NewsflashFacilități fiscale pentru acordarea de sprijin și asistență umanitară și alte modificări aduse Codului fiscal

martie 16, 2022
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2022/03/Imagine1-1280x853.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Modificări pe scurt:

 

În data de 08 martie 2022, în Monitorul Oficial nr. 231, a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 20 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară.

Modificări pe larg:

 

Facilități fiscale pentru acordarea de sprijin și asistență umanitară cetățenilor străini sau apatrizilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina

 • Persoanele fizice și juridice pot dona sume de bani pentru acordarea de sprijin și asistență umanitară cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.
 • Aceste sume se colectează de către Inspectoratul General de Situații de Urgență într-un cont distinct, disponibil în lei, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.
 • Campania de donare este valabilă de la data intrării în vigoare a OUG 20/2022 până la data de 31 decembrie 2022.
 • Contribuabilii plătitori de impozit pe profit deduc la calculul rezultatului fiscal sumele reprezentând donațiile în bani acordate în vederea sprijinirii și asistenței umanitare pentru cetățenii străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.
 • Contribuabilii plătitori de impozit pe profit pot deduce cheltuielile cu bunurile acordate și serviciile prestate, destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, precum urmează:

✓ deducere limitată la calculul rezultatului fiscal, însumând aceste cheltuieli la cheltuielile sociale care se deduc în limita a 5% asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului;

✓ nededucere la calculul rezultatului fiscal, însumând aceste cheltuieli la cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și scăderea valorii însumate a acestora din impozitul pe profit datorat în limita prevăzută de lege (minimul dintre 0,75% aplicat cifrei de afaceri și 20% aplicat la impozitul pe profit datorat).

 • De asemenea, și contribuabilii care plătesc impozit pe veniturile microîntreprinderilor scad din baza impozabilă sumele reprezentând donațiile în bani acordate în vederea sprijinirii și asistenței umanitare pentru cetățenii străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.
 • Plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor însumează cheltuielile cu bunurile acordate și serviciile prestate, destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina cu sumele acordate sub formă de sponsorizări, iar valoarea însumată se scade din impozitul datorat, în limita de 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care s-au înregistrat cheltuielile respective.
 • Persoanele fizice care determină venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, pot deduce cheltuielile reprezentând donațiile în bani acordate în vederea sprijinirii și asistenței umanitare pentru cetățenii străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.
 • Persoanele fizice care determină venitul net anul în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, deduc cheltuielile cu bunurile și/sau serviciile acordate gratuit, cu condiția încadrării acestora în următoarele limite:

✓ 5% din baza de calcul a venitului anual, în cazul în care se încadrează ca și cheltuieli de sponsorizare;

✓ 5% din valoarea anuală a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului, în cazul în care se încadrează ca și cheltuieli sociale.

 • Prevederile privind deducerea sumelor donate în vederea sprijinirii și asistenței umanitare pentru cetățenii străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina se aplică până la data de 31 decembrie 2022.
 • Din perspectiva TVA, bunurile și serviciile acordate gratuit ca ajutoare umanitare de către persoanele impozabile destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, se consideră a fi bunuri/servicii acordate în mod gratuit în cadrul acțiunilor de sponsorizare și/sau mecenat, pentru care nu există obligația de colectare a TVA, dacă valoarea totală într-un an calendaristic se încadrează în limita a 3 la mie din cifra de afaceri.
 • Prevederile din perspectiva TVA se aplică până la data de 31 decembrie 2022.

Modificări aduse Codului fiscal

 • Contribuabilii plătitori de impozit pe profit nu pot deduce cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare și serviciile acordate Fondului Națiunilor Unite pentru Copii – UNICEF din calculul rezultatului fiscal, dar acestea se scad din impozitul pe profit datorat.
 • Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care realizează aceste cheltuieli, le însumează cu cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și scad valoarea rezultată din impozitul pe profit datorat, în limita legală prevăzută (minimul dintre 0,75% aplicat cifrei de afaceri și 20% aplicat la impozitul pe profit datorat).
 • Microîntreprinderile care înregistrează cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare și serviciile acordate Fondului Națiunilor Unite Pentru Copii – UNICEF, însumează aceste cheltuieli cu sumele acordate ca sponsorizări si scad valoarea rezultată, în limita de 20%, din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care s-au înregistrat cheltuielile respective.
 • În situația în care limita legală pentru deducerea acestor cheltuieli, diminuată cu sumele reportate, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecționarea impozitului pe profit, respectiv a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, în limita valorii astfel calculate, şi către Fondul Naţiunilor Unite Pentru Copii – UNICEF şi către alte organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte, în termen de maximum 6 luni de la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit, respectiv a declarației de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferente trimestrului IV, fără a exista obligația înscrierii entităţii beneficiare respective în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
 • Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, respectiv plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care efectuează cheltuieli privind bunurile, mijloacele financiare și serviciile acordate UNICEF trebuie să cuprindă și aceste cheltuieli în declarația informativă privind beneficiarii bunurilor/ serviciilor/ sponsorizărilor/ mecenatului/ burselor private aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile.
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA