NewsflashDepunerea declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice pentru anul 2021

septembrie 27, 2021
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/09/Depunerea-declaratiei-anuale-privind-beneficiarul-real-al-persoanei-juridice-pentru-anul-2021-1280x589.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Modificări pe scurt:

 

Dorim să vă reamintim faptul că se apropie termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real pentru anul 2021, termen modificat prin Ordonanța de Urgență nr. 43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului publicată în data de 31 mai 2021, în Monitorul Oficial nr. 561.

Modificări pe larg:

MODIFICĂRI ADUSE CODULUI FISCAL

Termen depunere declarație privind beneficiarul real pentru 2021

 • După cum știți, s-a reintrodus prevederea conform căreia toate persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului au obligația de a depune declarația de beneficiar real atât la înmatriculare sau ori de câte ori intervine o modificare a declarației privind beneficiarul real al persoanei juridice, cât și anual.
 • Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real pentru anul 2021 este 01 octombrie 2021.

Metode pentru depunerea declarației privind beneficiarul real

 • Transmiterea declarației beneficiarului real la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică se poate face prin:
  • mijloace electronice, prin utilizarea portalului de servicii al ONRC,
  • prin e-mail, la adresele de e-mail ale ORCT,
  • prin servicii de poștă și curierat,
  • declarația poate fi dată și în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se poate depune personal sau prin reprezentant, cu dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

Depunere electronică

 • Pentru depunerea electronică a declarației, aceasta trebuie să fie semnată electronic, pe bază de semnătură digitală (Oficiul Național al Registrului Comerțului acceptă toate certificatele digitale calificate emise de firmele de profil acreditate de MCSI). Nu este necesară înregistrarea certificatului digital la ONRC.
 • Obligația de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real revine tuturor persoanelor juridice (inclusiv cele constituite doar din asociați persoane fizice), excepție fac regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat.

Ghid de completare a declarației privind beneficiarul real

 • De asemenea, dorim să vă aducem la cunoștință că pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului s-a publicat GHIDUL de completare „DECLARAȚIE PRIVIND BENEFICIARII REALI”, pe care puteți să îl accesați la secțiunea „Beneficiari Reali –Mențiuni” în cadrul subsecțiunii „Înregistrarea datelor din declarația privind beneficiarul real”.
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA Tax Advisors vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal.
Echipa NOA Tax Advisors vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul acestui sumar al noutăților legislative.

Cu stimă,
Echipa NOA