NewsflashModificari privind Sistemul de Garanție Returnare / Amendments to the Deposit Return System

noiembrie 15, 2023
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

Vezi materialul complet în format PDF.

See the full English version of the document in PDF.

Modificări pe scurt:

 

Modificări pe scurt:

În data de 7 noiembrie 2023, în Monitorul Oficial nr. 1016, a fost publicată HG nr. 1075/2023 pentru modificarea și completarea HG nr. 1.074/2021 privind stabilirea Sistemului de Garanție – Returnare (SGR) pentru ambalaje primare nereutilizabile. Se introduc o serie de noutăți, dar și modificări ale prevederilor actuale, precum:

 • Pentru perioada 30 noiembrie 2023 – 31 decembrie 2024, se introduc valori exprese ale tarifelor de administrare și de gestionare, diferențiate pe tipuri, culoare și mărime ambalaj
 • Începând cu 1 ianuarie 2025, tarifele se stabilesc  transparent de  administratorul SGR în conformitate cu prevederile ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor
 • Se exceptează de la obligația inscripționării marcajului specific SGR produsele aflate la data de 30 noiembrie 2023 și în stocul distribuitorilor, nu doar cele ale aflate în stocul producătorilor sau comercianților
 • Aceste stocuri deținute la data de 30 noiembrie 2023 pot fi introduse neinscripționate pe piață până la data de 30 iunie 2024 (termen redus de la 31 decembrie 2024)
Modificări pe larg:

 

Se modifică unele definiții

 • Ambalajul supus SGR exclude în mod expres pahare pentru băuturi, ambalaje de tip pouches – ambalaje flexibile de tip pungă în straturi, bag-in-box – băuturi în cutie închisă de carton și orice alt ambalaj care nu își poate păstra forma după golire.
 • Prin modificarea definiției centrului de numărare, se elimină sarcina administratorului SGR de a transmite către reciclatori ambalajele SGR de la centrul de numărare.
 • Prin modificarea definiției codului de bare (EAN) se introduc în sfera SGR și produsele făcute disponibile și pe alte piețe, nu numai pe piața din România; în plus, codul de bare trebuie să asigure legătura cu datele cuprinse în Registrul ambalajelor SGR.
 • Se nuanțează definiția tarifului de administrare, prin reformularea penalității în contribuție plătită de administratorul SGR pentru neîndeplinirea obiectivelor de returnare.
 • Prin modificarea definiției tarifului de gestionare:

– se specifică mai clar operatorul economic care încasează acest tarif (comercianți, comercianți HoReCa) sau care are o obligație corelativă (ex. comercianții HoReCa trebuie să predea suma corespunzătoare administratorului SGR în anumite condiții);

– se diferențiază nivelul tarifului în funcție de metoda automată sau manuală de preluare a ambalajelor SGR.

Obligații producători – noutăți/modificări

 • Se introduce o nouă obligație pentru producători – înregistrarea în registrul ambalajelor SGR fiecare tip de ambalaj SGR pus pe piață.
 • Neîndeplinirea obligației de mai sus se constată de către sistemul intern de control managerial al administratorului SGR și se transmite Comitetului de supraveghere (format din reprezentanți ai producătorilor, comercianților și ai autorităților publice cu responsabilități în domeniu).
 • Spre deosebire de prevederea anterioară, acum se menționează în mod expres plata lunară de către producători a garanției aferente produselor în ambalaje SGR introduse pe piața națională.
 • Se introduce o excepție expresă de la regula de bază – producătorul suportă și plătește direct garanția și nu o percepe de la clienți, comercianți sau consumator și/sau utilizator final dacă (1) oferă sau (2) sunt oferite la instrucțiunea producătorului cu titlu gratuit produse ambalate în ambalaje SGR către consumatorul și/sau utilizatorul final (ex. premii sau mostre).
 • O excepție similară este introdusă și în cazul comercianților care oferă gratuit produse ambalate în ambalaje SGR (garanția este suportată de comerciant).

SGR – noutăți/modificări

 • Se interzice nu numai introducerea pe piața națională, ci și comercializarea produselor ambalate în ambalajele SGR, cu îndeplinirea tuturor obligațiilor aferente stabilite în sarcina comercianților.
 • Se exceptează de la obligația inscripționării marcajului specific SGR (prevăzut la art. 24) și produsele aflate la data de 30 noiembrie 2023 în stocul distribuitorilor (înainte erau prevăzute doar stocurile producătorilor sau comercianților).
 • Stocurile mai sus menționate și deținute la data de 30 noiembrie 2023 pot fi introduse neinscripționate pe piață până la data de 30 iunie 2024 (termen redus de la 31 decembrie 2024).
 • Operatorii punctelor de returnare nu au obligația preluării ambalajelor returnate dacă acestea nu întrunesc condiții exprese (nu are marcaj specific SGR, este deteriorat, distrus, nu este întreg și nu se poate determina apartenența la SGR, nu este golit de conținut sau nu este returnat în maxim 24 de luni de la data publicării anunțului de retragere a produsului de pe piață).

Tariful de administrare și tariful de gestionare

 • Tariful de gestionare se achită doar prin transfer bancar și nu numai operatorilor punctelor de returnare, ci și comercianților HoReCa și operatorilor stațiilor de sortare.
 •  Pentru perioada 30 noiembrie 2023 – 31 decembrie 2024, se introduc valori exprese ale tarifului de administrare (prin anexa nr. 2), diferențiat pe (1) tip de ambalaj (sticlă, plastic, metal) și (2) culoare ambalaj (transparent, albastru sau verde, culoare mixtă, plastic cu barieră), dar și ale tarifului de gestionare, diferențiat pe (1) tip de ambalaj (sticlă, plastic, metal) și (2) mărime ambalaj de sticlă sau plastic (mic, mare).
 •  Începând cu data de 1 ianuarie 2025, valorile tarifului de administrare și de gestionare se stabilesc în mod transparent de către administratorul SGR în conformitate cu prevederile ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor prevăzut la art. 27 alin. (3).

HoReCa

 • Pentru lipsa obligației comercianților HoReCa de a organiza puncte de returnare, se menționează corelativ lipsa obligației administratorului SGR de a li se plăti acestora tariful de gestionare.

Administratorul SGR

 • Se nuanțează una din condițiile de retragere a calității de administrator a sistemului SGR, și anume dacă producătorii nu îndeplinesc până în 2027 obiectivele minime anuale de returnare prevăzute la art. 4 alin. (2) pentru cel puțin două din tipurile de material provenit din ambalaje SGR, și nu de colectare a acestora (versiunea anterioară).
 • Corespondent obligației de mai sus, administratorul SGR (și nu producătorii, prin intermediul administratorului, conform prevederilor anterioare), este obligat să declare și să achite contribuțiile stabilite prin OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.
 • Contribuțiile mai sus menționate se recuperează de la producători prin tariful de administrare (și nu se mai reflectă în metodologia publică de calcul al tarifului de administrare aprobată prin ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor).
 • Obligația administratorului SGR de a rambursa comercianților valoarea integrală a garanțiilor returnate consumatorilor sau utilizatorilor finali nu mai este condiționată de solicitări efectuate conform unor convenții semnate cu aceștia.
 • Administratorul SGR are obligația plății tarifului de gestionare concomitent cu rambursarea garanției către comercianți (anterior, nu era prevăzută plata concomitentă a garanției).

Marcaj specific SGR

 • Codul de bare aplicat pe ambalajul SGR sau pe eticheta produsului trebuie să ofere informații necesare, suficiente și verificabile și care, în plus față de prevederile anterioare, să fie oferite prin legătura cu datele cuprinse în registrul ambalajelor SGR, și să îi permită administratorului SGR cel puțin stabilirea apartenenței ambalajului la SGR, greutatea și volumul ambalajului, precum și identitatea producătorului.

Alte dispoziții

 • Metodologia de calcul al tarifelor de administrare și de gestionare este propusă de administratorul SGR (prevedere inexistentă anterior) și aprobată de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.
 • Se introduce o excepție nouăpână la data de 31 decembrie 2023, sunt permise importul, vânzarea intracomunitară și introducerea pe piața națională atât a produselor ambalate în ambalaje SGR, cât și a produselor ambalate în ambalaje SGR și neinscripționate în condițiile prevăzute la art. 24 (marcaj specific SGR).
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA