NewsflashAlte noutăți legislative ale lunii decembrie 2020

ianuarie 17, 2021
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Modificări pe scurt:

În data de 24 decembrie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1291, respectiv în Monitorul Oficial nr. 1293, Ordinul nr. 3.192 din 22 decembrie 2020 pentru modificarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017, respectiv Legea nr. 298 din 24 decembrie 2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

În data de 30 decembrie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1311, Ordinul nr. 4.136 din 17 decembrie 2020 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal.

De asemenea, în data de 31 decembrie 2020 au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 1.326, în Monitorul Oficial nr. 1330, în Monitorul Oficial nr. 1331, respectiv în Monitorul Oficial nr. 1332,  Ordonanța de urgență nr. 220 din data de 30 decembrie 2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, Ordonanța de urgență nr. 224 din data de 30 decembrie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale, Ordonanța de urgență nr. 226 din data de 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, respectiv Ordonanța de urgență nr. 227 din data de 30 decembrie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, Ordinul nr. 3225 din data de 30 decembrie 2020 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri.

Aceste acte vizează introducerea unor scutiri de TVA, instituirea unor scheme de ajutor și facilități fiscale pentru operatorii economici din domeniul HoReCa și modificări referitoare la cota redusă de TVA, deductibilitatea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor neîncasate, anularea obligațiilor accesorii, acordarea de finanțare pentru operatorii economici din domeniul HoReCa, prelungirea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, prelungirea termenului de rambursare a ratelor de principal, dobânzilor și comisioanelor aferente împrumuturilor acordate de către creditori, etc.

Modificări pe lung:

 

Prevederi ale Ordonanței de urgență nr. 220 din 30 decembrie 2020:

 • Angajatorii care în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2021 încadrează în muncă:
  • persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor în perioada stării de urgenţă sau de alertă,
  • persoane între 16 şi 29 de ani înregistrate ca șomeri,
  • cetățeni români, din aceleași categorii de vârstă, cărora în 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor,
  • primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.
 • Se prelungesc până la 30 iunie 2021 măsurile prin care:
  • se acordă 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă a lucrătorilor zilieri, pentru o perioadă de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrări;
  • se decontează 41,5% din salariul acordat angajaților care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut;
  • se acordă zile libere plătite pentru părinți în perioada în care se desfășoară cursuri online, inclusiv cu acordarea indemnizației pentru zilele libere plătite de 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.

Prevederi ale Ordonanței de urgență nr. 224 din 30 decembrie 2020:

 • Se instituie o schemă de ajutor de stat privind acordarea de finanţare din fonduri publice naţionale şi/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.
 • Schema de ajutor vizează acordarea unor granturi în vederea acoperirii, în cuantum de 20%, a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, dar nu mai mult de 800.000 euro/întreprindere, suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019.

Prevederi ale Ordonanței de urgență nr. 226 din 30 decembrie 2020:

 • Voucherele de vacanță aferente anului 2021 se emit doar pe suport electronic si se vor acorda în continuare în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009.
 • Vor fi scutite de TVA până la data de 31 decembrie 2022, livrările de dispozitive medicale pentru diagnosticul în vitro al COVID-19, de vaccinuri împotriva COVID-19, precum şi serviciile de vaccinare şi testare aferente, altele decât cele scutite de TVA conform art. 292 din Codul fiscal.
 • În cazul importurilor de deșeuri nu se va aplica de la data de 1 ianuarie 2021 exceptarea de la plata efectivă a TVA în vamă.
 • Termenul până la care operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale au obligația de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscal se suspendă până la data de 31 decembrie 2021.
 • Nerespectarea obligației de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF nu se va sancționa până la 31 martie 2021.
 • Deductibilitatea integrală a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor se amână până la data de 1 ianuarie 2022, astfel că în anul 2021 ele vor putea fi deduse în continuare numai în limita a 30% din valoarea acestora, dacă se îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.
 • Plafonul de 140.000 de euro pentru aplicarea cotei de 5% de TVA pentru livrarea de locuințe către persoane fizice se amână până la 1 ianuarie 2022. Astfel, în anul 2021 cota de 5% se va putea aplica dacă valoarea locuințelor nu depășește plafonul de 450.000 lei.
 • Se aduc clarificări, în vederea completării Declarației unice aferente anului 2020, cu privire la regimul fiscal al indemnizaţiilor acordate profesioniștilor, avocaților, persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă, persoanelor care au încheiat contracte de activitate sportive, precum şi persoanelor fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, pentru reducerea temporară a timpului de muncă sau întreruperea activității, ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2.
 • Sunt considerate obligaţii bugetare principale restante în vederea solicitării anulării obligaţiilor accesorii în baza OUG nr. 69/2020 și obligaţiile datorate de debitorul aflat în insolvență, independent de existenta unui tabel de creanţe sau a unui program de plată a creanţelor.
 • Decizia pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal care este întocmită la solicitarea contribuabilului pentru a corecta obligaţiile vamale declarate este asimilată declaraţiei rectificative în sensul solicitării anulării obligaţiilor accesorii în baza OUG nr. 69/2020.
 • Cererea de anulare a obligațiilor accesorii în baza OUG nr. 69/2020 poate fi depusă până la 31 martie 2021.
 • Cererea de acordare a eșalonărilor la plată, în baza OUG nr. 181/2020, pentru obligaţiile bugetare datorate după data declarării stării de urgenţă (eșalonarea simplificată) poate fi depusă până la 31 martie 2021.
 • Măsurile de restructurare a obligaţiilor bugetare restante în baza OG nr. 6/2019 vor putea fi aplicate pentru obligaţiile bugetare restante până la data de 31 decembrie 2020.
 • TVA solicitată la rambursare se rambursează cu inspecţie fiscală ulterioară până la data de 31 martie 2021.
 • Contribuabilii din domeniul HoReCa nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată începând cu data de 1 ianuarie 2021.

Prevederi ale Ordonanței de urgență nr. 227 din 30 decembrie 2020:

 • Suspendarea rambursării ratelor de principal, dobânzilor și comisioanelor aferente împrumuturilor acordate de către creditori până la data de 30 martie 2020, pe o perioadă de până la 9 luni, poate fi solicitată până la data de 15 martie 2021.

Alte măsuri aplicabile după 1 ianuarie 2021:

 • Intră în vigoare prevederile OUG nr. 153/2020 conform căreia contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau impozitul specific unor activități, beneficiază de reduceri ale impozitului datorat dacă își îmbunătățesc nivelul capitalul propriu contabil, fie prin atingerea unei valori pozitive, fie prin atingerea unei valori pozitive și creșterea față de nivelul anului anterior. Reducerile de impozit pot ajunge în anul 2021 până la 12% din valoarea impozitului datorat.
 • Se încheie perioada de tranziție pentru retragerea Regatului Unit al Marii Britanii din UE, astfel încât tranzacțiilor cu acesta li se vor aplica măsurile fiscale și vamale aplicabile statelor terțe. Cu toate acestea, în conformitate cu Protocolul convenit privind Irlanda și Irlanda de Nord, normele și procedurile vamale ale UE continuă, în general, să se aplice mărfurilor care intră și ies din Irlanda de Nord.
  • S-a aprobat noua procedură pentru:
  • acordarea certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA, pentru importurile efectuate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care îndeplinesc cumulativ condițiile introduse in Codul fiscal prin Legea nr. 296/202, și eliberarea garanției pentru importurile de bunuri scutite de TVA ce sunt urmate de livrări intracomunitare scutite.
 • Prin Legea nr. 298/2020 se aduc completări Codului Muncii prin care se reglementează posibilitatea suspendării contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului pe durata suspendării temporare a activității și/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgență. Legea stabilește și faptul că indemnizația plătită din bugetul asigurărilor pentru șomaj poate fi suplimentată până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă, în situația în care bugetul angajatorului permite.
 • Angajatorii care desființează locurile de muncă ocupate de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare sau ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgență, înainte de perioada menționată prin Legea 298/2020, vor fi obligați să returneze sumele primite cu titlu de indemnizație pentru posturile desființate.
 • Indemnizatia de somaj tehnic de 75% din salariul de bază suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj ce se acordă în continuare pentru domeniile în care s-au menținut restricțiile de circulație se prelungește până la 30 iunie 2021. Se prelungește pana la 30 iunie 2021 și indemnizația primită de alți profesionisti, avocați, sportivi și persoanele care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor şi drepturi conexe.
 • Măsura de reducere a timpului de muncă al salariaţilor prin decizia angajatorului, pentru care salariaţii afectaţi beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate, care se decontează din bugetul asigurărilor pentru şomaj, poate fi aplicată în continuare pe perioada stării de alertă, precum si pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgență/alertă/asediu.
 • Începând cu 1 ianuarie 2021, impozitul pe clădirile și terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%.
 • În ce privește impozitul pe clădirile cu destinație mixtă în proprietatea persoanelor fizice, începând cu 1 ianuarie 2021 suprafața utilizată în scop nerezidențial se va stabili printr-o declarație pe propria răspundere şi nu va mai fi necesar raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat.
 • Termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă.
 • Persoanele care au realizat o cifră de afaceri mai mică decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro la sfârșitul exercițiului financiar precedent nu vor mai fi obligați să întocmească și să depună raportări contabile semestriale.
 • S-a completat lista documentelor ce pot fi comunicate prin SPV, astfel că pot face obiectul comunicării prin SPV si declarațiile de înregistrare și alte declarații întocmite de contribuabil, precum si fișierele de profil legate de conectarea aparatelor de marcat electronice fiscal la sistemul informatic al ANAF.
 • A fost aprobat formularul 700 privind Declarația pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale prin care se vor putea declara prin mijloace electronice toate mențiunile ulterioare înregistrării fiscale, pentru toate categoriile de contribuabili.