NewsflashNoutățile fiscale ale lunii martie/ Tax news of March

aprilie 2, 2024
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

Vezi materialul complet în format PDF.

See the full English version of the document in PDF.

Modificări pe scurt:

 

Modificări pe scurt:

Perioada în care nu se aplică sancțiuni pentru contribuabilii care nu utilizează sistemul RO e-Factura a fost extinsă până la 31 mai – Comunicatul Ministerului Finanțelor prin care anunță extinderea pana la 31 mai a perioadei fără sancțiuni pentru contribuabilii care nu utilizează sistemul RO e-Factura, a fost publicat de ANAF în data de 28 martie 2024.

Eficientizarea activității ANAF-DGAF, prin digitalizare – Comunicatul ANAF nr. 217/01.03.2024 cu privire la eforturile de eficientizare a activității ANAF prin digitalizare, a fost publicat pe portalul instituției în data de 1 martie 2024.

Precizări referitoare la completarea și depunerea declarației anuale privind impozitul pe profit – Comunicatul ANAF nr. 227/04.03.2024 cu privire la completarea și depunerea declarației anuale privind impozitul pe profit, a fost publicat pe portalul instituției în data de 4 martie 2024.

Raportarea CESOP și alte modificări aduse Codului fiscal – Lege nr. 33/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în data de 5 martie 2024 în Monitorul Oficial nr. 179.

Efectuarea formalităților vamale de export în alte locuri decât biroul vamal – Ordinul nr. 648/2024 al președintelui Autorității Vamale Române pentru aprobarea Normelor tehnice privind prezentarea mărfurilor în vamă în locuri aprobate de autoritatea vamală, altele decât biroul vamal, în cazul exportului, reexportului și ieșirii mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii a fost publicat în data de 11 martie 2024 în Monitorul Oficial nr. 197.

Modificări cu privire la documentului administrativ în format electronic și documentul administrativ simplificat electronic – Ordinul nr. 679/2024 al președintelui Autorității Vamale Române pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Vamale Române nr. 195/2023 pentru aprobarea modelului documentului administrativ simplificat electronic, a instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic și a documentului administrativ simplificat electronic utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile a fost publicat în data de 11 martie 2024 în Monitorul Oficial nr. 199.

Stabilirea indicelui prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit pentru anul 2024 – Ordinul nr. 475/2024 al ministrului finanțelor privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual a fost publicat în data de 22 martie 2024 în Monitorul Oficial nr. 248.

Intrarea/ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor s-ar putea face până la 15 aprilie 2024 – Comunicatul nr. 320/2024 prin care anunță propunerea de extindere pana la 15 aprilie a termenului pentru comunicarea mențiunilor privind aplicarea/ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, a fost publicat de ANAF în data de 27 martie 2024.

Condiția referitoare la depunerea situațiilor financiare pentru a fi microîntreprindere clarificată – Anunțul nr. 324/2024 prin care se aduc clarificări cu privire la situațiile financiare ce trebuie să fie depuse pentru a putea aplica sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor și se reamintește termenul pentru depunerea situațiilor financiare aferente anului 2023, a fost publicat de ANAF în data de 28 martie 2024.

Se aprobă criteriile pentru suspendarea activității în cazul efectuării de activități economice cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență – Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al președintelui Autorității Vamale Române și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 399/704/346 pentru aprobarea criteriilor de aplicare a sancțiunii complementare de suspendare a activității, prevăzute la art. LVI alin. (13) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung a fost publicat în data de 19 martie 2024 în Monitorul Oficial nr. 233.

Alte noutăți de interes:

Actualizarea formularului 107 – Ordinul nr. 355/2024 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 107 „Declarație informativă privind beneficiarii bunurilor/ serviciilor/ sponsorizărilor/ mecenatului” a fost publicat în data de  12 martie 2024 în Monitorul Oficial nr. 205.

Modificări cu privire la administrarea fiscală în cazul PFA-urilor și PFI-urilor Ordinul nr. 371/2024 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.021/2021 privind competența de administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere a fost publicat în data de 21 martie 2024 în Monitorul Oficial nr. 242.

Extinderea măsurilor de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare – Legea 63/2024 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în data de 28 martie 2024 în Monitorul Oficial nr. 265.

Indexarea tichetelor de creșă pentru semestrul I al anului 2024 – Ordinul nr. 497/660 al ministrului finanțelor și al ministrului muncii și solidarității sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2024, a fost publicat în data de 28 martie 2024, în Monitorul Oficial nr. 268.

Actualizarea broșurii privind modalitățile de efectuare a plăților către bugetul de stat – Broșura privind modalitățile de efectuare a plăților către Agenția Națională de Administrare Fiscală a fost publicată în data de 27 martie 2024 pe portalul instituției.

 

Modificări pe larg:

 

Perioada în care nu se aplică sancțiuni pentru contribuabilii care nu utilizează sistemul RO e-Factura a fost extinsă până la 31 mai  (Comunicat MF)

 • Ministerul Finanțelor anunță contribuabilii că, în cursul zilei de 28 martie, Guvernul României a adoptat un proiect de act normativ inițiat de Ministerul Finanțelor, care stabilește:
 • extinderea perioadei în care nu se vor aplica sancțiuni pentru cei care nu folosesc sistemul RO e-Factura;
 • reglementări privind comercializarea produselor care conțin tutun, destinate inhalării fără ardere.
 • Ministerul Finanțelor extinde perioada în care nu se aplică sancțiuni pentru nerespectarea termenului-limită de 5 zile lucrătoare prevăzut pentru transmiterea facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, până la 31 mai 2024.
 • MF reamintește și că a lansat versiunea simplificată a aplicației e-Factura care poate fi accesată aici.
 • În materie de accize, se introduce regimul de marcare cu timbre fiscale și a produselor care conțin tutun, destinate inhalării fără ardere și se reglementează obligația de a depozita produsele recepționate doar în spațiile declarate și autorizate pentru recepția produselor.

Eficientizarea activității ANAF-DGAF, prin digitalizare (Comunicat ANAF 217/2024)

 • ANAF informează contribuabilii, printr-un comunicat de presă, asupra celor mai recente eforturi de eficientizare a activității sale, prin digitalizare.
 • Cu privire la sistemul RO e-Transport, ANAF anunță că s-au operaționalizat modulele de analiză complexă de risc, pe fondul acumulării de informații în baza de date specifică.
 • Cu privire la sistemul RO e-Sigiliu, informează că acesta va permite monitorizarea în timp real a mijloacelor de transport marfă suspecte a fi implicate în mecanisme complexe de evaziune fiscală.
 • Totodată, ANAF anunță că s-a inițiat o achiziție publică de camere de luat vederi de tip LPR ce vor fi montate în punctele de trecere a frontierei de stat a României, acolo unde nu există acoperire cu camerele de luat vederi ale CNAIR, ca parte a extinderii sistemului RO e-Transport.
 • ANAF-DGAF a început și un program complex de reorganizare prin reașezarea inspectorilor din departamentele de verificări ale achizițiilor intracomunitare în structuri RO e-Transport.
 • De asemenea, comunicatul de presă trece în revistă acțiunile de control derulate în anul 2023 și începutul anului 2024, în domeniul RO e-Transport.

Precizări referitoare la completarea și depunerea declarației anuale privind impozitul pe profit (Comunicat ANAF 227/2024)

 • ANAF anunță, printr-un comunicat de presă, faptul că, în anul 2024, pentru declararea impozitului pe profit datorat pentru anul 2023, se vor utiliza aceleași formulare 101 și 101 Grup fiscal care au fost utilizate pentru declararea obligației datorată pentru anul fiscal 2022/anul fiscal modificat care se încheie în anul 2023, întrucât Codul fiscal nu a suferit modificări semnificative care să impună actualizarea acestora.
 • De asemenea, ANAF reamintește că aplicațiile informatice de completare a declarațiilor anuale privind impozitul pe profit datorat pentru anul 2023/anul fiscal modificat care se încheie în anul 2024 sunt disponibile pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la secțiunea “Servicii online – Descărcare declarații electronice”.

Raportarea CESOP și alte modificări aduse Codului fiscal (Legea 33/2024)

 • Se introduce posibilitatea ajustării bazei de impozitare a TVA și în cazul în care reducerile de preț ce sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor, nu se acordă de furnizori direct clienților.
 • În această situație, furnizorii de bunuri și/sau prestatorii de servicii trebuie să emită pentru fiecare perioadă fiscală un document centralizator în vederea ajustării bazei de impozitare.
 • Se clarifică faptul că, în vederea depunerii declarației speciale de TVA, sfârșitul următoarei luni după încheierea fiecărui trimestru calendaristic se consideră a fi ultima zi calendaristică a respectivei luni, chiar dacă aceasta este o zi nelucrătoare, în vederea aplicării următoarelor regimuri speciale:
 • regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană;
 • regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări şi pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum;
 • regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţ.
 • A fost transpusă în legislația națională raportarea CESOP, în ceea ce privește introducerea anumitor cerințe pentru prestatorii de servicii de plată (CESOP).
 • Prevederile legii intra in vigoare pe 09 martie 2024, iar anul 2024 este primul an pentru care se fac raportări.
 • Mai multe detalii despre această obligație sunt disponibile în newsflashul nostru din 18 ianuarie 2024, care poate fi accesat aici.
 • Consumul de gaz natural utilizat pentru menținerea capacității de a transporta şi de a distribui gaz natural, în limitele stabilite de autoritatea de reglementare în domeniu, nu se consideră ca fiind fapt generator de accize.

Efectuarea formalităților vamale de export în alte locuri decât biroul vamal (Ordinul 648/2024)

 • Se aprobă Normele tehnice privind efectuarea formalităților vamale de export și reexport, prin locuri aprobate de autoritatea vamală, altele decât biroul vamal.
 • Normele se aplică operatorilor economici stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii care dețin statutul de operator economic autorizat și care pot solicita în situații justificate, aprobarea unui loc în care să fie prezentate mărfurile în vamă, altul decât biroul vamal, în cazul declarării mărfurilor pentru regimul vamal de export sau în cazul reexportului.
 • Cererea pentru obținerea locului aprobat la export se completează potrivit modelului prevăzut în normele tehnice și se depune la biroul vamal de export competent sau prin intermediul poștei electronice.
 • Cererea poate avea ca obiect o singură operațiune vamală sau se poate referi la mai multe operațiuni de export, desfășurate într-o perioadă determinată de timp, menționată de solicitant.
 • Aprobarea se emite de biroul vamal competent şi se comunică solicitantului în termen de 30 de zile de la depunerea cererii.
 • În situația în care ieșirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii se realizează pe cale aeriană sau navală, printr-un birou vamal de frontieră care funcționează în regim de trafic internațional aerian sau naval, se poate solicita autorității vamale, în cazuri justificate, aprobarea unui loc în care să fie prezentate mărfurile în vamă, situat în perimetrul portului sau aeroportului.

Modificări cu privire la documentului administrativ în format electronic și documentul administrativ simplificat electronic (Ordinul 679/2024)

 • Se actualizează modelul documentului administrativ simplificat electronic.
 • Se prevede faptul că un document administrativ în format electronic (e-DA) nu poate fi inclus în mai multe declarații de export, dar mai multe e-DA pot fi incluse în aceeași declarație de export.
 • Se reglementează procedura prin care se efectuează formalitățile vamale de export și verificarea încrucișată a datelor din e-DA și proiectul declarației vamale de export, prin intermediul aplicației AES-RO, în cazul în care statul membru în care statul membru în care este depusă declarația vamală de export este altul decât statul membru de expediție.
 • De asemenea, se reglementează situația în care, după primirea mesajului privind acordarea liberului de vamă la export, rezultatele de ieșire nu sunt satisfăcătoare, iar statul membru de export este altul decât statul membru de expediție.
 • Abrevierea ECS-RO este înlocuită cu abrevierea AES-RO, „Sistemul automat de export”, având în vedere că Sistemul AES-RO intră în producție la data de 16 martie 2024 și va înlocui sistemul ECS-RO (Sistemul de Control al Exportului) pentru:

– declarațiile vamale de export;

– declarațiile sumare de ieșire.

 • Sistemul ECS-RO nu va mai fi utilizat pentru declarații vamale de export depuse începând cu 15 martie 2024. Acesta va mai putea fi utilizat pentru procedura de cercetare și pentru modificări/ invalidări ale declarațiilor vamale aflate în starea ”Exportată”.

Stabilirea indicelui prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit pentru anul 2024  (Ordinul 475/2024)

 • Pentru anul fiscal 2024, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este 106%.

Intrarea/ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor s-ar putea face până la 15 aprilie 2024 (Comunicat ANAF 320/2024)

 • ANAF anunță că urmează să fie propusă extinderea termenului pentru comunicarea mențiunilor privind aplicarea/ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, de la 31 martie 2024 la 15 aprilie 2024, având în vedere modificările propuse privind „întreprinderile legate” din proiectul de Ordonanță de Urgență privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Condiția referitoare la depunerea situațiilor financiare pentru a fi microîntreprindere clarificată (Comunicat ANAF 324/2024)

 • ANAF clarifică printr-un anunț faptul că, pentru a putea aplica sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor în anul 2024, condiția referitoare la obligația de a depune în termen situațiile financiare anuale se referă la situațiile financiare pentru exercițiul financiar al anului 2022 și/sau pentru exercițiile financiare corespunzătoare anilor anteriori anului 2022.
 • Totodată, se reamintește contribuabililor că termenul pentru depunerea situațiilor financiare aferente anului 2023 este de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, nefiind instituită o derogare de la acest termen pentru exercițiul financiar al anului 2023.

Se aprobă criteriile pentru suspendarea activității în cazul efectuării de activități economice cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență (Ordin 399/704/346/2024)

 • Ordinul aprobă criteriile de aplicare a sancțiunii complementare de suspendare a activității, în cazul în care nu se respectă interdicția de a efectua activități economice cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență.
 • Dacă într-un interval de 12 luni de la data aplicării ultimei sancțiuni pentru încălcarea interdicției respective contravenientul săvârșește o nouă contravenție din aceeași categorie, pentru care a fost sancționat, se aplică sancțiunea complementară constând în suspendarea activității acestuia.
 • Suspendarea activității poate fi dispusă pentru o durată cuprinsă între 1 și 15 zile, în funcție de obiectul sancțiunii (pentru bunuri sau pentru sumele de bani asimilate bunurilor) și în funcție de valoarea acestora.
 • Suspendarea activității contravenientului se aplică pentru activitatea de transport, depozitare și/sau comercializare, după caz, raportat la situația de fapt constatată.

Actualizarea formularului 107 (Ordinul 355/2024)

 • Se actualizează modelul și conținutul formularului 107 „Declarație informativă privind beneficiarii bunurilor/ serviciilor/ sponsorizărilor/ mecenatului.
 • Noul model al formularului 107 se utilizează pentru declararea bunurilor/ serviciilor/ sponsorizărilor/ mecenatelor acordate beneficiarilor începând cu 1 ianuarie 2024/anul fiscal modificat care începe în anul 2024, de către plătitorii de impozit pe profit, inclusiv în cazul în care datorează impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

Modificări cu privire la administrarea fiscală în cazul PFA-urilor și PFI-urilor (Ordinul 371/2024)

 • Ordinul reglementează procedura pentru înregistrarea fiscală a persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau care exercită profesii libere.
 • Declarația de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la data începerii activității, la registratura organului fiscal competent, prin poștă (cu scrisoare recomandată) sau prin mijloace electronice (prin Spațiul Privat Virtual sau pe portalul ANAF, cu semnătură electronică calificată).

Extinderea măsurilor de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare (Legea 63/2024)

 • Se extind măsurile de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare până la data de 31 decembrie 2024.

Indexarea tichetelor de creșă pentru semestrul I al anului 2024 (Ordinul 497/660/2024)

 • Pentru semestrul I al anului 2024, valoarea sumei acordate lunar ca și tichete de creșă este de 640 lei.
 • Această valoare se aplică începând cu luna aprilie 2024 și este valabilă și pentru lunile august și septembrie 2024.

Actualizarea broșurii privind modalitățile de efectuare a plăților către bugetul de stat (Comunicat ANAF)

 • ANAF a publicat broșura privind modalitățile de efectuare a plăților către Agenția Națională de Administrare Fiscală, valabilă pentru anul 2024.
 • Broșura detaliază modalitățile prin care contribuabilii își pot îndeplini obligațiile de plată către bugetul general consolidat.
 • În materialul publicat pe portalul ANAF sunt menționate detaliile ce trebuie incluse în documentul de plată, în funcție de modalitatea de plată aleasă.
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA