NewsflashAlte noutati legislative ale lunii ianuarie

februarie 7, 2022
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2022/02/Imagine1.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Modificări pe scurt:

 

În data de 28 ianuarie 2022, în Monitorul Oficial nr. 92, a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 4 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru prorogarea unui termen.

De asemenea, în Monitorul Oficial nr. 95 a fost publicat Ordinul nr. 83/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.721/2021 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili, precum și unele obligații declarative.

Totodată, în data de 31 ianuarie 2022, în Monitorul Oficial nr. 97 a fost publicată Ordonanța nr. 11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene.

Modificări pe larg:

 

Contribuabilii eliminați de sub administrarea DGAMC

 • Au fost scoși din lista marilor contribuabili, contribuabilii mari care au fost selectați anterior în funcție de criteriul continuității, dar care:

✓ fie au înregistrat o scădere a cifrei de afaceri raportate în situațiile financiare aferente anului 2020, comparativ cu cele aferente anului 2019, în procent mai mare de 50%,

✓ fie au declarat în situațiile financiare aferente acestor ani cifră de afaceri zero.

 • Contribuabilii care au fost scoși din administrarea DGAMC au obligația depunerii declarației informative D406 respectând termenele pentru categoria de contribuabili din care fac parte.
 • Lista actualizată a marilor contribuabili a fost publicată pe site-ul ANAF și cuprinde 3.280 de contribuabili (față de 3.364 în lista inițială).

Modificări aduse Codului fiscal

 • Se elimină posibilitatea de reportare în următorii 7 ani consecutivi, a cheltuielilor de sponsorizare și/sau mecenat, a cheltuielilor privind bursele private, care nu sunt scăzute din impozitul pe profit.
 • În mod similar, se elimină posibilitatea de reportare pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive, a cheltuielilor de sponsorizare și/sau mecenat, cheltuielilor privind bursele private, care nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
 • Contribuabilii care efectuează transferuri de active, rezidență fiscală și/sau de activitate economică desfășurată printr-un sediu permanent, pentru care România pierde dreptul de impozitare, au obligația de a calcula, declara și plăti, trimestrial, impozitul pe profit. De asemenea, aceștia nu au obligația declarării impozitului prin declarația anuală de impozit pe profit.
 • Termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit consolidate este data de 25 iunie 2022, în cazul în care cel puțin unul dintre membrii grupului fiscal intră sub incidența prevederilor OUG nr. 153/2020. Totodată, în cazul în care grupul fiscal aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit trimestrial, comunicarea către persoana juridică responsabilă a rezultatului fiscal pentru trimestru IV de către membrii grupului fiscal se efectuează până la data de 25 iunie, inclusiv, a anului următor, respectiv până la data de 25 a celei de-a șasea luni, inclusiv, de la închiderea anului fiscal modificat.
 • Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor incluzând și beneficiarii sumelor reportate din trimestrele anterioare.
 • Notarii publici au obligația de a depune semestrial la organul fiscal teritorial o declarație informativă privind transferurile de proprietăți imobiliare efectuate de persoanele fizice, în care trebuie să includă valoarea tranzacției, dacă este sub plafonul de 450.000 lei.
 • Se aduc modificări în sfera accizelor armonizate și nearmonizate, inclusiv referitoare la:

✓ nivelul redus al accizelor pentru motorina utilizată drept carburant pentru motor;

✓ competența cu privire la administrarea fiscală în domeniul accizelor, ce se transferă de la ANAF către Autoritatea Vamală Română, inclusiv cea referitoare la autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați;

✓ codurile NC ale produsele din tutun încălzit și lichidele cu conținut de nicotină destinate inhalării, care se supun accizelor nearmonizate;

✓ actualizarea nivelului accizelor cu creșterea prețurilor de consum;

✓ nerespectarea de către operatorii economici autorizați în domeniul energiei electrice a obligației de a se înregistra la autoritatea competentă înainte de desfășurarea activității cu energie electrică, această faptă devenind contravenție;

✓ aplicarea Codului vamal al Uniunii Europene în cazul produselor accizabile;

✓ definițiile unor termeni precum: antrepozitar autorizat, antrepozit fiscal, codul NC, destinatar și expeditor înregistrat, import, regim suspensiv de accize, destinatar și expeditor certificat, intrare neregulamentară;

✓ cazurile când are loc o eliberare pentru consum;

✓ persoana plătitoare de accize;

✓ nivelul accizelor aplicabil micilor producători independenți;

✓ deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize;

✓ deplasarea şi impozitarea produselor accizabile după eliberarea pentru consum.

Modificări aduse Codului de procedură fiscală

ANAF poate transmite informațiile pe care le deține atât autorităților, cât și instituțiilor publice, în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege.

 • Se modifică termenul de soluționare a cererii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate (SFIA) de la 3 luni la 6 luni;
 • Competența privind SFIA a fost transferată de la ANAF către Ministerul de Finanțe.
 • Contribuabilul/plătitorul care pune la dispoziție o interfață electronică prin care să faciliteze tranzacțiile comerciale online este obligat să furnizeze periodic organului fiscal informații referitoare la tranzacțiile desfășurate prin intermediul acesteia.
 • Entitățile înregistrate la Registrul Comerțului, pentru care există înscrise mențiuni privind inactivitatea temporară nu mai au obligația depunerii declarațiilor fiscale pentru perioada în care se află în inactivitate temporară.
 • În mod similar, celelalte entităţi nu au obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale, pentru perioada pentru care au solicitat suspendarea activităţii la organismele care le-au autorizat.
 • Totuși se mențin obligaţiile de declarare, aferente activităţii desfăşurate anterior înregistrării inactivităţii temporare/ suspendării.
 • Debitorul care se află în procedura de insolvență poate solicita eșalonarea la plată dacă până la data emiterii deciziei de eșalonare la plată iese din procedura de insolvență.
 • Sumele pentru care s-a stabilit răspunderea în baza legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară pot fi incluse în eşalonare, prin modificarea deciziei de eşalonare.
 • Dacă din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parţial în cursul anului, dar neplătite, rezultă sume de restituit de la buget, declaraţia de regularizare/cererea de restituire se depune de către plătitorul de dividende la organul fiscal, după aprobarea situaţiilor financiare anuale.

Alte modificări

 • Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități nu datorează impozit specific în anul 2022 pentru o perioadă de 180 de zile.
 • Contribuabilii trebuie să recalculeze impozitul specific aferent anului 2022, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu diferența dintre numărul 365 de zile calendaristice și numărul de 180 de zile calendaristice.
 • Operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul au obligația, până la data de 31 decembrie 2022, de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale.
 • Termenul de depunere a solicitării de restructurare a obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2020, în baza Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, se prelungește până la data de 31 iulie 2022.
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA