NewsflashStabilirea activelor incluse în calculul indicatorilor I și A. Impozitele IMCA și ICAS / Assets included in the computation of I and A indicators. IMCA and ICAS taxes

ianuarie 15, 2024
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

Vezi materialul complet în format PDF.

See the full English version of the document in PDF.

Modificări pe scurt:

 

Ordin nr. 10/2024 al ministrului finanțelor pentru stabilirea activelor care se cuprind în indicatorii I și A prevăzuți la art. 18¹ alin. (3) si art. 18³ alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicat în data de 4 ianuarie 2024 în Monitorul Oficial nr. 6.

Ordinul stabilește categoriile de active incluse în calculul indicatorilor I și A pentru determinarea impozitului minim pe cifra de afaceri și a impozitului specific pe cifra de afaceri pentru persoanele juridice care desfăşoară activităţi în sectoarele petrol şi gaze naturale.

Modificări pe larg:

 

Stabilirea activelor incluse în calculul indicatorilor I și A pentru determinarea impozitului minim pe cifra de afaceri și a impozitului specific datorat de companiile din sectoarele petrol și gaze naturale.

  • Se stabilesc activele eligibile luate în calcul la determinarea indicatorilor I (Valoarea imobilizărilor în curs de execuție ocazionate de achiziția/ producția de active), și A (Amortizarea contabilă la nivelul costului istoric aferentă activelor achiziționate/produse).
  • Acești indicatori se utilizează la determinarea:

– impozitului minim pe cifra de afaceri, datorat de contribuabilii care au înregistrat o cifră de afaceri de peste 50 milioane euro și

– ⁠impozitului suplimentar pentru persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol şi gaze naturale.

  • Astfel, activele corporale utilizate în calculul indicatorilor I și A sunt, cu câteva excepții, cele prevăzute de subgrupele 1.1 – 1.9 și 2.1 – 2.4 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.
  • Activele necorporale sunt imobilizările necorporale recunoscute din punct de vedere contabil, cu excepția cheltuielilor de constituire, a fondului comercial, a imobilizărilor necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată.
  • De asemenea, se reglementează:

– situația imobilizărilor în curs de execuție ocazionate de achiziția/producția de active, începute până la data de 31 decembrie 2023 și care se continuă după 1 ianuarie 2024 și se pun în funcțiune după această dată, cu privire la includerea lor în cei doi indicatori;

– situația investițiilor efectuate asupra activelor incluse în calculul indicatorilor;

– ⁠situația activelor second-hand (acestea nu se includ în valoarea indicatorului A).

Reamintim că, începând cu 1 ianuarie 2024, se datorează impozitul minim pe cifra de afaceri și impozitul specific pentru persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale și se calculează cu formulele:

Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA)

IMCA = 1% x (VT – Vs – I – A)

Unde:

VT – venituri totale

V_s – venituri care se scad din veniturile totale

I – valoarea imobilizărilor în curs de execuţie

A – amortizarea contabilă

Impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS)

ICAS = 0,5% x (VT – V_s – I – A)

Unde:

VT – venituri totale

V_s – venituri care se scad din veniturile totale

I – valoarea imobilizărilor în curs de execuţie

A – amortizarea contabilă

Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA