NewsflashFișierul Standard de Control fiscal (SAF-T) și Testarea voluntară pentru încărcarea declarației D406T

august 17, 2021
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/08/SAF-T-1280x508.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Modificări pe scurt:

 

Având în vedere că 1 ianuarie 2022 este primul termen de referință pentru depunerea Fișierului Standard de Control Fiscal pentru contribuabilii mari, Agenția Națională de Administrare Fiscală a început încă de la începutul anului 2021 publicarea de informații referitoare la Fișierul Standard de Control Fiscal.

Astfel, în data de 09 august 2021 în cadrul secțiunii Transparență decizională de pe site-ul ANAF s-a publicat un proiect prin care a fost actualizată documentația tehnică SAF-T.

În cadrul acestui proiect, s-au publicat următoarele documente:

 • Modul Validator SAF-T;
 • Fișiere test pentru Validatorul SAF-T;
 • Schema SAF-T versiunea 4.1.1;
 • Schema XSD pentru SoftJ versiunea 2.3;
 • Formular electronic D406T „Model – raport SAF-T pdf cu xml atașat – date valide – valori din nomenclator TVA”;
 • Instrucțiuni de utilizare pentru contribuabili a Modului Validator (DUKValidator);
 • Ghidul contribuabilului pentru pregătirea și depunerea Declarației informative D406 Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T), versiune 2.0.

 

Modificări pe larg:

 

Ce reprezintă SAF-T?

 • Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T) reprezintă un standard internațional conceput de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, care vizează schimbul electronic de date contabile între contribuabil și agențiile naționale de administrare fiscală.
 • Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T) este un fișier electronic, bazat pe XML, standardizat internațional pentru transmiterea de rapoarte fiscale, de raportare TVA de la contribuabil către autoritățile fiscale. Practic, SAF-T este un fișier care conține date contabile extrase automat din sistemele de contabilitate ale contribuabililor, ce sunt exportate și stocate într-un format standardizat.
 • Prin intermediul SAF-T, ANAF va putea realiza unele verificări electronice, fără a mai fi nevoiți să efectueze controale sau inspecții fiscale la sediul contribuabilului.
 • Implementarea acestui standard presupune obligația contribuabilului de a furniza organului fiscal central o declarație cuprinzând informații din evidența fiscală și contabilă, respectiv Declarația informativă D406.

Ce informații se transmit prin intermediul SAF-T?

 • Antet – informații generale despre fișier, numele software-ului care l-a generat, numele companiei care a depus SAF-T.
 • Fișierele Master această secțiune conține subsecțiuni pentru mai multe informații, precum:
  • Conturi contabile/Registrul Jurnal
  • Clienți (date de identificare, contul analitic, soldul inițial și final debitor/creditor);
  • Furnizori (date de identificare, contul analitic, soldul inițial și final debitor/creditor);
  • Tabelă taxe (informații specifice despre taxe);
  • Tabela unităților de măsură;
  • Tabel tipuri de analiză (informații cu privire la structura centrelor de cost a contribuabilului);
  • Tabelă tipuri de mișcări;
  • Produse;
  • Stocuri;
  • Proprietari (detalii referitoare la proprietarii stocurilor);
 • Înregistrări contabile – Registrul Jurnal – informații referitoare la înregistrările contabile, la nivel de tranzacție, incluzând conturile contabile analitice.
 • Documente sursăinformații despre documentele sursă precum:
  • Facturi de vânzare;
  • Facturi de achiziție;
  • Plăți;
  • Mișcări de bunuri;
  • Tranzacții cu active.

Cine are obligația depunerii declarației informative D406?

 • Obligația depunerii declarației informative D406, revine tuturor persoanelor juridice române și unităților fără personalitate juridică din România ale persoanelor juridice străine, care au obligația de a-și ține contabilitatea în partidă dublă.
 • Mai jos enumerăm o parte din persoanele juridice sau unitățile fără personalitate juridică care au obligația raportării SAF-T:
 • Societățile comerciale pe acțiuni (S.A.);
 • Societățile în comandită pe acțiuni (S.C.A.);
 • Societățile comerciale în comandită simplă (S.C.S.);
 • Societățile comerciale în nume colectiv (S.N.C.);
 • Societățile cu răspundere limitată (S.R.L.);
 • Alte persoane juridice;
 • Unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;
 • Persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;
 • Persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România
 • Asociațiile cu/ fără scop patrimonial;
 • Societățile nerezidente care în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA.

Termenele de depunere a primului Fișierului Standard de Control Fiscal

 • Depunerea Declarației informative D406 se va realiza lunar sau trimestrial, în funcție de perioada fiscală pentru TVA, iar în cazul celor care nu dețin un cod de TVA, raportarea se va realiza trimestrial.
 • În funcție de categoria de contribuabili, s-au stabilit următoarele termene de depunere (date de referință) a primei declarații informative D406, precum urmează:
  • Marii contribuabilii – începând cu 01 ianuarie 2022;
  • Contribuabilii mijlocii – din anul 2022, dar nu s-a publicat încă o dată efectivă;
  • Contribuabilii mici – începând din anul 2023;
  • Contribuabilii nou înregistrați după data de referință pentru fiecare categorie – de la data efectivă a înregistrării.

Modalitatea de raportare a SAF-T

 • Declarația informativă D406 se va depune în format electronic, precum urmează:
 • Până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare (luna/trimestrul), pentru alte informații decât cele privind Stocurile și Activele;
 • Până la termenul de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar, pentru Active;
 • La solicitarea ANAF, în termenul stabilit de organele fiscale, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, pentru Stocuri.
 • Perioada de grație: contribuabililor li se va acorda o perioadă de grație de 3 (trei) luni pentru prima raportare, de la data când obligația de depunere devine efectivă pentru respectivul contribuabil, perioadă în care nu se va sancționa contravențional nedepunerea sau depunerea incorectă/incompletă. Totuși, fișierul trebuie depus și pentru perioada respectivă la expirarea celor 3 luni de grație.
 • Depunerea formularului D406 se va realiza prin descărcarea și completarea acestuia de către contribuabilul care are obligația de depunere și prin semnarea acestuia cu certificatul de semnătură digitală cu care aceștia sunt înrolați la ANAF pentru depunerea documentelor și formularelor fiscale în format electronic.
 • În vederea pregătirii Declarației informative D406, contribuabilii pot utiliza mai multe metode de generare a fișierului în format XML care va fi atașat declarației, precum:
  • generare automată prin programe informatice proprii a unui fișier în format XML – pentru contribuabilii care folosesc sisteme informatice de contabilitate sau sisteme ERP;
  • pregătirea cu un editor XML a declarației prin editarea pe schema SAF-T cu introducerea directă a datelor relevante – pentru contribuabilii care NU dispun de sisteme informatice de contabilitate sau sisteme ERP;
  • generare externă a unui fișier în formal XML prin prelucrarea de către un operator de date specializat pe
   e-reporting/e-filling cu programele informatice ale operatorului de date
   – pentru contribuabilii care folosesc servicii financiar – contabile externalizate.
 • Pregătirea și depunerea Declarației informative D406 implică următoarele activități:
  • Generarea fișierului XML în format SAF-T de către sistemul informatic propriu al contribuabilului;
  • Verificarea structurii fișierului XML și a unor corelații între date prin programul informativ validator ce urmează a fi furnizat de ANAF;
  • Generarea Declarației informative D406 ca document electronic în format PDF cu XML atașat și semnat electronic cu semnătura digitală calificată a contribuabilului;
  • Obținerea recipisei cu rezultatele procesării declarației informative și a fișierului standard de audit SAF-T atașat;
  • Redepunerea integrală a declarației cu fișierul SAF-T corectat, în cazul în care ANAF a identificat erori cuprinse în recipisă.
  • Păstrarea unei dovezi a conținutului trimis la ANAF.
 • În vederea raportării datelor, se vor folosi o serie de nomenclatoare disponibile la nivelul României. Aceste nomenclatoare vizează următoarele categorii:
  • Nomenclatoare pentru categoriile de taxe și codurile de taxe – detaliază modalitatea în care contribuabilul trebuie să completeze câmpurile TaxType și TaxCode;
  • Nomenclatoare pentru codificarea tipurilor de mișcări de stocuri;
  • Nomenclatorul de codificări mișcări de active;
  • Nomenclatorului pentru unități de măsură;
  • Nomenclatorul pentru țări, județe – detaliază tipurile de codificări pentru conturile bancare conform standardului ISO 13616;
  • Nomenclator pentru planurile de conturi, împărțit precum urmează:
   • Nomenclator Planuri de conturi pentru societăți comerciale;
   • Nomenclator Planul de conturi aplicabile instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare;
   • Nomenclator Planuri de conturi pentru societățile de asigurări.
  • Nomenclator pentru codificarea tipurilor de plăți, împărțit astfel:
   • Nomenclator Tipurile de facturi emise și primite;
   • Nomenclator Mecanisme de plată/încasare.

Ce presupune testarea voluntară?

 • Testarea voluntară presupune o formă de asistență prin care orice contribuabil își poate testa Declarația informativă D406T, ce include și fișierul XML în format SAF-T, generată de sistemele proprii din punct de vedere semantic și sintactic.
 • Testarea voluntară a Declarației informative D406T a fost anunțată că va începe pe 16 august 2021.
 • În cadrul testării voluntare, pregătirea Declarației informative D406T se realizează cu același program Soft-J pus la dispoziție de ANAF, urmărind instrucțiunile privind depunerea Declarației informative D406. Astfel, transmiterea D406T se realizează prin aceeași modalitate ca și în cazul D406.
 • Formularele D406T, fișierele SAF-T și informațiile transmise prin acestea nu sunt prelucrate, stocate, păstrate, utilizate drept informații fiscale și nu sunt utilizate pentru analizele de risc ulterioare de către ANAF.
 • Depunerea și validarea declarațiilor de test D406T se poate face de către contribuabilii care își pregătesc/ testează sistemele informatice pentru pregătirea și depunerea declarației informative D406 și de către dezvoltatorii de soluții informatice – pentru clienții lor. Depunerea și validarea declarațiilor de test D406T se poate face în orice moment ulterior datei de început a programului de testare voluntară, fără limită în timp.