NewsflashNoutăți privind reducerea timpului de lucru și acordarea de zile libere angajaților pentru supravegherea copiilor

aprilie 8, 2021
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/04/shutterstock_687757852.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Modificări pe scurt:

În data de 5 aprilie 2021, în Monitorul Oficial nr. 345 a fost publicată Legea nr. 58 din data de 2 aprilie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, care aduce anumite modificări în ceea ce privește timpul de muncă al salariaților redus pe perioada stării de urgență/alertă/asediu și în ceea ce privește valoarea indemnizației acordate salariaților afectați de măsură.

De asemenea, în data de 6 aprilie 2021, în Monitorul Oficial nr. 352 a fost publicată Legea nr. 59 din data de 6 aprilie 2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, care aduce modificări în ceea ce privește acordarea zilelor libere angajaților în vederea supravegherii copiilor.

Modificări pe larg:

 

Prevederi referitoare la timpul de muncă redus al salariaților pe perioada stării de urgență/alertă/asediu

 • Angajatorii au posibilitatea de a reduce timpul de muncă al salariaților de la 50% la 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, pe perioada stării de urgență, alertă sau asediu, precum și pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade. Reducerea se stabilește pentru o perioada cel puțin 5 zile lucrătoare cuprinse în perioada de 30 de zile calendaristice.
 • Dacă în cadrul prevederilor legislative anterioare se preciza ca salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul brut din contractul de muncă și salariul brut aferent programului redus, noua lege prevede acordarea unei indemnizații în valoare de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru.
 • Se introduce o derogare de la termenul general de 5 zile în care angajatorul trebuie să comunice salariaților deciziile privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente, pentru anumite situații ce impun modificarea programului de lucru sau înlocuirea unui salariat.
 • Pentru îndeplinirea condiției privind diminuarea cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau din luna dinaintea acesteia, cu cel puțin 10%, raportarea se face față de media lunară a cifrei de afaceri din anul anterior declarării stării de urgenţă/alertă/asediu, respectiv 2019, cu excepția societăţilor nou-înfiinţate.
 • Se aduc clarificări și cu privire la obligația ca acordarea unor prime sau altor venituri peste salariul de bază pentru persoanele din conducerea şi/sau administrarea societăților, să se facă după finalizarea perioadei de aplicare a măsurii.
 • Se introduce posibilitatea pentru angajator de a modifica programul de muncă ori de câte ori este necesar și de a suplimenta indemnizația pentru reducerea timpului de lucru, în anumite condiții.
 • Se modifică și lista documentelor pe care angajatorul trebuie să le depună la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, sau a municipiului București, împreună cu cererea depusă în vederea decontării sumelor aferente indemnizației, (i.e. copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă și dovada aducerii acesteia la cunoștința salariaților, declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să reiasă diminuarea cifrei de afaceri, etc.).

Prevederi referitoare la acordarea zilelor libere angajaților în vederea supravegherii copiilor ca urmare a suspendării activităților didactice

 • Se precizează faptul că numărul zilelor libere acordate angajaților în vederea supravegherii copiilor ca urmare a limitării sau suspendării activităților didactice, dată fiind situația epidemiologică se stabilește în funcție de perioada prevăzută:
  • fie de hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență/ Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență;
  • fie de decizia conducerii unității/ instituției de învățământ, caz în care părintele va depune la angajator pe lângă documentele standard solicitate anterior (i.e. cerere, declarație pe propria răspundere, copie certificat de naștere al copilului etc.) și o copie a deciziei conducerii unității/ instituției de învățământ.
 • Dacă în trecut nu se oferea posibilitatea angajaților aflați în sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, angajaților din penitenciare și personalului din unitățile sanitare publice de a beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor în cazul suspendării activităților didactice, noua lege prevede faptul că aceștia pot beneficia de această măsură, la cerere, numai cu aprobarea angajatorului, cu anumite excepții pentru familiile monoparentale.