NewsflashNoutățile fiscale ale lunii februarie/ Tax news of February

martie 5, 2024
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

Vezi materialul complet în format PDF.

See the full English version of the document in PDF.

Modificări pe scurt:

 

Obligațiile de mediu prin serviciul eTAX – Ordinul nr. 209 al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță a fost publicat în data de 13 februarie 2024, în Monitorul Oficial nr. 122.

Majorarea accizei specifice pentru țigarete de la 1 aprilie 2024 – Ordinul nr. 265 al ministrului finanțelor pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete a fost publicat în data de 12 februarie 2024, în Monitorul Oficial nr. 120.

Termenul pentru depunerea declarației F3000 este 15 mai – Comunicatul nr. 145/2024 prin care se reamintește contribuabililor termenul pentru depunerea declarației F3000 a fost publicat de ANAF în data de 12 februarie 2024.

Înlocuirea Normelor tehnice privind titlurile de garanție izolată, garanția globală și exonerarea de garanție în cadrul regimului de tranzit unional/comun – Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 159/2024 privind abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.889/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanție izolată, utilizării garanției globale și a exonerării de garanție în cadrul regimului de tranzit unional/comun a fost publicat în data de 7 februarie 2024 în Monitorul Oficial nr. 109.

Clarificări ale Ministerului Finanțelor cu privire la aplicarea facilităților fiscale în sectoarele construcțiilor, agriculturii, industriei alimentare și creării de programe pentru calculator – Răspunsul la adresa CCF nr. 5119/21.12.2023 prin care s-au solicitat clarificări cu privire la modalitatea de aplicare a facilităților fiscale acordate pentru salariații din domeniul IT, construcții, agricultură și industria alimentară doar la unitatea unde aceștia au funcția de bază a fost primit de la Ministerul Finanțelor în data de 13 februarie 2024.

Ghidul privind utilizarea sistemului național de facturare electronica RO e-factura – Ministerul Finanțelor și ANAF au actualizat Ghidul privind utilizarea sistemului național de facturare electronică RO e-factura.

Precizări privind funcționalitatea Sistemului Național RO e-Transport – Comunicatul ANAF nr. 182/22.02.2024 cu privire la funcționalitatea Sistemului Național RO e-Transport și generarea codului UIT a fost publicat pe portalul instituției în data de 22 februarie 2024.

Instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorina – Hotărârea nr. 153/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor a fost publicată în data de 23 februarie 2024 în Monitorul Oficial nr. 153.

 

Alte noutăți de interes:

Actualizarea formularului 205 – Ordinul nr. 154 din 29 ianuarie 2024 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți” a fost publicat în data de 2 februarie 2024 în Monitorul Oficial nr. 100.

Actualizarea formularelor 100 si  710 – Ordinul nr. 172 din data de 31 ianuarie 2024 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă a fost publicat în data de 2 februarie 2024 în Monitorul Oficial nr. 100.

Reglementarea Comisiei de soluționare a cererilor de suspendare a executării actelor administrativ fiscale ce privesc taxele vamale – Ordinul nr. 461 din data de 31 ianuarie 2024 al președintelui Autorității Vamale Române privind aprobarea Normelor de aplicare a art. 303 alin. (2) și a art. 3011 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României  a fost publicat în data de 6 februarie 2024 în Monitorul Oficial nr. 108.

Modificarea listei birourilor vamale abilitate să efectueze operațiuni vamale cu produse strategice – Ordinul nr. 480/2024 pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 3.767/2022 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalități vamale cu produse strategice a fost publicat în data de 6 februarie 2024 în Monitorul Oficial nr. 108.

Modificarea procedurii în domeniul sancțiunilor internaționale – Ordinul nr. 161 din data de 30 ianuarie 2024 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale a fost publicat în data de  8 februarie 2024 în Monitorul Oficial nr. 112.

Publicarea Ghidului despre Declarația unică 2024 – Comunicatul nr. 153/2024 prin care se anunță contribuabilii cu privire la publicarea ghidului privind Declarația unică 2024 a fost publicat de ANAF în data de 14 februarie 2024.

Modificarea formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal” – Ordinul nr. 253 din data de 15 februarie 2024 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit a fost publicat în data de 16 februarie 2024 în Monitorul Oficial nr. 135.

 

Modificări pe larg:

 

Obligațiile de mediu prin serviciul eTAX (Ordinul 209/2024)

 • Serviciul eTAX al Administrației Fondului pentru Mediu se modernizează și se extinde pentru a permite companiilor să trimită și să primească toate documentele fiscale către și de la AFM.
 • Mai multe detalii despre aceste modificări puteți regăsi în buletinul nostru informativ din 14 februarie 2024, care poate fi accesat la următorul Link.

Majorarea accizei specifice pentru țigarete de la 1 aprilie 2024 (Ordinul 265/2024)

 • Începând cu data de 1 aprilie 2024, acciza specifică pentru țigarete va crește.
 • Mai multe detalii despre aceste modificări puteți regăsi în buletinul nostru informativ din 14 februarie 2024, care poate fi accesat la următorul Link.

Termenul pentru depunerea declarației F3000 este 15 mai (Comunicat ANAF 145/2024)

 • ANAF reamintește contribuabililor că formularul F3000 se transmite până la data de 15 mai inclusiv a anului calendaristic curent pentru informațiile aferente anului calendaristic precedent, prin mijloace de transmitere la distanță.
 • Formularul F3000 se utilizează de către instituțiile financiare pentru raportarea informațiilor referitoare la conturile financiare ale contribuabililor nerezidenți în vederea realizării schimbului automat de informații în temeiul instrumentelor juridice de drept internațional la care România este parte.
 • ANAF informează și că a pus la dispoziție pe portalul instituției o secțiune dedicată schimbului automat de informații în domeniul impozitelor directe, în vederea facilitării conformării voluntare cu obligațiile instituite în sarcina instituțiilor financiare.
 • În final, ANAF atrage atenția cu privire la faptul că urmează a fi inițiate acțiuni de control de către inspectori din cadrul Direcției Generale de Informații Fiscale, în ceea ce privește respectarea obligației privind depunerea formularului F3000.

Înlocuirea Normelor tehnice privind titlurile de garanție izolată, garanția globală și exonerarea de garanție în cadrul regimului de tranzit unional/comun (Ordinul 159/2024)

 • Se abrogă vechile Norme tehnice privind titlurile de garanție izolată, garanția globală și exonerarea de garanție în cadrul regimului de tranzit unional/comun.
 • Acestea au fost înlocuite cu Normele tehnice aprobate prin Ordinul 3861/2023, în vigoare de la 16 ianuarie 2024.
 • Normele reglementează următoarele aspecte:

– autorizarea emiterii de titluri de garanție izolată pentru o datorie vamală existentă sau potențială, care poate fi constituită prin angajamentul unui garant – autorizarea se acordă garanților, la cerere, dacă se îndeplinesc condițiile pentru acordarea acesteia;

– autorizarea pentru utilizarea garanției globale, constituită pentru acoperirea cuantumului taxelor la import sau la export corespunzător datoriei vamale în legătură cu două sau mai multe operațiuni, declarații sau regimuri vamale – cererea de autorizare pentru utilizarea garanției globale se completează de către solicitant în Sistemul de decizii vamale;

– ⁠autorizarea pentru utilizarea exonerării de garanție în tranzitul unional/comun – cererea de autorizare pentru utilizarea exonerării de garanţie se completează de către solicitant în Sistemul de decizii vamale.

 • Autorizațiile pentru utilizarea garanției globale/exonerării de garanție în tranzitul unional/comun eliberate până la data intrării în vigoare a noilor norme tehnice îşi mențin valabilitatea.

Clarificări ale Ministerului Finanțelor cu privire la aplicarea facilităților fiscale în sectoarele construcțiilor, agriculturii, industriei alimentare și creării de programe pentru calculator (Adresa CCF 5119/21.12.2023)

 • Camera Consultanților Fiscali (CCF) a transmis către Ministerul Finanțelor o adresă prin care s-au solicitat clarificări cu privire la proratarea plafonului de 10.000 lei pentru care se aplică facilitățile fiscale în cazul persoanelor fizice care desfășoară activități în domeniul IT, construcții, agricultură și industria alimentară în interiorul perioadei contractuale.
 • Răspunsul Ministerului Finanțelor la solicitarea înaintată de CCF a fost acela că utilizarea fracției de lună pentru determinarea plafonului de 10.000 lei se efectuează doar în cazul în care contractul de muncă/ raportul de serviciu/ statutul special începe sau încetează în cursul lunii sau se schimbă locul la care se află funcția de bază în cursul lunii.

Ghidul privind utilizarea sistemului național de facturare electronica RO e-factura (Comunicat MF)

 • Așa cum am anunțat prin informarea noastră din 23 februarie, Ministerul Finanțelor și ANAF au actualizat Ghidul privind utilizarea sistemului național de facturare electronică RO e-factura.
 • Ministerul Finanțelor și ANAF au publicat o noua versiune a Ghidului privind utilizarea sistemului național de facturare electronică RO e-factura, furnizând clarificări și instrucțiuni despre utilizarea sistemului (link aici), actualizând prevederile versiunii inițiale publicate în luna decembrie 2023 (link aici).
 • Totodată, la începutul lunii martie 2024, va fi disponibilă o aplicație simplificată special concepută pentru firmele mici, conform unui comunicat de presă recent al Ministerului Finanțelor Publice (link aici).

Precizări privind funcționalitatea Sistemului Național RO e-Transport (Comunicat ANAF 182/2024)

 • ANAF anunță printr-un comunicat de presă faptul că Sistemul RO e-Transport este disponibil contribuabililor 24/7, iar codul UIT poate fi generat din timp, în vederea desfășurării în bune condiții a transporturilor rutiere de bunuri supuse monitorizării.
 • Contribuabilii prevăzuți de lege își pot obține codul UIT cu suficient timp înaintea începerii transporturilor, evitându-se astfel eventuale situații ce ar putea avea ca o consecință directă întârzieri.
 • De asemenea, ANAF reamintește contribuabililor că utilizatorii pot declara în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri, cu maximum 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului, dar până la prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz.

Instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorina (Hotărârea 153/2024)

 • Se instituie o schemă de ajutor de stat sub forma restituirii sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul redus al accizelor, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor.
 • Acordarea schemei de ajutor de stat se face cu respectarea prevederilor Regulamentelor UE, urmând să fie informată Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii.
 • Ajutorul de stat constă în restituirea sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul redus al accizelor, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor în:
 1. transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, cu autovehicule care respectă anumite condiții de mărime;
 2. transportul de persoane, regulat sau ocazional, cu excepția transportului public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3.
 • Ajutorul de stat sub formă de grant se acordă până la data de 31 decembrie 2024, iar bugetul total maxim estimat al schemei este de 180 de milioane de lei.
 • Nivelul redus al accizei este de:
 1. 720,95 lei/1.000 litri, până la data de 30 iunie 2024 inclusiv;
 2. 053,85 lei/1.000 litri, în perioada 1 iulie 2024-31 decembrie 2024 inclusiv.
 • Valoarea ajutorului de stat acordat pentru compensarea creșterii accizei la motorină este de 13 bani pe litrul de motorină achiziționată.
 • Operatorul economic eligibil poate depune o cerere de compensare a creșterii accizei la motorină pentru un trimestru calendaristic, în primele 30 de zile ale trimestrului următor celui pentru care se solicită plata ajutorului de stat.
 • Prin excepție, pentru alimentările efectuate în perioada 1 octombrie – 15 noiembrie 2024, cererea de compensare a creșterii accizei la motorină se depune în intervalul 15-30 noiembrie 2024.
 • Prin Hotărâre sunt stabilite și condițiile de eligibilitate, documentele ce trebuie anexate cererii de compensare și alte aspecte procedurale.

Actualizarea formularului 205 (Ordinul 154/2024)

 • Se aprobă noul model ale formularului 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”.
 • Noul model se utilizează pentru declararea, pe fiecare beneficiar de venit, a impozitului aferent veniturilor cu regim de reținere la sursă, precum și a câștigurilor/pierderilor din transferul aurului de investiții, realizate începând cu 1 ianuarie 2023.

Actualizarea formularelor 100 si  710 (Ordinul 172/2024)

 • Se actualizează formularele 100 “Declarația privind obligațiile de plata la bugetul de stat” și 710 “Declarația rectificativa”.
 • Se modifică Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat în sensul redenumirii anumitor poziții reprezentând accize pentru produsele care conțin tutun și lichide cu sau fără nicotină, destinate inhalării fără ardere.
 • Totodată se completează Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat cu următoarele:

– impozitul pe cifra de afaceri datorat de instituțiile de credit, respectiv de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol şi gaze naturale;

– ⁠taxa specială anuală datorată de agențiile/autoritățile/instituțiile autonome care se află în coordonarea/subordonarea Parlamentului României;

– ⁠accizele pentru produsele destinate inhalării fără ardere, care conțin înlocuitori de tutun, cu sau fără nicotină;

⁠-accizele pentru băuturi nealcoolice cu zahăr;

– ⁠impozitul pe veniturile din chirii, reţinut la sursă de către persoanele juridice sau alte entități care au obligaţia de a conduce evidență contabilă.

 • Noile formulare se aplică începând cu obligațiile aferente lunii ianuarie 2024.

Reglementarea Comisiei de soluționare a cererilor de suspendare a executării actelor administrativ fiscale ce privesc taxele vamale (Ordinul 461/2024)

 • Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor referitoare la suspendarea executării actului administrativ fiscal ce privesc taxele vamale.
 • Normele stabilesc componența şi atribuțiile Comisiei de soluționare a cererilor de suspendare a executării actelor administrativ fiscale care au ca efect aplicarea de taxe la import sau export corespunzător datoriei vamale şi a altor taxe.
 • Totodată, se reglementează procedura privind depunerea şi analizarea cererilor privind suspendarea executării actului administrativ fiscal care are ca efect aplicarea de taxe la import sau la export.
 • Persoanele interesate depun cererea la direcțiile regionale vamale în a căror rază teritorială îşi au sediul sau, după caz, domiciliul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la norme, însoțită de înscrisurile prevăzute de Codul Vamal, inclusiv înscrisuri care atestă că solicitantul se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești şi are capacitate financiară de plată pe perioada de suspendare, dovada constituirii garanţiei și a depunerii contestației administrative.
 • Decizia de suspendare a executării actului administrativ fiscal produce efecte începând cu data comunicării.
 • Monitorizarea îndeplinirii de către titularul deciziei pe toată perioada acordării suspendării a condițiilor prevăzute de Codul Vamal se efectuează de către serviciul proceduri vamale şi în domeniul produselor accizabile din cadrul direcţiilor regionale vamale.

Modificarea listei birourilor vamale abilitate să efectueze operațiuni vamale cu produse strategice (Ordinul 480/2024)

 • Se modifică lista birourilor vamale abilitate să efectueze operațiuni vamale cu produse strategice.

Modificarea procedurii în domeniul sancțiunilor internaționale (Ordinul 161/2024)

 • Se modifică procedura privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale.
 • Conform noii proceduri, în cazul identificării unor bunuri sau resurse economice aflate în proprietatea, deţinute sau avute sub controlul, direct sau indirect, al unor persoane sau entităţi desemnate, Direcţia generală de informaţii fiscale formulează o propunere motivată de emitere a ordinului de blocare a fondurilor şi resurselor economice ale persoanelor sau entităţilor desemnate, doar dacă nu pot fi aplicate eficient măsurile restrictive în baza actelor normative cu directă aplicabilitate în România.
 • Orice persoană interesată poate solicita Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală acordarea unei derogări de la aplicarea sancţiunilor internaţionale, pentru situaţiile în care a fost emis un ordin de blocare a fondurilor şi resurselor economice.

Publicarea Ghidului despre Declarația unică 2024 (Comunicat ANAF 153/2024)

 • ANAF a publicat pe portalul propriu, la rubrica Asistență contribuabili/Servicii oferite contribuabililor, un material informativ despre Declarația unică – Formular 212 privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.
 • Declarația unică poate fi depusă:

– prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV);

– pe site-ul https://www.e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată;

– ⁠în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

 • Termenul pentru depunerea declarației unice este 25 mai 2024 pentru declararea veniturilor realizate în anul 2023 și veniturilor estimate/norma de venit ce urmează a se realiza în anul 2024.

Modificarea formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal” (Ordinul 253/2024)

 • Se actualizează modelul formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”.
 • Noul formular se utilizează pentru declararea informațiilor privind tranzacțiile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal prin procedură notarială, încheiate începând cu data de 1 ianuarie 2024.
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA