarii se datorează lunar și s-ar putea ajunge la situații în care în ultima lună din an s-ar face rețineri din salariu mult prea mari.
 • Referitor la dificultățile în aplicarea plafonului de 33% în cazul serviciilor turistice decontate de angajator, semnalată de CCF, Ministerul Finanțelor a precizat că angajatorul are și posibilitatea de a acorda vouchere de vacanță care nu intră în plafonul respectiv.

Clarificări ale Ministerului Finanțelor cu privire la unele modificări fiscale aduse de Legea nr. 296/2023 (Adresa 3833/2023)

 • CCF a transmis către Ministerul Finanțelor o adresă prin care propunea o serie de modificări și aducea observații cu privire la unele din măsurile fiscale propuse în Proiectul de lege devenit ulterior Legea nr. 226/2023, astfel:

– cu privire la propunerea ce vizează impozitului minim pe cifra de afaceri, referitoare la reducerea bazei impozabile cu amortizarea activelor incluse în valoarea indicatorului I, Ministerul Finanțelor consideră că o astfel de modificare ar însemna o dublă deducere;

– cu privire la observațiile aduse asupra modificărilor definiției sintagmei “locuibile ca atare”, Ministerul Finanțelor a răspuns că definiția actuală ar fi dus la situații în care furnizorii ar vinde locuințe la roșu cu scopul de a se încadra în plafonul valoric pentru aplicarea cotei reduse. Modificarea definiției a fost necesară și în contextul eliminării incertitudinii cu privire la finisajele/ dotările necesare în vederea aplicării cotei reduse de TVA.

– în ceea ce privește observațiile referitoare la excluderea produselor alimentare cu conținut ridicat de zahăr din cadrul serviciilor de restaurant și catering pentru care se aplică cota redusă de TVA, Ministerul Finanțelor a menționat că această modificare respectă prevederile Directivei de TVA și o aplicare diferențiată a cotelor de TVA în cazul livrării de astfel de produse, față de situația prestării de servicii de restaurant și catering a existat și înainte de 1 ianuarie 2023;

– în ceea ce privește observațiile legate de obligația notificării autorității vamale cu privire la modificările din cererea de înregistrare, Ministerul Finanțelor a răspuns că neactualizarea datelor, situație des întâlnită în practică, îngreunează activitatea de administrare, supraveghere și control a produselor accizabile, produse cu risc fiscal ridicat;

– în ceea ce privește propunerea din sfera impozitului special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, referitoare la eliminarea persoanelor juridice de sub incidența obligației de a plăti impozitul pentru autoturismele înmatriculate/ înregistrate în România, răspunsul a fost acela că textul de lege respectă voința legiuitorului.

Modificări privind plățile și încasările în numerar (OUG  98/2023)

 • S-a revenit la plafoanele anterioare pentru operațiunile în numerar, respectiv:

– încasări în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;

– încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;

– plăți în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

– plăți către magazinele de tipul cash and carry, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei.

 • Totodată, se revine la plafonul zilnic de 10.000 lei către/de la o persoană, pentru operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între operatorii economici și persoane fizice, dar acesta se va aplica pentru operațiunile de încasări și plăți reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanță

Legea Aprobării Statutului Lucrătorului Cultural Profesionist (Legea 346/2023)

 • Contractele încheiate de lucrătorii culturali profesionişti sunt asimilate contractelor individuale de muncă în ceea ce priveşte atribuirea contractelor de achiziţie publică sau a acordurilor-cadru de servicii.

Completări privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (Lege 342/2023)

 • Persoanele fizice, angajate cu contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate beneficiază de concediu de risc maternal -se acordă o indemnizaţie de risc maternal care se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Concediul şi indemnizaţia de risc maternal se acordă fără condiţie de stagiu de asigurare.
 • Baza de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare asigurate, înscrise în contractul de asigurare
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA