NewsflashBunurile cu risc fiscal ridicat care fac obiectul monitorizarii prin Sistemul RO e-Transport / Goods with high fiscal risk transported by road that are subject to monitoring through the RO e-Transport System

mai 23, 2022
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2022/05/Imagine1.png
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Modificări pe scurt:

 

În data de 3 mai 2022, în Monitorul Oficial nr. 430, a fost publicat Ordinul nr. 802 din data de 29 aprilie 2022 privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport.

Modificări pe larg:

 

Bunuri cu risc fiscal ridicat

  • Sistemul RO e-Transport are rolul de a monitoriza transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național și se aplică bunurilor care fac obiectul operațiunilor de import și achizițiilor intracomunitare, tranzacțiilor interne, livrărilor intracomunitare sau operațiunilor de export, precum și al tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit.
  • Potrivit Ordinului nr. 802/2022, bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport sunt:

1. Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714, inclusiv;

2. Fructe comestibile, coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814, inclusiv;

3. Băuturi, lichide alcoolice și oțet, care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208, inclusiv;

4. Sare, sulf, pământuri și pietre, ipsos, var și ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 și 2517;

5. Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117, inclusiv;

6. Încălțăminte, ghete și articole similare, părți ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405, inclusiv;

7. Fontă, fier și oțel, care se încadrează la codurile NC 7213 și 7214.

  • Reamintim că Sistemul RO e-Transport va fi obligatoriu începând cu data de 01 iulie 2022.
Cum vă putem ajuta:

 

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA