NewsflashNoutati privind obligatia de raportare DAC7 / News on the DAC7 reporting obligation

martie 3, 2023
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

See the full English version of the document in PDF.

Vezi materialul complet în format PDF.

Modificări pe scurt:

 

În data de 31 ianuarie 2023, în Monitorul Oficial nr. 86, a fost publicată Ordonanța nr. 16/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală.

Modificări pe larg:

 

Noutăți fiscale privind obligațiile de raportare DAC7

 • În data de 31 ianuarie 2023, a fost publicată Ordonanța Guvernului 16/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală care transpune prevederile Directivei (UE) 2021/514 a Consiliului din 22 martie 2021 de modificarea a Directivei 2011/2016/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal.
 • Ordonanța Guvernului nr. 16 introduce pentru operatorii de platforme digitale obligația de a raporta către ANAF informații despre vânzătorii activi pe platformele lor.
 • Au obligația de raportare operatorii de platformă care se află în următoarele situații:

1.au rezidență fiscală în România sau într-un alt stat membru sau atunci când nu au rezidență fiscală în România și nici într-un alt stat membru, dar îndeplinesc următoarele condiții:

– sunt constituiți conform legislației din România sau dintr-un alt stat membru;

– au sediul conducerii efective în România sau într-un alt stat membru;

– au un sediu permanent în România sau într-un alt stat membru și nu sunt Operatori de platformă Calificați din afara Uniunii.

2. nu au rezidență fiscală, nu sunt constituiți sau administrați în România sau în alt stat membru și nici nu au un sediu permanent în România sau în oricare alt stat membru, dar intermediază realizarea unei activități relevante de către Vânzători Raportabili sau a unei activități relevante ce implică închirierea unui bun imobil situat în România sau în alt stat membru și nu sunt Operatori de Platformă Calificați din afara Uniunii.

 • Obligația de raportare se instituie pentru următoarele activități:
 1. închirierea de bunuri imobile, inclusiv rezidențiale și comerciale, precum și de orice alte bunuri imobile și spații de parcare;
 2. un serviciu personal = orice serviciu prestat de una sau mai multe persoane care acționează fie independent, fie în numele unei entități realizată la cererea unui utilizator fie online, fie în mod fizic, offline, după ce a fost facilitată prin intermediul unei Platforme;
 3. vânzarea de bunuri;
 4. închirierea de mijloace de transport.
 • Operatorii de platforme au obligația de raportare a vânzătorilor raportabili care sunt înregistrați pe platformă în timpul perioadei de raportare, indiferent dacă sunt persoane fizice sau juridice, și care realizează activități prin intermediul unei platforme care generează obligația de raportare.
 • Operatorii de platforme care au obligaţia de raportare trebuie să se înregistreze la autoritatea competentă din România sau din oricare alt stat membru în vederea respectării procedurilor de diligenţă fiscală şi de raportare.
 • Operatorii de platformă au obligația de raportare până la data de 31 ianuarie a anului următor anului calendaristic în care este identificat Vânzătorul Raportabil.
 • Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 16/2023, primul termen de raportare este data de 31 ianuarie 2024, cuprinzând informațiile privind Vânzătorii Raportabili aferente anului 2023.
 • În cazul în care un vânzător raportabil nu comunică informațiile solicitate de operatorii de platforme nici după a doua atenționare, dar nu înainte de 60 de zile de la solicitarea inițială, operatorul de platformă are obligația de închide contul vânzătorului și nu-i mai permite înregistrarea sau reține plata contraprestației către vânzător pe perioada în care acesta nu transmite informațiile solicitate.
 • În termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a ordonanței, Operatorii de platformă care nu au rezidență fiscală, nu sunt constituiți sau administrați în România sau în alt stat membru și nici nu au sediu permanent în România sau în oricare alt stat membru, dar intermediază realizarea unei activități relevante de către Vânzători Raportabili sau a unei activități relevante ce implică închirierea unui bun imobil situat în România sau în alt stat membru și nu sunt Operatori de Platformă Calificați din afara Uniunii, trebuie să se înregistreze la autoritatea competentă din România, respectiv acesta are obligația să se înregistreze la autoritatea competentă dintr-un singur stat membru.
 • Se consideră contravenție în ceea ce privește obligațiile de diligență fiscală și raportare a Operatorilor de platforme printre altele și următoarele:
 1. neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea incorectă sau incompletă;
 2. nerespectarea procedurilor de diligență fiscală și a procedurilor de raportare;
 3. nerespectarea obligației de înregistrare la autoritatea competentă din România sau din alt stat membru;
 4. nerespectarea obligației de a închide contul Vânzătorului şi de a nu îi permite acestuia să se înregistreze din nou pe platformă sau de a reține plata Contraprestației către Vânzător, atât timp cât Vânzătorul nu comunică informațiile solicitate în termenul prevăzut de lege;
 5. nerespectarea obligației de a păstra evidenţa măsurilor întreprinse şi orice informaţii pe care s-au bazat pentru efectuarea procedurii de diligenţă fiscală şi a procedurilor de raportare;
 6. nerespectarea obligației de a informa autoritatea competentă din România cu privire la orice modificări ale informaţiilor raportate, atunci când operatorul de platformă alege să se înregistreze în România;
 7. nerespectarea de către furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice a obligaţiei de a opri accesul la site-ul sau aplicaţia Operatorului de platformă care are obligaţia de raportare, la solicitarea autorității competente din România;
 8. nerespectarea de către operatorii de platforme a obligaţiei de a notifica furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice cu privire la îndeplinirea obligației de înregistrare, pentru a restabili accesul la site-ul sau aplicaţia Operatorului de platformă;
 9. împiedicarea verificărilor și controalelor necesare pentru respectarea procedurilor de diligență fiscală și a procedurilor de raportare.
 • Sancțiunile aplicabile pentru contravențiile referitoare la neconformare sunt cuprinse între 20.000 lei și 100.000 lei.
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA