https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

Modificări pe scurt: În data de 24 decembrie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1291, respectiv în Monitorul Oficial nr. 1293, Ordinul nr. 3.192 din 22 decembrie 2020 pentru modificarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017, respectiv Legea nr. 298 din 24 decembrie 2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. În data de 30 decembrie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1311, Ordinul nr. 4.136 din 17 decembrie 2020 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. De asemenea, în data de 31 decembrie 2020 au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 1.326, în Monitorul Oficial nr. 1330, în Monitorul Oficial nr. 1331, respectiv în Monitorul Oficial nr. 1332,  Ordonanța de urgență nr. 220 din data de 30 decembrie 2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, Ordonanța de urgență nr. 224 din data de 30 decembrie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale, Ordonanța de urgență nr. 226 din data de 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, respectiv Ordonanța de urgență nr. 227 din data de 30 decembrie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, Ordinul nr. 3225 din data de 30 decembrie 2020 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri. Aceste acte vizează introducerea unor scutiri de TVA, instituirea unor scheme de ajutor și facilități fiscale pentru operatorii economici din domeniul HoReCa și modificări referitoare la cota redusă de TVA, deductibilitatea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor neîncasate, anularea obligațiilor accesorii, acordarea de finanțare pentru operatorii economici din domeniul HoReCa, prelungirea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, prelungirea termenului de rambursare a ratelor de principal, dobânzilor și comisioanelor aferente împrumuturilor acordate de către creditori, etc.