NewsflashAprobarea procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit

august 13, 2021
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/01/noa1.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.
Modificări pe scurt:

 

În data de 6 august 2021, în Monitorul Oficial nr. 766 a fost publicat Ordinul nr. 1.191 din data de 26 iulie 2021 pentru aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, prin intermediul căruia se aprobă Procedura de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, modelul și conținutul anumitor formulare generate de prezenta Procedură etc.

Modificări pe larg:

 

Cine poate face parte dintr-un grup fiscal consolidat în ceea ce privește impozitul pe profit?

Grupul fiscal consolidat în domeniul impozitului pe profit poate fi format din două sau mai multe persoane juridice, precum urmează:

 • o persoană juridică română sau o persoană juridică cu sediul social în România înființată potrivit legislației europene și una sau mai multe persoane juridice române sau persoane juridice cu sediul social în România înființate potrivit legislației europene, la care aceasta deține în mod direct sau indirect cel puțin 75% din valoarea titlurilor de participare;
 • cel puțin două persoane juridice române la care o persoană fizică română deține, în mod direct sau indirect, minim 75% din valoarea titlurilor de participare;
 • cel puțin două persoane juridice române deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de minim 75% din valoarea titlurilor de participare de o persoană fizică sau juridică, rezidentă într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri sau într-un stat cu care s-a încheiat un acord privind schimbul de informații;
 • cel puțin o persoană juridică română deținută, în mod direct sau indirect, în proporție de minim 75% din valoarea titlurilor de participare, de o persoană juridică rezidentă într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri sau într-un stat cu care s-a încheiat un acord privind schimbul de informații și sediul permanent din România al acestei persoane juridice străine.

 

Care sunt condițiile necesare de îndeplinit pentru aplicarea sistemului de consolidare fiscală?

În vederea constituirii unui grup fiscal consolidat, membrii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • condiția de deținere (minim 75%) , pe o perioadă neîntreruptă de 1 an anterior începerii perioadei de consolidare fiscală;
 • să fie plătitori de impozit pe profit și să aplice același sistem de plată a impozitului;
 • să aibă același an fiscal;
 • să nu fie membri ai altui grup fiscal consolidat;
 • să nu fie plătitori de impozit pe veniturilor microîntreprinderilor și să nu plătească în același timp impozit pe profit și impozit specific;
 • să nu aplice regimul special pentru activități de natura barurilor de noapte, cluburilor, discotecilor sau cazinourilor;
 • să nu se afle în dizolvare sau lichidare.

 

Procedura de implementare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit

 • Pentru constituirea grupului fiscal consolidat, reprezentatul legal al persoanei juridice responsabile a grupului trebuie să depună o cerere comună, însoțită de documentele doveditoare, cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea perioadei pentru care se solicită aplicarea consolidării.
 • Compartimentul de specialitate, înainte de a respinge cererea, dacă nu sunt îndeplinite condițiile, va fi obligat să ofere contribuabilului dreptul de a fi ascultat.
 • În cazul respingerii cererii, în termen de 45 de zile de la data comunicării Deciziei de respingere a implementării grupului fiscal se poate formula o contestație la organul fiscal emitent.
 • În cazul aprobării cererii, pe baza Deciziei privind aprobarea implementării grupului fiscal se marchează vectorul fiscal atât pentru persoana juridică responsabilă, cât și pentru membrii grupului.
 • Declarația anuală privind impozitul pe profit se depune la organul fiscal competent, împreună cu declarația anuală privind impozitul pe profit a fiecărui membru.
 • Persoana juridică responsabilă are obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/burselor private efectuate/efectuat de membrii grupului.

 

Procedura de modificare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit

 1. Intrarea în grup a unui nou membru
 • O societate poate intra ca membru al unui grup fiscal din anul următor celui în care îndeplinește condițiile.
 • Intrarea în grup se face pe baza unei cereri de modificare, cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea anului fiscal pentru care se solicită intrarea noului membru.
 1. Ieșirea din grup a unui membru
 • O societate care nu mai îndeplinește condițiile pentru a putea fi membru, iese din grupul fiscal începând cu trimestrul următor celui în care nu mai sunt îndeplinite condițiile.
 • Membrul care părăsește grupul trebuie să-și îndeplinească obligațiile declarative și de plată în nume propriu începând cu trimestrul următor celui în care nu mai îndeplinește condițiile.
 • În urma recalculării impozitului pe profit, entitatea care iese din grupul fiscal trebuie să-și îndeplinească obligațiile declarative și de plată în mod individual pentru toată perioada cât a făcut parte din grupul fiscal, iar persoana juridică responsabilă depune declarații fiscale rectificative, de la data aplicării sistemului și până la sfârșitul trimestrului respectiv.

 

Desființarea grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit

 1. Desființarea voluntară a grupului fiscal
 • În cazul desființării voluntare, înainte de expirarea perioadei de 5 ani, grupul fiscal se desființează începând cu anul fiscal următor.
 • În urma recalculării impozitului pe profit, societățile care au fost membri ai grupului fiscal trebuie să-și îndeplinească obligațiile declarative și de plată în mod individual pentru toată perioada cât au făcut parte din grupul fiscal, iar persoana juridică responsabilă a grupului fiscal depune declarații fiscale rectificative pentru toata perioada de funcționare a grupului.
 • Începând cu anul fiscal următor, fiecare persoană juridică își îndeplinește obligațiile declarative și de plată, în nume propriu, potrivit regimului fiscal care îi este aplicabil.
 1. Desființarea grupului înainte de expirarea perioadei de 5 ani
 • În cazul în care grupul fiscal se desființează ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege acest fapt are loc începând cu trimestrul următor celui în care nu mai îndeplinește condițiile.
 • În urma recalculării impozitului pe profit, societățile care au fost membri ai grupului fiscal trebuie să-și îndeplinească obligațiile declarative și de plată în mod individual pentru toată perioada cât au făcut parte din grupul fiscal, iar persoana juridică responsabilă a grupului fiscal depune declarații fiscale rectificative pentru toata perioada de funcționare a grupului.
 1. Desființarea grupului după expirarea perioadei de consolidare de 5 ani
 • Dacă membrii grupului nu mai doresc să aplice consolidarea fiscală, acesta se desființează începând cu anul fiscal următor.
 • Începând cu anul următor, fiecare societate care a fost membru al grupului fiscal își îndeplinește individual obligațiile declarative și de plată conform regimului fiscal aplicabil.

 Alte prevederi privind Procedura de implementare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit

Se aprobă modelul și conținutul următoa

 • 173 „Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit” precum și instrucțiunile de completare;
 • 174„Decizie privind aprobarea/ respingerea implementării/ menținerea grupului fiscal și continuarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit”;
 • 175 „Decizie privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit”.