NewsflashControale viitoare referitoare la conectarea caselor de marcat electronice fiscal & Procedura de anulare a obligațiilor accesorii

octombrie 6, 2021
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/10/Controale-viitoare-referitoare-la-conectarea-caselor-de-marcat-electronice-fiscal-1280x589.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Modificări pe scurt:

 

În data de 1 octombrie 2021, ANAF a emis un comunicat de presă prin intermediul căruia face cunoscut faptul că, în perioada imediat următoare, se vor efectua acțiuni de verificare privind îndeplinirea obligației de conectare la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea transmiterii datelor fiscale, pentru operatorii economici al căror termen limită de conectare a ajuns la scadență.

Separat, vă informăm faptul că în data de 1 octombrie 2021, în Monitorul Oficial nr. 938 a fost publicat Ordinul nr. 198 din data de 8 septembrie 2021 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii prin intermediul căruia se aprobă Procedura privind amânarea la plată, respectiv anularea obligațiilor de plată accesorii pentru obligațiile bugetare administrate de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului.

Modificări pe larg:

Controale viitoare efectuate cu scopul verificării îndeplinirii obligației de conectare la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale

Operatorii economici obligați la utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

 • Amintim faptul că operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

Termenele de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale

 • Termenele de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea transmiterii de date fiscale se realizează pe categorii de contribuabili, începând cu data de 31.03.2021 astfel:
  • până la data de 30.06.2021 a intervenit termenul pentru contribuabilii mari;
  • până la data de 30.11.2021, contribuabilii mijlocii și mici;
  • operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 01.12.2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Depunerea unei declarații pe propria răspundere pentru anumite categorii de operatori economici

 • Autoritățile atrag atenția contribuabililor mici și mijlocii asupra termenului scurt până la care își mai pot îndeplini obligația de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al ANAF (i.e. mai puțin de 60 de zile).

Sancțiuni în ceea ce privește nerespectarea obligației de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale

 • De asemenea, autoritățile precizează faptul că operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice au obligația completării și transmiterii unei declarații pe propria răspundere prin intermediul formularului F4110, la aceleași termene menționate mai sus, în funcție de categoria de contribuabili.
 • Autoritățile reamintesc că nerespectarea obligației de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 8.000 și 10.000 lei.

Aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Obligații bugetare administrate de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului

 • Procedura se aplică obligațiilor bugetare administrate de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) și anume:
  • creanțelor bugetare restante, existente în evidențele contabile ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), pentru care creditorul deține titluri de creanță sau titluri executorii legal constituite, preluate de AAAS precum contribuții angajator, dobânzi angajator, penalități angajator, contribuție asigurați, dobânzi asigurați, penalități asigurați, penalități stopaj la sursă.
 • Accesoriile obligațiilor bugetare administrate de AAAS sunt în acest caz reprezentate de: dobânzi angajator, penalități angajator, dobânzi asigurați, penalități asigurați, penalități stopaj la sursă.
  • obligațiilor rezultate din titlurile executorii reprezentate de hotărârile judecătorești emise de instanțele de judecată. Accesoriile obligațiilor bugetare administrate de AAAS sunt în acest caz reprezentate de: contravaloarea actualizării cu indicele de inflație.
 • Accesoriile obligațiilor bugetare administrate de AAAS sunt în acest caz reprezentate de: contravaloarea actualizării cu indicele de inflație.

Facilități la plata obligațiilor bugetare

 • Debitorii ce pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta procedură sunt debitorii, persoane juridice sau persoane fizice, care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligații bugetare principale restante administrate de AAAS.
 • Facilitățile la plata obligațiilor bugetare (amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii și anularea acestora) se acordă de către AAAS.
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA Tax Advisors vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal.
Echipa NOA Tax Advisors vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul acestui sumar al noutăților legislative.

Cu stimă,
Echipa NOA