NewsflashNoutăți privind măsurile de protecție ca urmare a limitării activității economice, acordarea de zile libere pentru supravegherea copiilor, creșterea valorii salariului minim, tichetelor de masă și de creșă și alte noutăți în domeniul muncii

octombrie 11, 2021
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/10/Noutati-privind-masurile-de-protectie-ca-urmare-a-limitarii-activitatii-economice-1280x589.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Modificări pe scurt:

 

În 4 octombrie 2021 în Monitorul Oficial nr. 945 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 110 din 2 octombrie 2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. De asemenea, în Monitorul Oficial nr. 945 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 111 din 2 octombrie 2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, ce vizează acordarea indemnizației salariaților afectați de interzicerea, suspendarea ori limitarea activităților economice. În data de 5 octombrie 2021 în Monitorul Oficial nr. 950 a fost publicată Hotărârea nr. 1071 din 4 octombrie 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată care aduce modificări în ceea ce privește nivelul salariului de bază minim brut pe țară. Totodată, în Monitorul Oficial nr. 951 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 117 din 4 octombrie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii care aduce noi prevederi în ceea ce privește legislația muncii.

De asemenea, în 6 octombrie 2021, în Monitorul Oficial nr. 956 a fost publicat Ordinul nr. 901 din 4 octombrie 2021 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2021, respectiv Ordinul nr. 902 din 4 octombrie 2021 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2021 care aduc precizări referitoare la valorile tichetelor de creșă, respectiv tichetelor de masă.

Modificări pe larg:

Acordarea de zile libere angajaților în vederea supravegherii copiilor ca urmare a suspendării activităților didactice 

Acordarea zilelor libere în vederea supravegherii copiilor

 • e reintroduce măsura prin care se acordă zile libere plătite unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor cu vârsta până la 12 ani inclusiv, precum și pentru părinții care au în întreținere copii sau adulți cu handicap cuprinși într-o formă de învățământ, respectiv înscriși în cadrul unei unități de învățământ preuniversitar, inclusiv de educație timpurie antepreșcolară.

Termen limită

 • Zilele libere se vor acorda pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2021-2022, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreşcolară.

Condiții de acordare

 • Măsura se aplică dacă locul de muncă al angajatului nu permite munca la domiciliu sau telemuncă, iar celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.
 • Zilele libere plătite se acordă la cererea părintelui, depusă la angajator, împreună cu o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte și celelalte documente obligatorii.
 • Numărul zilelor libere acordate angajaților se stabilește în funcție de perioada prevăzută:
  • fie de hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență/ Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență;
  • fie de decizia conducerii unității/ instituției de învățământ.

Nivelul indemnizației

 • Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, urmând a se deconta din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Obligații fiscale

 • Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și contribuției asiguratorii pentru muncă.

Decontarea sumelor pentru plata indemnizației

 • Pentru decontarea sumelor, angajatorul depune o cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/ punctul de lucru, după caz, însoțită de documentele justificative.
 • Cererea și documentele justificative se transmit în cel mult 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației, iar decontarea se face în cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării documentelor justificative.

Sancțiuni în ceea ce privește nerespectarea acordării de zile libere

 • Angajatorul este obligat să acorde zilele libere la solicitarea angajatului, refuzul acestuia de a acorda zile libere constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 1.000 și 2.000 de lei pentru fiecare persoană, până la o valoare cumulată de 20.000 lei.

 

Măsuri de protecție în cazul suspendării ori întreruperii activității economice a angajatorului, determinate de situația epidemiologică 

Acordarea zilelor libere în vederea supravegherii copiilor

 • Se reintroduce măsura prin care se acordă zile libere plătite unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor cu vârsta până la 12 ani inclusiv, precum și pentru părinții care au în întreținere copii sau adulți cu handicap cuprinși într-o formă de învățământ, respectiv înscriși în cadrul unei unități de învățământ preuniversitar, inclusiv de educație timpurie antepreșcolară.
 • Zilele libere se vor acorda pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2021-2022, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreşcolară.

Condiții de acordare

 • Măsura se aplică dacă locul de muncă al angajatului nu permite munca la domiciliu sau telemuncă, iar celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

Noutăți privind salariul minim și noi modificări ale Codului muncii 

Modificare nivel salariu minim brut

 • Începând cu data de 1 ianuarie 2022, nivelul salariului de bază minim brut pe țară crește de la 2.300 lei la 2.550 lei.

Muncă subdeclarată

 • Se definește termenul de muncă subdeclarată ce constă în acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit și evidențiat în statele de plată a salariilor și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.

Compensarea muncii suplimentare

 • Se modifică termenul de compensare prin ore libere plătite în cazul muncii suplimentare, de la 60 de zile la 90 de zile următoare efectuării acesteia.

Depășirea timpului de muncă

 • Se modifică sau se introduc noi contravenții, astfel:
  • primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoană, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei.

Acordarea unui salariu net mai mare decât cel evidențiat în statele de plată

 • Se modifică sau se introduc noi contravenții, astfel:
  • acordarea unui salariu net mai mare decât cel evidențiat în statele de plată a salariului și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat, fără a depăși valoarea cumulată de 100.000 lei.

Nerespectarea obligației de plată a salariului la timp

 • Se modifică sau se introduc noi contravenții, astfel:
  • încălcarea de către angajator a obligației de plată a salariului în bani cel puțin o dată pe lună, cu mai mult de o lună de la data de plată stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul.

 

Modificarea valorii tichetelor de creșă și a tichetelor de masă 

Valoare lunară tichet de creșă

 • Crește valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă de la 480 de lei la 490 de lei pentru semestrul II al anului 2021, începând cu luna octombrie 2021.

Valoare nominală tichet de masă

 • Se modifică valoarea maximă nominală atribuită unui tichet de masă de la 20,01 lei la 20,09 lei pentru semestrul II al anului 2021, începând cu luna octombrie 2021.
 • Se precizează faptul că cele două prevederi se aplică și pentru primele două luni ale semestrului I al anului 2022, respectiv februarie 2022 și martie 2022.
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA Tax Advisors vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal.
Echipa NOA Tax Advisors vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul acestui sumar al noutăților legislative.

Cu stimă,
Echipa NOA