NewsflashSistemele AES-RO și NCTS5-RO pentru exporturi și operațiuni de tranzit / The AES-RO and NCTS5-RO systems for exports and transit operations

noiembrie 22, 2023
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

Vezi materialul complet în format PDF.

See the full English version of the document in PDF.

Modificări pe scurt:

 

Modificări pe scurt:

Întrucât la 1 decembrie 2023 se încheie perioada de instalare a sistemului automatizat de export (AES) și de modernizare a noului sistem computerizat de tranzit (NCTS), dată stabilită prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2151 a Comisiei, de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii, începând cu această dată intră în vigoare noile sisteme de control al exporturilor și al operațiunilor de tranzit, respectiv:

 • AES-RO (Automated Export System) – un sistem electronic obligatoriu la nivelul Uniunii Europene, folosit pentru declararea mărfurilor destinate exportului;
 • NCTS5-RO (New Computerized Transit System) – un sistem utilizat de către toate Statele Membre pentru gestionarea tranzitului vamal al mărfurilor pe teritoriul UE (următoarea fază a Sistemului transeuropean de control al tranzitului existent). Acesta permite înregistrarea și monitorizarea mărfurilor care se deplasează între diferite țări membre ale UE, inclusiv tranzitul către țările terțe.
Modificări pe larg:

 

Noile sisteme pentru declararea operațiunilor de export și tranzit, obligatorii de la 1 decembrie 2023

 • De la 1 decembrie, operațiunile vamale de export și tranzit vor fi gestionate prin noile sisteme AES-RO, respectiv NCTS5-RO.
 • Sistemul AES-RO care intră în producție la data de 1 decembrie 2023 va înlocui sistemul ECS-RO (Sistemul de Control al Exportului) pentru:
  • declarațiile vamale de export;
  • declarațiile sumare de ieșire.
 • Totuși, ECS-RO va mai putea fi folosit pentru procedura de cercetare și pentru modificări sau invalidări ale declarațiilor vamale aflate în starea „Exportată”.
 • Noul sistem de declarare la export se bazează pe schimbul electronic de informații între operatorii economici și vamă.
 • Autoritatea Vamală Română a postat pe site-ul instituției (www.customs.ro) la secțiunea E-customs/AES, două ghiduri suport pentru operatorii economici, referitoare la declarațiile vamale de export și declarațiile sumare de ieșire și re-export din aplicația AES-RO:
 1. AES Ghidul operatorului economic pentru declarația vamală de export;
 2. AES Ghidul operatorului economic pentru declarația sumară de ieșire și notificarea de re-export.

Înregistrarea operatorilor economici este obligatorie

 • Autoritățile Vamale anunță că, începând cu data de 10 noiembrie 2023, a devenit disponibil modulul informatic UMG Trader (Modulul de Gestionare a Utilizatorilor) de înregistrare a operatorilor economici, care doresc acces la sistemele NCTS5-RO și AES-RO. Această modalitate de înregistrare înlocuiește procedura actuală bazată pe hârtie.
 • Pentru a avea acces la sistem, operatorii economici vor trebui să se înregistreze în prealabil pe platforma UMG Trader a autorității vamale române și să obțină un număr de înregistrare AES (AES filing code), cod ce va fi utilizat pentru identificarea și declararea corectă a exporturilor.
 • În UMG Trader se vor înregistra toți operatorii economici, inclusiv cei care astăzi sunt înregistrați și utilizează sistemele NCTS-RO și ECS-RO și care doresc acces la sistemele NCTS5-RO sau/și AES-RO, pentru a avea acces la aplicații atât în mediul de test cât și în scopul depunerii și procesării declarațiilor vamale.
 • Noul sistem AES-RO se utilizează pe bază de certificate digitale calificate și declarațiile se vor transmite în noile sisteme de declarare semnate cu semnătura electronică.
 • Link-ul pentru conectarea la Cererea de acces la Sistemul Informatic Integrat Vamal (SIIV) se va regăsi pe site Autorității Nationale a Vămilor (www.customs.ro) la secțiunea AES și NCTS5 RO UMG Trader Productie.
 • Înregistrarea se va efectua o singură dată pentru toate exporturile și este o condiție obligatorie pentru depunerea declarațiilor de export.

Cine utilizează sistemul?

 • Următoarele persoane pot solicita acces în aplicația AES-RO:

– Operator economic (efectuează operațiuni în nume propriu sau desemnează un reprezentant);

– Reprezentant (efectuează operațiuni în numele altor operatori economici);

– Operator economic la ieșire (depune notificări/manifest la biroul vamal de ieșire pentru declarații vamale de export, declarații sumare de ieșire, notificarea de reexport).

 • Următoarele persoane pot solicita acces în aplicația NCTS5-RO:

– Titularul regimului de tranzit unional/comun;

– Reprezentant (efectuează operațiuni în numele altor operatori economici);

– Transportator TIR (titular al regimului TIR);

– Trader la destinație (traderul din procedura normală sau destinatarul agreat care transmite notificarea de sosire);

– Garant.

Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA