NewsflashNoutățile fiscale ale lunii ianuarie/ Tax news of January

februarie 8, 2024
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/NEWSFLASH.jpg

Vezi materialul complet în format PDF.

See the full English version of the document in PDF.

Modificări pe scurt:

 

Stabilirea activelor incluse în calculul indicatorilor I și A. Impozitele IMCA și ICAS – Ordin nr. 10 al ministrului finanțelor pentru stabilirea activelor care se cuprind în indicatorii I și A prevăzuți la art. 18¹ alin. (3) si art. 18³ alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicat în data de 4 ianuarie 2024 în Monitorul Oficial nr. 6.

Impozitul minim global de 15%. Directiva Pillar 2 sau regulile GloBE – Legea nr. 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale şi a grupurilor naționale de mari dimensiuni a fost publicată în data de 5 ianuarie 2024 în Monitorul Oficial nr. 8.

Aprobarea procedurii de aplicare a sistemului RO e-Sigiliu – Ordinul nr. 5/5/2024 al președintelui Autorității Vamale Române și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri – RO e-Sigiliu, precum și a unor formulare a fost publicat în data de 5 ianuarie 2024 în Monitorul Oficial nr. 10.

Actualizarea normelor privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale – Ordinul nr. 5394/2023 al ministrului finanțelor privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a fost publicat în data de 8 ianuarie 2025 în Monitorul Oficial nr. 11.

Clarificări ale Ministerului Finanțelor cu privire la aplicarea facilităților fiscale din domeniul IT – Răspunsul la adresa CCF nr. 4796/05.12.2023 prin care s-au solicitat clarificări cu privire la modalitatea de aplicare a facilităților fiscale acordate persoanelor fizice care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023, a fost primit de la Ministerul Finanțelor în data de 10 ianuarie 2024.

Declarația unică pentru declararea veniturilor realizate în anul 2023/estimate pentru 2024 este disponibilă – Ordinul nr. 6/2024 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” a fost publicat în data de 9 ianuarie 2024 în Monitorul Oficial nr. 14.

Diferențele de TVA aferente achizițiilor de utilaje agricole se anulează din oficiu – Legea nr. 10/2024 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare, precum și pentru stingerea unor obligații fiscale datorate de cooperativele agricol a fost publicată în data de 9 ianuarie 2024 în Monitorul Oficial nr. 17.

Modificări aduse reglementărilor contabile – Ordinul nr. 52/2024 privind reglementarea unor aspecte referitoare la raportarea anumitor informații financiare şi nefinanciare a fost publicat în data de 12 ianuarie 2024 în Monitorul Oficial nr. 29.

Îmbunătățiri pentru sistemul e-Factura – Mai multe comunicate ale Ministerului Finanțelor Publice cu privire la îmbunătățirile aduse sistemului RO e-Factura sau care aduc precizări referitoare la acest sistem au fost publicate pe portalul ministerului în data de 11 ianuarie 2024, 18 ianuarie 2024 și respectiv 30 ianuarie 2024.

Ratificarea Convenției de evitare a dublei impuneri cu Liechtenstein – Legea nr. 16/2024 privind ratificarea Convenției dintre România și Principatul Liechtenstein pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a Protocolului a fost publicată în data de 15 ianuarie 2024 în Monitorul Oficial nr. 31.

Lista bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de TVA la importuri pentru a fi acordate persoanelor afectate de conflictul militar din Ucraina – Ordinul nr. 5453/2023 al ministrului finanțelor pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2023/829 a Comisiei din 17 aprilie 2023 privind scutirea de taxe la import și scutirea de TVA la importuri, acordate pentru bunuri destinate distribuirii sau punerii la dispoziție cu titlu gratuit persoanelor care fug de agresiunea militară din Ucraina și persoanelor aflate în dificultate în Ucraina a fost publicat în data de 17 ianuarie 2024 în Monitorul Oficial nr. 40.

Amânarea obligației marcării cu noul marcator ACCUTRACETM PLUS pentru motorine şi kerosen – Ordonanța de urgență nr. 2/2024 privind amânarea punerii în aplicare a Deciziei (UE) 2022/197 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine și kerosen a fost publicată în data de 18 ianuarie 2024 în Monitorul Oficial nr. 48.

Condiția referitoare la depunerea situațiilor financiare pentru a fi microîntreprindere clarificată – Informarea nr. 88/2024 prin care se reamintește contribuabililor obligația pentru depunerea situațiilor financiare anuale și se aduc clarificări cu privire la situațiile financiare ce trebuie să fie depuse pentru a putea aplica sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor a fost publicată de ANAF în data de 26 ianuarie 2024.

Introducerea obligației de raportare privind durabilitatea – Ordinul ministrului finanțelor nr. 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea a fost publicat în data de 26 Ianuarie 2024 în Monitorul Oficial nr. 75.

Extinderea măsurilor de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare – Ordonanta de urgenta nr. 5 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în data de 31 ianuarie 2024 în Monitorul Oficial nr. 93.

 

Alte noutăți de interes:

Modificarea formularelor de înregistrare fiscală – Ordinul nr. 2.079/2023 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal a fost publicat în data de 12 ianuarie în Monitorul Oficial nr. 27.

Ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele suin şi avicol, pentru pierderile suportate în perioada 1 august 2022-31 august 2023 – Ordonanţa nr. 12/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele suin şi avicol, în perioada 1 august 2022-31 august 2023, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a fost publicată în data de 26 Ianuarie 2024 în Monitorul Oficial nr. 75.

Nivelul accizei reduse la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2024 – Hotărârea nr. 55 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură a fost publicată în data de 29 ianuarie 2024 în Monitorul Oficial nr. 81.

 

Modificări pe larg:

 

Stabilirea activelor incluse în calculul indicatorilor I și A. Impozitele IMCA și ICAS (Ordin 10/2024)

 • Se stabilesc activele eligibile luate în calcul la determinarea indicatorilor I (Valoarea imobilizărilor în curs de execuție ocazionate de achiziția/ producția de active), și A (Amortizarea contabilă la nivelul costului istoric aferentă activelor achiziționate/produse).
 • Acești indicatori se utilizează la determinarea:
 • impozitului minim pe cifra de afaceri, datorat de contribuabilii care au înregistrat o cifră de afaceri de peste 50 milioane euro (IMCA) și
 • ⁠impozitului suplimentar pentru persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol şi gaze naturale (ICAS).

Mai multe detalii despre aceste modificări puteți regăsi în buletinul nostru informativ din 15 ianuarie 2024, care poate fi accesat la următorul Link.

Impozitul minim global de 15%. Directiva Pillar 2 sau regulile GloBE (Legea 431/2023)

 • Un mecanism de impozitare minimă globală a grupurilor de întreprinderi intră în vigoare în două faze, de la începutul acestui an, ca urmare a transpunerii în legislația națională a Directivei (UE) 2022/2.523 a Consiliului din 14 decembrie 2022 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaţionale şi a grupurilor naționale de mari dimensiuni în Uniune.
 • Mecanismul de impozitare minimă globală introdus prin Legea 431/2023 se aplică pentru exercițiile financiare (standard sau modificate) care încep de la 31 decembrie 2023, respectiv de la 31 decembrie 2024 (pentru regulile UTPR).

Mai multe detalii despre aceste modificări puteți regăsi în buletinul nostru informativ din 11 ianuarie 2024, care poate fi accesat la următorul Link.

Aprobarea procedurii de aplicare a sistemului RO e-Sigiliu (Ordinul 5/5/2024)

 • A fost aprobată procedura de stabilire a criteriilor de risc pentru efectuarea analizei în baza căreia se face monitorizarea deplasării bunurilor cu risc vamal/fiscal aflate sub supravegherea autorității vamale/fiscal, în vederea utilizării sistemului RO e-Sigiliu.
 • Sistemul RO e-Sigiliu permite autorităților competente să aibă acces la informații privind localizarea mijloacelor de transport, în scopul urmăririi deplasării pe cale rutieră a bunurilor cu risc aflate sub supravegherea autorității vamale/fiscale.

După aplicarea e-Sigiliului prin utilizarea unor dispozitive inteligente, în aplicația informatică sunt introduse următoarele informații: numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, felul bunurilor – încadrare tarifară, cantitate, valoare, destinație, rută, operatori economici implicați, date de identificare ale șoferului.

 • Criteriile de risc utilizate în analiza de risc pentru utilizarea RO e-Sigiliu sunt următoarele:

– natura bunurilor transportate;

– valoarea bunurilor;

– restricții/prohibiții la import;

– regimul de taxare;

– bunuri din categoria produselor accizabile;

– ruta de transport utilizată;

– informații provenite de la alte instituții naționale și internaționale de aplicare a legii;

– transporturi de bunuri suspecte de a intra în sfera de aplicabilitate a măsurilor de prevenire și combatere a activităților economice ilicite;

– existența informațiilor cu privire la implicarea în activități de fraudă vamală/fiscală a uneia dintre persoanele implicate în transportul bunurilor;

– operatorul economic beneficiar se află, din diverse motive, în consemn.

 • Dacă în urma analizei de risc, autoritatea competentă ia decizia de sigilare a mijlocului de transport în vederea monitorizării cu RO e-Sigiliu, va efectua următoarele operațiuni:

– completează fișa de monitorizare și consemnează datele cu privire la ruta și durata transportului;

– ⁠setează, aplică și activează e-Sigiliul prin intermediul aplicației informatice și începe monitorizarea;

– ⁠întocmește procesul-verbal de sigilare/desigilare și

– ⁠încarcă în mod automat în aplicația informatică, salvează şi stochează documentele întocmite;

– ⁠la prezentarea mijlocului de transport la destinația de pe teritoriul național/punctul de trecere a frontierei, verifică integritatea compartimentului marfă, oprește funcționarea e-Sigiliului și îl scoate de pe mijlocul de transport.

 • Montarea e-Sigiliului se va efectua numai în prezența conducătorului mijlocului de transport monitorizat și, după caz, a comisionarului în vamă sau a principalului obligat ori declarantului în nume propriu.
 • Conducătorul mijlocului de transport este obligat:

– să permită montarea e-Sigiliului pe mijlocul de transport;

– să semneze angajamentul de plată prin care se obligă la plata contravalorii dispozitivului electronic de supraveghere aplicate, dacă acesta dispare sau este deteriorat;

– să asigure integritatea e-Sigiliului aplicat pentru supravegherea transportului.

 • Pentru asigurarea continuității şi funcționalității procesului de monitorizare la nivel central, Autoritatea Vamală Română şi Direcţia generală de antifraudă fiscală asigură, fiecare, servicii de dispecerat care vor funcţiona în regim de permanență, 24/7.
 • Totodată, conducătorul auto este obligat să anunțe de îndată autoritatea competentă sau serviciul de dispecerat, în cazul unui accident rutier în care a fost implicat ori al altor evenimente sau cazuri de forță majoră care au dus la modificarea modului de amplasare ori de funcționare a e-Sigiliului.

Clarificări ale Ministerului Finanțelor Publice cu privire la aplicarea facilităților fiscale din domeniul IT (Adresa 4796/2023)

 • Camera Consultanților Fiscali (CCF) a transmis către Ministerul Finanțelor o adresă prin care s-au solicitat clarificări cu privire la modalitatea de aplicare a facilităților fiscale acordate persoanelor fizice care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023, în perioada în care contractul individual de muncă este suspendat.
 • Răspunsul Ministerului Finanțelor la solicitarea înaintată de CCF a fost acela că, în perioada în care persoanele se află în incapacitate temporară de muncă sau în concediu de maternitate, perioadă în care raporturile de muncă sunt suspendate, persoanele respective beneficiază de facilitățile fiscale aplicabile în domeniul IT pentru bonusurile de performanță sau alte bonusuri primite de acestea în temeiul contractelor colective de muncă, regulamentului intern sau politicilor interne ale companiei.

Actualizarea normelor privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale (Ordinul 5394/2023)

 • Se actualizează normele privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici, inclusiv formularele utilizate pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale la 31 decembrie 2023.
 • Se elimină prevederea conform căreia procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale se aplică şi în cazul situaţiilor financiare anuale consolidate.
 • Formularele „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” (cod 20) și „Date informative” (cod 30) sunt actualizate în sensul evidențierii separate a cheltuielilor cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile, cheltuielilor aferente drepturilor de proprietate intelectuală și a cheltuielilor de management și consultanță, urmând a se evidenția distinct valorile acestor categorii de cheltuieli, înregistrate în relația cu entităţile afiliate.

Declarația unică pentru declararea veniturilor realizate în anul 2023/estimate pentru 2024 este disponibilă (Ordinul 6/2024)

 • Este disponibil un nou model al formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit şi contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice„.
 • Noul formular se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2023, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2024.

Diferențele de TVA aferente achizițiilor de utilaje agricole se anulează din oficiu (Legea 10/2024)

 • Pentru TVA aferentă achizițiilor de utilaje agricole pentru care cooperativele agricole și-au exercitat dreptul de deducere, se anulează diferențele de TVA și obligațiile fiscale accesorii aferente, ce au fost stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere.
 • Anularea acestor obligații se realizează din oficiu de către organul fiscal competent prin intermediul unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale, urmând să fie aprobată în termen de 30 de zile procedura de aplicare aferentă.

Modificări aduse reglementărilor contabile (Ordinul 52/2024)

 • Se completează reglementările contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial cu mențiunea că sumele primite de la bugetul de stat pentru sprijinul organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezintă venituri corespunzătoare activităţilor fără scop patrimonial și se introduce astfel contul 7389 „Venituri din sume primite de la bugetul de stat pentru sprijinul organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale”.
 • Se modifică formularul „Structura contului rezultatului exerciţiului” întocmit de către entităţile fără scop patrimonial care desfăşoară activităţi economice, precum şi de persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, respectiv „Structura contului prescurtat al rezultatului exerciţiului” întocmit de către organizaţiile patronale şi sindicale, precum şi de alte persoane juridice fără scop patrimonial care nu desfăşoară activităţi economice.
 • Aceste modificări se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2023.
 • Se completează reglementările contabile aplicabile persoanelor juridice cu mențiunea că, la prezentarea informaţiilor nefinanciare corespunzătoare exerciţiului financiar al anului 2023, pot fi avute în vedere prevederile Metodologiei pentru raportarea durabilităţii – Codul român al sustenabilităţii, pentru raportarea voluntară. Informațiile nefinanciare se referă la informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită și se prezintă de către entitățile cu peste 500 de salariați.

Îmbunătățiri pentru sistemul e-Factura (Comunicate MF)

 • MF anunță printr-o serie de comunicate de presă că va colabora cu companiile care oferă servicii de contabilitate cu sistemul e-Factura pentru a optimiza soluțiile tehnice, astfel încât adaptarea la sistem să fie cât mai fluidă și eficientă.
 • De asemenea, din 16 ianuarie sistemul nu mai permite introducerea facturilor duplicat.
 • Un alt aspect anunțat de MF este acela că au fost efectuate o serie de actualizări la nivelul sistemului, dintre care cea mai importantă este introducerea funcției de autofacturare, care oferă posibilitatea de a trimite facturi în numele furnizorului.
 • De asemenea, ca urmare sesizărilor din partea contribuabililor, MF anunță că echipa tehnică identifică soluții pentru e-Factura să fie utilizată în mod normal, chiar și în perioadele în care sunt în desfășurare lucrările de mentenanță.
 • A fost introdusă și facilitatea de a filtra facturile în baza anumitor criterii specifice.
 • Prin comunicatele respective se anunță și statusul actualizat al facturilor expediate în sistem, precum și se informează contribuabilii cu privire la webinariile organizate de experți din Agenția Națională de Administrare Fiscală/Centrul Național pentru Informații Financiare.

Ratificarea Convenției de evitare a dublei impuneri cu Liechtenstein (Legea 16/2024)

 • Se ratifică Convenţia dintre România şi Principatul Liechtenstein pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi Protocolul la convenţie.
 • Convenția stabilește mecanisme de evitare a dublei impuneri a veniturilor sau elementelor de capital a unui rezident al României sau al Principatului Liechtenstein, obținute din celălalt stat, prin:

– stabilirea statului în care poate fi impozitat un element de venit sau capital;

– ⁠definirea anumiți termeni relevanți în impozitarea veniturilor sau capitalurilor (de ex. rezident, sediu permanent, redevențe, etc.);

– ⁠punerea la dispoziție a unor mecanisme de eliminare a dublei impuneri atunci când un element de venit sau capital este impozitat în ambele state.

 • Totodată, Convenția prevede o procedură amiabilă pentru soluționarea conflictelor ce rezultă din aplicarea Convenției sau a diferendelor de interpretare, un mecanism de schimb de informații între autoritățile celor două state semnatare, precum și o procedură de asistență reciprocă în colectarea creanțelor fiscale.
 • Convenția cu Principatul Liechtenstein intră în vigoare în ultima zi a lunii în care s-a primit ultima dintre notificările statelor contractante cu privire la îndeplinirea procedurilor de intrare în vigoare.

Lista bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de TVA la importuri pentru a fi acordate persoanelor afectate de conflictul militar din Ucraina (Ordin 5453/2023)

 • Se aprobă lista bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import şi TVA, în vederea distribuirii sau punerii la dispoziţie cu titlu gratuit persoanelor care fug de agresiunea militară din Ucraina şi persoanelor aflate în dificultate în Ucraina.
 • În vederea autorizării pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA, organizațiile cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de Autoritatea Vamală Română depun o cerere în acest sens la direcţiile regionale vamale în a căror rază teritorială îşi au sediul.
 • Persoanele care au efectuat importuri fără a beneficia de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA anterior datei intrării în vigoare a prevederilor ordinului şi se încadrau în prevederile Deciziei (UE) 2023/829 pot solicita rambursarea taxelor la import şi a TVA la organele vamale competente.

Amânarea obligației marcării cu noul marcator ACCUTRACETM PLUS pentru motorine şi kerosen (OUG 2/2024)

 • Având în vedere termenul extrem de scurt până la care trebuia îndeplinită obligația marcării cu noul marcator ACCUTRACETM PLUS instituită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023, respectiv 18 ianuarie 2024, este permisă marcarea produselor energetice respective cu marcatorul solvent yellow 124 până la data de 1 iunie 2024.
 • Nerespectarea obligației de marcare cu noul marcator ACCUTRACETM PLUS până la data de 1 iunie 2024, nu constituie infracţiune, dacă marcarea s-a efectuat conform celor de mai sus.

Condiția referitoare la depunerea situațiilor financiare pentru a fi microîntreprindere clarificată (Informare ANAF)

 • ANAF clarifică printr-o informare publică faptul că, pentru a putea aplica sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor în anul 2024, condiția referitoare la obligația de a depune în termen situațiile financiare anuale se referă la situațiile financiare pentru exercițiul financiar al anului 2022 și/sau pentru exercițiile financiare corespunzătoare anilor anteriori anului 2022.
 • Reamintim faptul că, prin OUG nr. 115/2023, a fost introdusă o nouă condiție pentru a putea aplica impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv aceea ca persoana juridică să fi depus în termen situațiile financiare anuale, dacă are această obligație potrivit legii.
 • Totodată, se reamintește contribuabililor că termenul pentru depunerea situațiilor financiare este de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Introducerea obligației de raportare privind durabilitatea (Ordinul 85/2024)

 • Se elimină obligația depunerii declarației nefinanciare, ce era aplicabilă pentru entitățile care, la data bilanţului, depășeau criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar, precum și obligația depunerii declarației nefinanciare consolidate.
 • Se introduce o noua obligație – raportarea privind durabilitatea, aplicabilă entităților mari și mijlocii.
 • Astfel, entitățile mari și mijlocii vor avea obligația să includă în raportul administratorilor informaţiile necesare pentru înţelegerea impactului entităţii asupra aspectelor de durabilitate şi informaţiile necesare pentru înţelegerea modului în care aspectele de durabilitate afectează dezvoltarea, performanţa şi poziţia entităţii.
 • Se introduce și obligația raportării consolidate privind durabilitatea aplicabilă societăților-mamă ale unui grup mare.
 • Raportarea privind durabilitatea va trebui să cuprindă informații referitoare la modelul de afaceri şi a strategiei entităţii, inclusiv în relație cu riscurile aferente aspectelor de durabilitate, să descrie obiectivele legate de aspecte de durabilitate stabilite de entitate, a impactului negativ real sau potenţial legat de operaţiunile proprii ale entităţii şi de lanţul său valoric și a procesului de diligenţă necesară pus în aplicare de entitate în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate.
 • În primii trei ani de aplicare a cerinţelor de raportare privind durabilitatea şi în cazul în care nu sunt disponibile toate informaţiile necesare privind lanţul valoric al entităţii, entitatea explică eforturile depuse pentru a obţine informaţiile necesare privind lanţul său valoric, motivele pentru care nu au putut fi obţinute toate informaţiile necesare şi planurile sale pentru a obţine informaţiile necesare în viitor.
 • Totodată, conducerea entităţii informează reprezentanţii lucrătorilor la nivelul corespunzător şi discută cu aceştia despre informaţiile relevante şi mijloacele de obţinere şi de verificare a informaţiilor privind durabilitatea.
 • Se aplică scutiri de la raportare pentru filiale în cazul în care acestea sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor al unei societăţi-mamă și sunt îndeplinite anumite condiții de identificare/acces la raportul consolidat.
 • Aspecte de durabilitate înseamnă factori de mediu, factori sociali şi care privesc drepturile omului şi factori de guvernanţă, inclusiv aspecte legate de forța de muncă, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită.
 • Entităţile și societățile-mama supuse cerinţelor de raportare privind durabilitatea îşi întocmesc raportul administratorilor, respectiv raportul consolidat în formatul de raportare electronic specificat de Regulamentul delegat (UE) 2019/815 al Comisiei şi îşi marchează raportarea privind durabilitatea în conformitate cu formatul de raportare electronic specificat în regulamentul delegat respectiv.
 • O filială, entitate mare sau mijlocie, cu sediul în România a cărei societate-mamă finală este reglementată de dreptul unei ţări terţe trebuie să publice şi să pună la dispoziţie un raport privind durabilitatea care să conțină informații la nivelul grupului respectivei societăţi-mamă finale din ţara terţă. Obligația se aplică doar în cazul în care entitatea dintr-o ţară terţă, la nivel de grup sau, dacă nu este cazul, la nivel individual, a generat o cifră de afaceri netă de peste 150 de milioane euro în Uniune pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive.
 • O sucursală situată pe teritoriul naţional care este sucursala unei entităţi reglementate de dreptul unei ţări terţe, care fie nu face parte dintr-un grup, fie este deţinută în ultimă instanţă de o entitate constituită în conformitate cu dreptul unei ţări terţe, trebuie să publice şi să pună la dispoziţia publicului un raport privind durabilitatea care să conţină informaţiile la nivel de grup sau, dacă nu este cazul, la nivelul individual al entităţii dintr-o ţară terţă.
 • Obligația se aplică sucursalei doar în următoarele cazuri:

– în cazul în care entitatea dintr-o ţară terţă nu are o filială,

– ⁠în cazul în care sucursala a generat o cifră de afaceri netă de peste 40 de milioane euro în exerciţiul financiar precedent

și  ⁠în cazul în care entitatea dintr-o ţară terţă, la nivel de grup sau, dacă nu este cazul, la nivel individual, a generat o cifră de afaceri netă de peste 150 de milioane euro în Uniune pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive.

 • Raportul privind durabilitatea trebuie publicat însoţit de o opinie de asigurare emisă de una sau mai multe persoane sau firme autorizate să emită o opinie cu privire la asigurarea raportării privind durabilitatea în temeiul dreptului intern al entităţii dintr-o ţară terţă sau al legislaţiei naţionale. În lipsa acestei opinii, filiala trebuie să facă o declaraţie în care precizează că entitatea dintr-o ţară terţă nu a pus la dispoziţie opinia de asigurare necesară.
 • Sucursalele entităţilor din ţări terţe, și, după caz, membrii organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale filialelor respective au responsabilitatea de a se asigura că raportul lor privind durabilitatea este întocmit, publicat şi pus la dispoziţie în mod corespunzător.
 • Filialele și sucursalele au obligația de a publica raportul privind durabilitatea, împreună cu opinia de asigurare şi, după caz, cu declaraţia în termen de 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit raportul, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • Sunt prevăzute reguli tranzitorii până la 6 ianuarie 2030 pentru filialele din Uniune a căror societate-mamă nu este reglementată de dreptul unui stat membru cu privire la informațiile incluse în raportarea privind durabilitatea.
 • Auditorul statutar sau firma de audit care efectuează auditul statutar al situaţiilor financiare sau un alt auditor statutar sau o altă firmă de audit exprimă, dacă este cazul, o opinie bazată pe o misiune de asigurare limitată în ceea ce priveşte conformitatea raportării privind durabilitatea cu cerinţele aplicabile și la procesul desfăşurat de entitate pentru identificarea informaţiilor raportate în temeiul respectivelor standarde de raportare privind durabilitatea şi conformitatea cu cerinţa de a marca raportarea privind durabilitatea.
 • Obligațiile referitoare la raportarea privind durabilitatea se aplică pentru exerciţiile financiare care încep la datele de mai jos, respectiv de la începutul primului exerciţiu financiar ales, care începe ulterior datelor de mai jos, pentru entitățile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic:

– 1 ianuarie 2024:

 1. de către entităţile de interes public, mari și mijlocii şi care depășesc un numărul mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar;
 2. de către entităţile de interes public, care sunt societăți-mamă ale unui grup mare, care depăşesc consolidat, numărul mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar;

– 1 ianuarie 2025:

 1. de către entităţile mari și mijlocii, altele decât entităţile de interes public,
 2. de către entităţile care sunt societăţi-mamă ale unui grup mare, altele decât cele de interes public;

– 1 ianuarie 2028, de către sucursalele, respectiv filialele, situate/cu sediul în România, al unei entități reglementate de dreptul unei ţări terţe.

 • Reglementările de mai sus se aplică în mod corespunzător și entităților care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară și care sunt:

– societăţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată,

⁠- entităților cu capital de stat prevăzute de Ordinul nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară de către unele entităţi cu capital de stat și entitățile rezultate din reorganizarea acestor peroane juridice, care depășesc criteriile de mărime pentru a fi clasificate drept entităţi mijlocii şi mari.

 • Totodată, raportarea consolidată privind durabilitatea se aplică societăților-mamă ale unui grup, care aplică Standardele internaţionale de raportare financiară și care, pe bază consolidată, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii la data bilanţului societăţii-mamă:

– totalul activelor: 105.000.000 lei;

– cifra de afaceri netă: 210.000.000 lei;

– numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250.

 • Obligațiile referitoare la raportarea privind durabilitatea se aplică pentru exerciţiile financiare care încep la datele de mai jos, respectiv de la începutul primului exerciţiu financiar ales, care începe ulterior datelor de mai jos, pentru entitățile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic:

– 1 ianuarie 2024:

 1. de către societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată și unele entități cu capital de stat, care depășesc criteriile pentru a fi clasificate drept entități mijlocii și mari şi care depășesc un numărul mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar;
 2. de către societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată care sunt societăţi-mamă ale unui grup mare, care depăşesc consolidat, numărul mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar;

– 1 ianuarie 2025:

 • de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată și unele entități cu capital de stat, altele decât cele de mai sus,
 1. de către entităţile care sunt societăţi-mamă ale unui grup mare, altele decât cele de mai sus;

– 1 ianuarie 2026, de către societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, care nu depăşesc criteriile pentru a fi clasificate drept entități mijlocii și mari;

– 1 ianuarie 2028, de către sucursalele, respectiv filialele, situate/cu sediul în România, al unei entități reglementate de dreptul unei ţări terţe.

 • Pentru exerciţiul financiar al anului 2023, raportarea informaţiilor nefinanciare se efectuează conform prevederilor reglementărilor menţionate, în vigoare la data de 31 decembrie 2023.

Extinderea măsurilor de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare (OUG 5/2024)

 • Se extind măsurile de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare până la data de 31 martie 2024.
 • De asemenea, se va institui un mecanism de monitorizare a preţurilor produselor agricole şi alimentare.

Modificarea formularelor de înregistrare fiscală (Ordinul 2.079/2023)

 • Se modifică următoarele formulare:

– „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” (010);

– „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente” (013);

– ⁠”Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România” (015);

– ⁠”Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România” (016).

 • În cazul persoanelor impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, care solicită rambursarea TVA, formularul 015 se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat reprezentantul în scopul rambursării, desemnat de către persoana impozabilă.
 • Formularul 015 se va utiliza și pentru declararea contribuției pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii datorate de către deținătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor.
 • Contribuabilii nerezidenți care au înfiinţate reprezentanţe în România, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 18/2022 privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine, vor putea înregistra aceste reprezentanțe prin intermediul formularului 700.

Ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele suin şi avicol, pentru pierderile suportate în perioada 1 august 2022-31 august 2023 (Ordonanţa 12/2024)

 • Se instituite o schemă de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele suin şi avicol, pentru pierderile aferente perioadei 1 august 2022 – 31 august 2023, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
 • Ajutorul de stat prevăzut se acordă următorilor beneficiari:
 1. crescători de suine persoane juridice, întreprinderi individuale sau familiale, persoane fizice autorizate, precum şi societăţi agricole, care au desfăşurat activitate de îngrăşare şi/sau reproducţie a suinelor în perioada 1 august 2022-31 august 2023;
 2. crescători de păsări persoane juridice, întreprinderi individuale sau familiale, persoane fizice autorizate, precum şi societăţi agricole, care au desfăşurat activitate de reproducţie şi/sau incubaţie şi/sau creştere a păsărilor pentru carne sau ouă în perioada 1 august 2022-31 august 2023.
 • Pentru a beneficia de ajutor de stat, trebuie îndeplinite următoarele criterii de eligibilitate:

– să deţină exploataţie/exploataţii autorizată(e) sanitar-veterinar la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat;

– să fi desfăşurat activitate de creştere şi/sau reproducţie a suinelor, respectiv activitate de reproducţie şi/sau incubaţie şi/sau creştere a păsărilor, în perioada 1 august 2022-31 august 2023 în exploataţii autorizate sanitar-veterinar;

– să fie înregistraţi în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

– să nu se afle în lichidare sau faliment la data de 24 februarie 2022, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

 • Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor pentru capacitatea de producţie în condiţii minime de bunăstare, deţinută de beneficiar în perioada 1 august 2022-31 august 2023, în funcţie de categoriile de suine/păsări, cu scopul de a menţine activitatea economică.
 • Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere nu depăşeşte echivalentul în lei a 280.000 euro.
 • Beneficiarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate depun/transmit la centrele judeţene APIA o cerere de solicitare a ajutorului de stat, însoțită de o serie de documente justificative, în 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordonanţei (respectiv de la 2 februarie 2024).

Nivelul accizei reduse la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2024 (Hotărârea 55/2024)

 • Pentru anul 2024, rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare este de 104,47 lei/1.000 litri.
 • Diferenţa dintre acciza standard şi rata accizei reduse este de:

– 1,746 lei/litru în perioada 1 ianuarie 2024-30 iunie 2024 inclusiv, şi se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare;

– 2,079 lei/litru în perioada 1 iulie 2024-31 decembrie 2024 şi se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare.

Pentru anul 2024, valoarea totală a schemei de ajutor de stat este de 270.000,00 mii lei.

Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal sau al auditului financiar/ auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA