NewsflashAmnistia fiscală pentru diurnele externe

aprilie 6, 2022
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2022/04/iStock-859916128.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Modificări pe scurt:

 

În data de 31 martie 2022, în Monitorul Oficial nr. 315, a fost publicată Legea nr. 72 din 30 martie 2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative

Modificări pe larg:

 

Anularea diferențelor de obligații fiscale principale și/sau accesorii pentru diurnele externe

 • Diferențele de obligații fiscale principale și/sau accesorii, stabilite de către organul fiscal prin decizie de impunere, în urma inspecțiilor fiscale prin care au calificat/reîncadrat sumele reprezentând indemnizații sau orice alte sume de aceeași natură, primite pe perioada delegării, detașării sau desfășurării activității pe teritoriul altei țări, de către angajați ai angajatorilor români, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a Legii nr. 72/2022 (3 aprilie 2022) și care:
  • sunt neachitate, se anulează, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale,
  • au fost stinse, se restituie contribuabilului la cererea acestuia. Termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea acestor sume începe la data intrării în vigoare a Legii nr. 72/2022 (3 aprilie 2022).
 • În cazul în care nu s-au făcut reîncadrări ale sumelor reprezentând indemnizații sau a oricăror altor sume de aceeași natură, primite pe perioada delegării, detașării sau desfășurării activității pe teritoriul altei țări, de către angajați ai angajatorilor români, organul fiscal nu mai poate reîncadra aceste sume pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a Legii nr. 72/2022 (3 aprilie 2022).
 • Reîncadrarea fiscală a sumelor acordate sub forma indemnizaţiei de delegare, a indemnizaţiei de detaşare, inclusiv a indemnizaţiei specifice detaşării transnaţionale, a prestaţiei suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate, primite de salariaţi, poate fi realizată de organele fiscale în temeiul art. 11 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în urma controalelor realizate de organele competente ale Inspecției Muncii (la cererea autorităţilor şi instituţiilor publice sau din oficiu), prin care se constată situaţiile de delegare, detaşare, detaşare transnaţională în care se pot afla salariaţii.

Modificări aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

 • Plafonul neimpozabil și pentru care nu se aplică contribuții sociale aplicabil în cazul indemnizațiilor primite de salariați, potrivit legii, pe perioada delegării/detașării, în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, se aplică pentru indemnizațiile de delegare, indemnizațiile de detașare, inclusiv indemnizația specifică detașării transnaționale, prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate, precum și orice alte sume de aceeași natură.
 • Plafonul neimpozabil și pentru care nu se aplică contribuții sociale în cazul:
  • indemnizațiilor primite de salariați, potrivit legii, pe perioada delegării/detașări, în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, și
  • indemnizațiilor primite de către administratorii stabiliți potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către directorii care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat, de către membrii directoratului de la societățile administrate în sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, precum și de către manageri, în baza contractului de management,

de 2,5 ori nivelul stabilit pentru indemnizație, pentru personalul autorităților şi instituțiilor publice, respectiv 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, nu poate depăși 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat/ 3 remunerații prevăzute în raportul juridic.

 • Plafonul reprezentând 3 salarii de bază a locului de muncă ocupat/ 3 remunerații prevăzute în raportul juridic se calculează prin raportarea celor 3 salarii/remunerații la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada detașării/delegării/desfășurării activității în altă localitate în țară sau în străinătate;
 • Aceste prevederi se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege.
Cum vă putem ajuta:

 

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA