NewsflashNoutăți în domeniul auditului intern

mai 23, 2024
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

Vezi materialul complet în format PDF.

See the full English version of the document in PDF.

Companiile fără audit intern sunt raportate

 

În contextul obligațiilor legale actuale și al modificărilor recente privind cerințele de raportare anuală a activității de audit financiar la ASPAAS (“Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar” ce funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor), auditorii financiari au obligația de a raporta proprii clienți care nu au stabilită funcția de audit intern.

Astfel, auditorii financiari care, prin prisma activității de auditare a clienților proprii, identifică societăți ce nu au stabilită funcția de audit intern, prin Raportul de activitate al Auditorilor Financiari sunt constrânși să raporteze societățile care nu s-au conformat obligației.

Care sunt premisele raportării?

Vă reamintim faptul că potrivit art. 65, alin. (7) din Legea nr. 162/2017, toate entitățile supuse Auditului Statutar sunt obligate să își stabilească Audit Intern funcțional. Conform art. 44 din aceeași lege, nerespectarea acestei obligații poate duce la amenzi între 50.000 și 100.000 RON.

Conform prevederilor OUG 75/1999, persoanele responsabile de organizarea activității de Audit Intern trebuie să fie auditori financiari activi certificați de către CAFR (“Camera Auditorilor Financiari din România”).

Care vor fi efectele raportării?

Vă împărtășim faptul că, la acest moment nu se identifică un cadru cu privire la modul în care aceste informații dezvăluite vor fi folosite, dar conform semnalelor, se creează premisele pentru declanșarea unor inspecții din partea autorităților din subordinea Ministerului Finanțelor, efectuarea verificărilor și aplicarea sancțiunilor.

În cazul auditului intern de grup implementat la nivelul societăților multinaționale sau, în general, în cazul oricărei societăți care are funcția de audit intern stabilită fără îndeplinirea condiției privind certificarea CAFR a auditorului, obligația legală nu este îndeplinită și deci vor fi raportați de către auditorii financiari.

Ce puteți face?

Vă recomandăm ca, în situația în care nu aveți stabilită funcția de audit intern deși aveți obligația, să prioritizați acest subiect pentru a diminua potențiale consecințe de impact.

NOA vă poate fi alături în acest demers, iar pentru a începe stabilirea funcției de audit intern ne puteți scrie la adresa de mail office@noagroup.ro, iar un coleg vă va oferi informații suplimentare și o prezentare a serviciilor noastre în domeniul auditului intern.

Pentru mai multe detalii despre funcția de audit intern (legislație, metodologie, aspecte practice), puteți accesa linkurile de mai jos, în limba română sau engleză.

Auditul Intern – Considerente generale (română)

Internal Audit – Highlights (english)