NewsflashNoutățile fiscale ale lunii aprilie/ Tax news of April

mai 8, 2024
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

Vezi materialul complet în format PDF.

See the full English version of the document in PDF.

Modificări pe scurt:

 

Modificări pe scurt:

Introducerea obligației de marcare a țigărilor electronice și alte modificări în domeniul accizelor – Ordonanța de urgență nr. 30 din 28 martie 2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung a fost publicată în data de 29 martie 2024 în Monitorul Oficial nr. 272.

Amenzi în cazul RO e-Factura – Ordonanța de urgență nr. 30 din 28 martie 2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung a fost publicată în data de 29 martie 2024 în Monitorul Oficial nr. 272.

Impozitul minim, întreprinderi legate și scutiri de TVA – Ordonanța de urgență nr. 31 din data de 28 martie 2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în data de 29 martie 2024 în Monitorul Oficial nr. 274.

Modificări aduse Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal în materie de TVA și accize – Hotărârea nr. 451/2024 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 a fost publicată în data de 30 aprilie 2024 în Monitorul Oficial nr. 410.

Modificări cu privire la sistemele RO e-Transport si RO e-Case de marcat, accizele pentru țigaretele electronice și taxa pe clădiri de lux – Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost publicată în data de 30 aprilie 2024 în Monitorul Oficial nr. 409.

Clarificări cu privire la mecanismul de calcul al accizelor nearmonizate în cazul țigărilor electronice – Răspunsul la adresa CCF nr. 1156/23.02.2024 prin care s-a propus schimbarea mecanismului de calcul al accizelor nearmonizate în cazul produselor din tutun încălzit și țigaretelor electronice a fost primit de la Ministerul Finanțelor în data de 17 aprilie 2024.

Intrarea în vigoare a unor tratate de evitare a dublei impuneri – Ordinul nr. 470 din data de 18 martie 2024 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale a fost publicat în data de 3 aprilie 2024 în Monitorul Oficial nr. 288.

Reduceri ale impozitelor pe clădiri și pe terenuri pentru donarea de sânge – Legea nr. 74 din data de 2 aprilie 2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în data de 3 aprilie 2024 în Monitorul Oficial nr. 290.

Introducerea obligației de raportare privind durabilitatea pentru societățile de servicii de investiții financiare – Norma nr. 4 din 20 februarie 2024 privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor a fost publicată în data de 4 aprilie 2024 în Monitorul Oficial nr. 295.

Modificări în sfera impozitului specific pe cifra de afaceri – Ordinul nr. 643/2024 al ministrului finanțelor pentru abrogarea art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor nr. 5.433/2023 privind stabilirea persoanelor juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale potrivit art. 183 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicat în data de 10 aprilie 2024 în Monitorul Oficial nr. 329.

Excepție de la plata CASS pentru concediile medicale – Ordonanța de urgență nr. 34/2024 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă—nou-născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-născuți, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și prorogarea unui termen a fost publicată în data de 12 aprilie 2024 în Monitorul Oficial nr. 347.

Aprobarea procedurii pentru anularea diferențelor de TVA stabilite în sarcina cooperativelor agricole – Ordinul nr. 748/2024 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea procedurii pentru anularea obligațiilor fiscale ce pot face obiectul facilității prevăzute la art. II din Legea nr. 10/2024 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare, precum și pentru stingerea unor obligații fiscale datorate de cooperativele Agricole a fost publicat în data de 12 aprilie 2024 în Monitorul Oficial nr. 347.

Publicarea Ghidului privind sistemul RO e-Transport – Comunicatul MF prin care se anunță contribuabilii cu privire la publicarea ghidului privind sistemul RO e-Transport a fost publicat pe portalul instituției în data de 26 aprilie 2024.

Publicarea Ghidului privind impozitarea veniturilor din chirii – Comunicatul nr. 395/2024 prin care se anunță contribuabilii cu privire la publicarea ghidului dedicat persoanelor fizice care realizează venituri din închirierea de bunuri mobile și imobile a fost publicat de ANAF în data de 17 aprilie 2024.

Publicarea Ghidului privind impozitarea activității de înfrumusețare/întreținere corporală – Comunicatul nr. 396/2024 prin care se anunță contribuabilii cu privire la publicarea ghidului privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală a fost publicat de ANAF în data de 18 aprilie 2024.

Dotarea cu AMEF, obligatorie și la automatele comerciale – Comunicatul nr. 346/2024 prin care se reamintește operatorilor economici de obligația de a dota automatele comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale (AMEF) a fost publicat de ANAF în data de 19 aprilie 2024.

Clarificări cu privire la mecanismul de calcul al accizelor nearmonizate în cazul țigărilor electronice – Răspunsul la adresa CCF nr. 1156/23.02.2024 prin care s-a propus schimbarea mecanismului de calcul al accizelor nearmonizate în cazul produselor din tutun încălzit și țigaretelor electronice a fost primit de la Ministerul Finanțelor în data de 17 aprilie 2024.

Actualizarea unor formulare de raportare fiscală – Ordinul nr. 779 din 15 aprilie 2024 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul declarării impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost publicat în data de 22 aprilie 2024 în Monitorul Oficial nr. 374.

Totodată, Ordinul nr. 723/31/474/1.264 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” a fost publicat în data de 22 aprilie 2024 în Monitorul Oficial nr. 376.

Aprobarea formularului (396) „Declaraţie informativă privind plăţile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plată” – Ordinul nr. 825/2024 pentru aprobarea procedurii de punere în aplicare a prevederilor art. 3212 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (396) „Declaraţie informativă privind plăţile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plată” a fost publicat în data de 29 aprilie 2024 în Monitorul Oficial nr. 398.

Publicarea Ghidului asociațiilor, fundațiilor şi federațiilor – Comunicatul ANAF nr. 437/2024 prin care se anunță contribuabilii cu privire la publicarea ghidului asociațiilor, fundațiilor şi federațiilor, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial a fost publicat pe portalul instituției în data de 29 aprilie 2024.

Alte noutăți de interes:

Indexarea tichetelor culturale pentru semestrul I al anului 2024 – Ordinul nr. 410/2707 al ministrului finanțelor și al ministrului culturii privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2024, a fost publicat în data de 29 martie 2024, în Monitorul Oficial nr. 272.

Acordarea biletelor de valoare și voucherelor de vacanță printr-un instrument virtual Legea nr. 87/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum și pentru modificarea alin. (21) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță a fost publicată în data de 11 aprilie 2024 în Monitorul Oficial nr. 338.

Modificări cu privire la încadrarea în categoria de contribuabili mari și mijlocii – Ordinul nr. 665/2024 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii a fost publicat în data de 12 aprilie 2024 în Monitorul Oficial nr. 344.

 

Modificări pe larg:

 

Introducerea obligației de marcare a țigărilor electronice și alte modificări în domeniul accizelor (OUG 30/2024)

 • Se introduce o nouă obligație pentru destinatarul înregistrat, referitoare la depozitarea produselor recepționate în cazul în care nu se utilizează opțiunea de livrare directă în locul indicat de antrepozitarul autorizat din România sau de destinatarul înregistrat. Nerespectarea acestei obligații constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 ani la 7 ani.
 • Se aduc modificări referitoare la raportul de primire de rezervă utilizat pentru deplasarea produselor accizabile.
 • Se introduce obligația marcării cu timbre a produselor care conțin tutun, destinate inhalării fără ardere.
 • Timbrele trebuie să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil.
 • Solicitarea timbrelor se face prin depunerea unei cereri la autoritatea competent.
 • Contravaloarea timbrelor utilizate pentru marcarea produselor accizabile se deduce din valoarea accizelor datorate în cazul produselor care conțin tutun, destinate inhalării fără ardere.
 • Nerespectarea obligațiilor referitoare la marcare se sancționează cu amendă și în anumite cazuri cu confiscarea produselor sau a sumelor rezultate din vânzarea acestora, după caz. Dacă se depășește limita cantitativă de 7 kg de tutun destinat inhalării fără ardere, fapta constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 ani la 7 ani.

Amenzi în cazul RO e-Factura (OUG 30/2024)

 • Amenda în cazul nerespectării obligației de transmitere a facturilor emise în sistemul RO e-Factura se aplică pentru una sau mai multe facturi al căror termen-limită de transmitere în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura intervine în cursul unei luni calendaristice.
 • Perioada fără amenzi în cazul nerespectării obligațiilor referitoare la sistemul RO e-Factura se prelungește de la 31 martie la 31 mai 2024 inclusiv.

Impozitul minim, întreprinderi legate și scutiri de TVA (OUG 31/2024)

 • Operatorii economici din domeniul energiei nu sunt supuși impozitului minim pe cifra de afaceri sau impozitului suplimentar, dacă în anul precedent au obținut venituri din distribuție/furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale în proporție de peste 95% din veniturile totale. Aceste prevederi se aplică începând cu anul fiscal 2024/anul fiscal modificat care începe în anul 2024.
 • Pentru a se califica pentru regimul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor, limita privind veniturile realizate de 000 euro are în vedere veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta.
 • Sintagma „întreprinderi legate presupune o deținere, directă sau indirectă de peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot sau dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere și are în vedere și veniturile obținute de acționari/asociați care desfășoară şi activitate economică prin intermediul unei persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale/altei forme de organizare a unei activități economice, fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare. Această prevedere se aplică inclusiv pentru încadrarea ca microîntreprindere în anul fiscal 2024.
 • Scutirea de TVA pentru serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești, precum și pentru livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar se aplică în următoarele situații:
 • dacă serviciile/bunurile achiziționate de către entitățile nonprofit sunt puse gratuit la dispoziția unităților spitalicești din rețeaua publică de stat sau sunt destinate unităților spitalicești deținute şi exploatate de entitățile nonprofit;
 • serviciile/bunurile sunt prestate/livrate către societăți deținute integral de entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. și sunt puse gratuit la dispoziția unităților spitalicești din rețeaua publică de stat sau sunt destinate unităților spitalicești deținute şi exploatate de către aceste societăți.
 • În cazul în care încetează să mai fie îndeplinite condițiile pentru aplicarea scutirii de TVA, societățile deținute integral de entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. datorează TVA de la data de la care au beneficiat de scutirea prin restituire a acesteia.
 • Această scutire este fără drept de deducere (TVA aferentă achizițiilor de bunuri/servicii realizate de societățile deținute integral de entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de A.N.A.F. nu este deductibilă).

Modificări aduse Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal în materie de TVA și accize (Hotărârea 451/2024)

 • Se elimină prevederile privind documentele pe baza cărora se face livrarea produselor energetice din antrepozitele fiscale sau din locurile în care au fost recepționate de către destinatarii înregistrați.
 • Se introduc dispoziții noi privind stabilirea garanției minime pentru antrepozitarii autorizați care produc bioetanol în cadrul antrepozitului de producție de produse energetice.
 • Se modifică definiția bioetanolului în sensul că acesta poate fi realizat atât în antrepozitele fiscale de producţie a alcoolului etilic, cât şi în antrepozitele fiscale de producţie a produselor energetice și se introduc obligațiile aplicabile antrepozitarilor autorizați să producă bioetanol.
 • Se elimină prevederea potrivit căreia distrugerea marcajelor neutilizate se desfăşoară sub supraveghere fiscală (distrugerea se face cu aprobarea autorității vamale teritoriale şi sub supraveghere vamală).
 • În cazul exportului sau livrării intracomunitare de produse accizabile marcate cu timbre, autoritatea vamală teritorială desemnează un reprezentant care vizează procesul-verbal de dezlipire a marcajelor.
 • Produsele care conţin tutun, destinate inhalării fără ardere, supuse marcării, care provin din producţia internă şi sunt destinate exportului sau livrării în alt stat membru sau cele provenite din import, precum și aflate în regim de tranzit sau de import temporar, nu intră sub incidenţa sistemului de marcare.
 • Se introduc norme pentru aplicarea prevederilor referitoare la obligația de marcare a produselor care conţin tutun, destinate inhalării fără ardere, referitoare la locul și momentul când se aplică timbrele pe produse, elementele inscripționate pe timbre, procedura prin care se comandă timbrele și alte dispoziții privind utilizarea timbrelor.
 • Se înlocuiesc următoarele formulare:
 • Documentul administrativ de însoțire;
 • Documentul administrativ de însoțire în procedura de rezervă;
 • Nota de comandă pentru timbre;
 • Cererea pentru înregistrarea operatorilor economici comercianți de marcatori şi coloranţi prevăzuţi la art. 426 şi 429 din Codul fiscal.

Modificări cu privire la sistemele RO e-Transport si RO e-Case de marcat, veniturile neimpozabile, accizele pentru țigaretele electronice și taxa pe clădiri de lux (OUG 43/2024)

RO e-Case de marcat electronice

 • Aparatele de marcat electronice fiscale vor putea transmite către sistemul informatic național de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale și alte date si informații din bonul fiscal și raportul fiscal zilnic Z, care se vor stabili prin Hotărâre a Guvernului, având în vedere că anumite informații precum codul de identificare fiscală al contribuabilului sunt necesare pentru generarea decontului de TVA precompletat.

RO e-Transport

 • Obligația declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor referitoare la transportul internațional de bunuri se va aplica și:

– prestatorului de servicii din România, în cazul nontransferurilor de bunuri descărcate în România și pentru bunuri rezultate reexpediate în celălalt stat;

– ⁠beneficiarului din România, pentru nontransferuri de bunuri expediate din România și pentru bunuri rezultate reexpediate în Romania;

– ⁠clientului din Romania, în cazul regimului de stocuri la dispoziția clientului, dacă România este statul membru de destinație al bunurilor;

– ⁠furnizorului din România, în cazul regimului de stocuri la dispoziția clientului, dacă România este statul membru de expediție/ transport al bunurilor.

 • Nu se vor confisca bunurile în cazul verificărilor ulterioare încheierii transportului rutier de bunuri, când acestea au fost înregistrate în documentele justificative care stau la baza înregistrărilor contabile, precum şi în contabilitatea utilizatorilor, după caz, în perioada la care se referă operațiunile respective.
 • Obligația de raportare a datelor în sistemul RO e-Transport nu se aplică transportului produselor accizabile care circulă în regim suspensiv de accize sau cu accize plătite în statul membru de expediție și transportului bunurilor de către prestatorii de servicii poștale în colete poştale.
 • Sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării obligațiilor referitoare la sistemul RO e-Transport se aplică pentru faptele săvârşite şi constatate începând cu data de 1 iulie 2024.

Venituri neimpozabile

 • Vor fi considerate venituri neimpozabile la calculul impozitului pe profit și veniturile din reversarea ajustării creanțelor rezultate din operațiuni legate de capitalul social subscris şi nevărsat, înregistrate ca active financiare potrivit reglementărilor contabile conforme cu IFRS aplicabile instituţiilor de credit.
 • Aceste prevederi se aplică pentru calculul impozitului pe profit începând cu anul fiscal 2024.

Accize nearmonizate

 • Se vor datora accize nearmonizate și în cazul produselor cu nicotină, care nu conțin tutun, destinate consumului pe cale orală, prezentate sub formă de pulbere sau particule sau o combinație a acestora.
 • Nivelul accizelor se aplică la cantitatea de substrat solid care conține nicotină.
 • Operatorul economic care produce, achiziționează din alte state membre ale Uniunii Europene sau importă astfel de produse trebuie să se autorizeze la autoritatea competentă.
 • Pentru aceste produse aflate în stoc la data de 1 iunie 2024, faptul generator şi exigibilitatea intervin la data vânzării pe piaţa internă a produselor.
 • Aceste prevederi intră în vigoare la 1 iunie 2024.

Taxa pe clădiri de lux

 • Organul fiscal local va înștiința plătitorii de impozit pe clădiri de lux pentru care a determinat o valoare impozabilă mai mare de 2.500.000 lei, până la data de 30 mai a anului pentru care se datorează impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare.
 • De asemenea, organul fiscal local ce a determinat respectiva valoare impozabilă transmite organului fiscal central în a cărui rază de competență se află domiciliul contribuabilului informații cu privire la valoarea impozabilă stabilită.

Intrarea în vigoare a unor tratate de evitare a dublei impuneri (Ordin 470/2024)

 • Ca urmare a îndeplinii condițiilor pentru intrarea în vigoare, o serie de tratate internaționale au intrat în vigoare, printre care amintim:
 • Protocolul de modificare a Convenției dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (la 16 octombrie 2023),
 • ⁠Convenția dintre România şi Principatul Liechtenstein pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plății impozitelor (la 29 februarie 2024).

Reduceri ale impozitelor pe clădiri și pe terenuri pentru donarea de sânge (Legea 74/2024)

 • Consiliile locale vor putea hotărî acordarea unei reduceri procentuale a impozitului pe clădiri/ teren pentru persoanele fizice care au în proprietate o clădire/ teren situate(ă) în România şi care fac dovada a cel puțin trei donări de sânge în cursul unui an calendaristic.
 • Reducerea se poate cumula cu bonificația acordată pentru plata cu anticipație a impozitului/taxei pe teren și se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

Introducerea obligației de raportare privind durabilitatea pentru societățile de servicii de investiții financiare (Norma 4/2024)

 • Se introduce obligația pentru entitățile mari, mici și mijlocii, cu excepția microentităților, care au valorile mobiliare listate la tranzacționare pe o piață reglementată, de a raporta informații despre principalele active necorporale și de a explica în ce măsură modelul lor de afaceri depinde de aceste active și cum acestea contribuie la crearea de valoare pentru entitate.
 • Entităţile mari, mici şi mijlocii, cu excepţia microentităţilor, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, includ în raportul administratorilor informaţiile necesare pentru înţelegerea impactului entităţii asupra aspectelor de durabilitate şi informaţiile necesare pentru înţelegerea modului în care aspectele de durabilitate afectează dezvoltarea, performanţa şi poziţia entităţii (raportarea privind durabilitatea).
 • Mai multe detalii despre obligația de raportare privind durabilitatea puteți găsi în buletinul nostru informativ din ianuarie 2024 care poate fi accesat aici.

Modificări în sfera impozitului specific pe cifra de afaceri (Ordinul 643/2024)

 • Se elimina prevederea potrivit căreia, pentru determinarea impozitului specific, în cazul contribuabililor care desfășoară atât activități corespunzătoare codurilor CAEN supuse impozitului suplimentar, cât şi activităţi potrivit codurilor CAEN 3512 – „Transportul energiei electrice”, 3513 – „Distribuţia energiei electrice” şi 3514 – „Comercializarea energiei electrice”, nu se cuprind în cadrul indicatorilor din formula de calcul a impozitului specific pe cifra de afaceri elementele aferente acestor activităţi.

Excepție de la plata CASS pentru concediile medicale (OUG 34/2024)

 • Persoanele aflate în concedii medicale în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, pentru care indemnizațiile nu sunt cuprinse în categoriile de venituri supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate, sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).
 • Se supun CASS indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aferente concediilor medicale pentru codurile de indemnizație 01, 07 şi 10.
 • Această prevedere se aplică și pentru indemnizațiile aferente concediilor medicale a căror perioadă de acordare încetează după data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Aprobarea procedurii pentru anularea diferențelor de TVA stabilite în sarcina cooperativelor agricole (Ordin 748/2024)

 • Se aprobă Procedura privind întocmirea şi transmiterea de către organul de inspecție fiscală a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării, precum și pentru anularea obligațiilor fiscale ce pot face obiectul facilității prevăzute la art. II din Legea nr. 10/2024.
 • Procedurile se aplică în cazul diferențelor de TVA precum şi obligațiilor fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată cooperativelor agricole, reprezentând TVA aferentă achizițiilor de utilaje agricole, pentru care acestea şi-au exercitat dreptul de deducere.

Publicarea Ghidului privind sistemul RO e-Transport (Comunicat MF)

 • ANAF a publicat Ghidul privind sistemul RO e-Transport în vederea informării tuturor contribuabililor ce realizează transporturi naționale cu risc fiscal ridicat și transporturi internaționale.
 • Ghidul este actualizat cu informații ce vizează inclusiv transporturile rutiere  internaționale de bunuri.

Publicarea Ghidului privind impozitarea veniturilor din chirii (Comunicat ANAF 395/2024)

 • ANAF a publicat pe portalul propriu, la rubrica Asistență contribuabili/Servicii oferite contribuabililor, un material informativ despre tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice care realizează venituri din închirierea și subînchirierea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul personal.
 • Ghidul conține informații privind definirea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, contractul de locațiune și înregistrarea fiscală a acestuia, contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), modalitățile de plată ale impozitului și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și referitor la taxa pe valoarea adăugată ori sancțiuni.

Publicarea Ghidului privind impozitarea activității de înfrumusețare/ întreținere corporală (Comunicat ANAF 396/2024)

 • ANAF a publicat Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală, pe portalul instituției.
 • Ghidul se adresează tuturor persoanelor fizice care obțin sau intenționează să obțină în anul 2024 venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală, în mod individual sau într-o formă de asociere, reprezentând venituri din activități independente, impozabile.
 • Totodată, ANAF a publicat pe portalul instituției un pliant privind începerea unei afaceri în domeniul înfrumusețării, prin care îndrumă contribuabilii cu privire la modalitatea de autorizare și obligațiile fiscale ale acestora.

Dotarea cu AMEF, obligatorie și la automatele comerciale (Comunicat ANAF 346/2024)

 • ANAF reamintește că operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale care funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, au obligația de le dota cu aparate de marcat electronice fiscale (AMEF).
 • Începând cu data de 01 octombrie 2024, operatorii economici care nu vor respecta obligația de a asigura dotarea automatelor comerciale cu AMEF în vederea transmiterii datelor fiscale către sistemul informatic al ANAF, vor fi sancționați cu amendă, confiscarea sumelor nejustificate sau suspendarea activității.

Clarificări cu privire la mecanismul de calcul al accizelor nearmonizate în cazul țigărilor electronice (Răspuns MF 1156/2024)

 • Camera Consultanților Fiscali (CCF) a transmis către Ministerul Finanțelor o adresă prin care s-a propus schimbarea mecanismului de calcul al accizelor nearmonizate în cazul produselor din tutun încălzit si țigaretelor electronice, astfel încât acesta să fie raportat atât la conținutul de nicotină sau înlocuitor de nicotină, cât și la concentrația de nicotină.
 • Răspunsul Ministerului Finanțelor la solicitarea înaintată de CCF a fost acela că, urmare a evoluției tehnologice și a diversificării substituenților, a fost extinsă sfera produselor supuse accizelor nearmonizate, prin includerea tuturor acestor produse, indiferent de ingredientele acestora.

Actualizarea unor formulare de raportare fiscală (Ordinul 779/2024)

 • Se actualizează formularele 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”, 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată„, 307 „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată„, 311 „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal„, “Cerere privind corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată”, 710 „Declarație rectificativă„), precum și formularul 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.
 • În formularele astfel modificate se adaugă o nouă căsuță, „Declarație rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare„, care se bifează în situația în care rectificarea datelor declarate anterior se efectuează ca urmare a unei notificări de conformare primite de la organul fiscal.
 • Noul formular 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” încorporează și modificările aduse prin OUG nr. 115/2023 referitoare la suma de 200 de lei din salariul minim neimpozabilă, reținerea la sursă a CASS în cazul veniturilor din arendă, din asocieri cu persoane juridice și din drepturi de proprietate intelectuală, sumele suportate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaților proprii în unități de educație timpurie, CASS datorată de către persoanele fizice care au raportul de muncă suspendat și beneficiază de indemnizație de asigurări sociale de sănătate.

Aprobarea formularului (396) „Declaraţie informativă privind plăţile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plată” (Ordinul 825/2024)

 • În situația în care România este stat membru de origine sau stat membru gazdă, prestatorii de servicii de plată ce au obligația de a păstra evidențe ale beneficiarilor plăților şi ale plăților, vor depune formularul (396) „Declaraţie informativă privind plăţile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plată„.
 • Formularul se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, până cel târziu la sfârşitul lunii care urmează după expirarea trimestrului calendaristic la care se referă informaţiile.
 • Prestatorii de servicii de plată pot să corecteze informaţiile referitoare la datele eronate prin depunerea unui nou formular (396), cel târziu înainte de sfârşitul perioadei de 5 ani de păstrare a datelor.
 • Aceste prevederi se aplică pentru plăţile transfrontaliere efectuate începând cu trimestrul 1 din 2024.

Publicarea Ghidului asociațiilor, fundațiilor şi federațiilor (Comunicat ANAF 437/2024)

 • În ANAF a publicat Ghidul asociațiilor, fundațiilor şi federațiilor, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, pe portalul instituției.
 • Ghidul oferă informații despre înființarea asociațiilor, fundațiilor și federațiilor, înregistrarea fiscală, impozitul pe profit, alte obligații declarative sau modalitatea de interacțiune cu ANAF.

Alte noutăți de interes

Actualizarea Indexarea tichetelor culturale pentru semestrul I al anului 2024 (Ordinul 410/2707/2024)

 • Pentru semestrul I al anului 2024, valoarea sumei acordate lunar, respectiv ocazional sub formă de tichete culturale este de maximum 210 lei/lună, respectiv de maximum 430 lei/eveniment. Această valoare se aplică și pentru lunile august şi septembrie 2024.

Acordarea biletelor de valoare și voucherelor de vacanță printr-un instrument virtual (Legea 87/ 2024)

 • Tichetele de masă, tichetele cadou, de creșă, culturale și voucherele de vacanță pot fi emise pe un suport electronic care poate fi orice dispozitiv fizic sau instrument virtual care poate fi utilizat de către beneficiarul său pentru a efectua operațiuni cu biletele de valoare.
 • Angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, după caz, cu reprezentanții salariaților trebuie să stabilească de comun acord modalitatea de acordare, respectiv prin dispozitiv fizic sau instrument virtual.
 • Voucherul de vacanță pe suport electronic poate fi utilizat inclusiv pentru plata online.

Modificări cu privire la încadrarea în categoria de contribuabili mari și mijlocii (Ordinul 665/2024)

 • Contribuabilii care îndeplinesc criteriul specific de activitate desfășurată și criteriul investițional, precum și cei stabiliți în ordine descrescătoare în funcție de criteriul de bază (criteriul valoric agregat) sunt selectați în limita unui număr maxim de 2.000 de contribuabili (anterior max. 3.000 de contribuabili).
 • Contribuabilii mijlocii vor fi selectați în limita unui număr maxim de 25.000 de contribuabili (anterior max. 20.000 de contribuabili).
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA