NewsflashObligațiile de mediu prin serviciul eTAX. Majorarea accizei specifice pentru țigarete de la 1 aprilie 2024 / Environmental obligations through the eTAX service. Increase of the specific excise duty for cigarettes starting April 1, 2024

februarie 14, 2024
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

Vezi materialul complet în format PDF.

See the full English version of the document in PDF.

Modificări pe scurt:

 

Ordinul nr. 209 al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță a fost publicat în data de 13 februarie 2024, în Monitorul Oficial nr. 122.

Ordinul nr. 265 al ministrului finanțelor pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete a fost publicat în data de 12 februarie 2024, în Monitorul Oficial nr. 120.

Modificări pe larg:

 

Transformarea serviciului eTAX

Cum se modernizează și se extinde serviciul eTAX al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM)?

 • Până acum, serviciul se utiliza pentru depunerea declarațiilor de mediu.
 • În prezent, serviciul se va extinde pentru a permite în plus companiilor să trimită și să primească toate documentele fiscale către și de la AFM.

AFM utilizează serviciul „eTAX – comunicare AFM online” pentru a transmite actele administrativ-fiscale, și alte documente în format electronic.

Ce documente pot fi transmise prin intermediul serviciului eTAX?

 • Decizia privind obligațiile de plată accesorii către Fondul pentru Mediu
 • Titlul executoriu
 • Somația
 • Decizia de încetare a măsurilor de executare silită
 • Certificatul de atestare privind obligațiile către Fondul pentru Mediu
 • Fișele de declarații și încasări
 • Răspunsul AFM la cererea de înregistrare în Registrul AFM-APR
 • Notificările
 • Informațiile
 • Anunțurile

Cum sunt considerate transmise și comunicate documentele prin eTAX?

 • Actele administrativ-fiscale sau alte documente sunt considerate comunicate în termen de 15 zile de la data în care sunt disponibile pentru contribuabil în eTAX.
 • Acest termen începe să curgă din ziua următoare punerii documentului la dispoziția contribuabilului.
 • Documentele administrativ-fiscale sau alte acte emise de AFM sunt semnate cu o semnătură electronică calificată, fiind valabile fără semnătura personală a reprezentanților AFM sau fără ștampila instituției.

Pentru detalii suplimentare, puteți accesa site-ul oficial al Administrației Fondului pentru Mediu la adresa https://online.afm.ro/.

Începând cu data de 1 aprilie 2024, acciza specifică pentru țigarete va crește.

 • Conform Ministerului Finanțelor, acciza specifică pentru țigarete va fi majorată de la 493,988 lei la 543,81 lei pentru fiecare 1.000 de țigarete, începând cu 1 aprilie 2024 și până la 31 martie 2025.

 

Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA