NewsflashRO e-TVA. Deconturi de TVA precompletate de la 1 august 2024/ RO e-VAT. Pre-filled VAT returns from August 1st, 2024

februarie 6, 2024
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

Vezi materialul complet în format PDF.

See the full English version of the document in PDF.

Modificări pe scurt:

 

Ordonanța de urgență nr. 116/2023 privind unele măsuri pentru gestionarea şi evidențierea veniturilor curente ale bugetului public prin implementarea unor proiecte de digitalizare a fost publicată în data de 15 decembrie 2023 în Monitorul Oficial nr. 1138.

Un nou sistem de interes strategic național, sistemul informatic RO e-TVA, urmează să devină operațional de la 1 august 2024, alături de celelalte 5 sisteme informatice de interes strategic naţional în administrarea fiscală, prin care se urmărește prevenirea, reducerea şi combaterea evaziunii fiscale şi a fraudelor fiscale, în vederea creșterii veniturilor bugetare: sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, sistemul naţional RO e-Transport, sistemul naţional RO e-Sigiliu, sistemul informatic naţional RO e-SAF-T, sistemul informatic naţional RO e-Case de marcat electronice.

 

Modificări pe larg:

 

Deconturi de TVA precompletate de la 1 august 2024 prin sistemul RO e-TVA.

Ce presupune sistemul RO e-TVA?

 • Un nou sistem de interes strategic naţional, în administrarea fiscală, urmează să devină operațional de la 1 august 2024. Denumit sistemul național RO e-TVA, acesta va permite precompletarea informaţiilor privind operaţiunile impozabile în deconturile de TVA.
 • Noul sistem va utiliza datele existente despre operaţiunile impozabile furnizate de sistemele RO e-Factura și RO e-Case de marcat electronice, precum şi de alte baze de date existente în sistemele informatice gestionate de Ministerul Finanţelor.
 • Decontul de TVA se va precompleta în sistemul informatic cu datele coroborate din aceste sisteme și baze de date.

Când și unde va fi disponibil decontul de TVA precompletat?

 • Decontul de TVA va fi precompletat pentru fiecare perioadă de raportare, până la data de 20 inclusiv a fiecărei luni următoare încheierii perioadei fiscale.
 • Decontul va fi disponibil prin intermediul Spaţiului privat virtual.

Ce obligații au contribuabilii?

 • Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează Sistemul informatic naţional RO e-TVA, au următoarele obligaţii:

– să verifice, să modifice şi să completeze informaţiile din decontul de TVA potrivit stării de fapt fiscale reale;

– să semneze şi să depună decontul de TVA conform legislaţiei fiscale în vigoare.

 • Prin noul sistem se urmărește creșterea gradului de colectare a veniturilor bugetare, iar acesta va fi implementat începând cu 1 august 2024.

Când va începe ANAF analiza datelor furnizate de sistemele digitale?

 • Utilizarea şi/sau implementarea de către Ministerul Finanţelor a modulelor de analiză a datelor şi informaţiilor furnizate prin intermediul sistemului informatic de interes strategic național S.I.I.S.N. urmează următorul calendar:
 1. RO e-Factura – sistemul național de facturare electronică: 1 martie 2024;
 2. RO e-Case de marcat electronice – registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti: 1 aprilie 2024;
 3. RO e-Sigiliu – sigiliul electronic al mărfurilor de urmărire a deplasării pe calea rutieră a bunurilor: 1 ianuarie 2025;
 4. RO e-Transport – sistemul de monitorizare a transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat: 1 septembrie 2024;
 5. RO e-TVA – sistemul de precompletare a deconturilor de TVA: 1 august 2024;
 6. alte module: 1 martie 2025.

Totodată, începând cu data de 1 ianuarie 2024 se înființează, la nivelul ANAF, Evidența operativă a veniturilor din digitalizare, care are drept scop evidențierea/urmărirea/monitorizarea lunară a veniturilor suplimentare rezultate din utilizarea S.I.I.S.N. și a modulelor de valorificare pentru gestionarea veniturilor publice.

 

Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA