NewsflashTermenul limita pentru grupul fiscal consolidat si aplicarea facilitatilor fiscale pentru recapitalizare

octombrie 22, 2021
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2021/10/poza-1280x642.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Atenționări pe scurt:

 

Amintim faptul că se apropie termenul în care companiile mai pot comunica către autoritățile competente opțiunea de a implementa sistemul privind consolidarea fiscală din perspectiva impozitului pe profit începând cu anul fiscal 2022.

De asemenea, atragem atenția asupra faptului că pentru a putea beneficia de reduceri la plata impozitului pe profit, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau impozitului specific unor activități, datorat pentru anul 2021, companiile care plănuiesc recapitalizarea, trebuie să ia măsuri de creștere a capitalului propriu până la sfârșitului anului.

 

Atenționări pe larg:

 

Aspecte privind grupul fiscal consolidat și termenul de notificare a intenției de aplicare a sistemului de consolidare fiscală începând cu anul 2022

  • Începând cu 1 ianuarie 2022, persoanele juridice române/ persoanele juridice cu sediul social în România înființate potrivit legislației europene, plătitoare de impozit pe profit, se vor putea constitui într-un grup fiscal, pentru a-și cumula rezultatele fiscale individuale și plăti impozitul pe profit pe baza rezultatului fiscal consolidat, în condiții de deținere, directă sau indirectă, de cel puțin 75%.
  • Având în vedere că opțiunea de constituire a grupului fiscal consolidat trebuie notificată organelor fiscale cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea perioadei pentru care se solicită aplicarea consolidării fiscale, pentru a putea aplica sistemul de consolidare fiscală începând cu 1 ianuarie 2022, cererea trebuie depusă până la finele acestei luni (i.e. octombrie 2021).
  • Opțiunea de a aplica pentru acest tip de sistem se comunică organului fiscal competent prin depunerea formularului 173 „Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit“ de reprezentantul legal al persoanei juridice responsabile, semnată de către reprezentanții legali ai tuturor membrilor grupului.
  • La cerere se anexează certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului și/ sau alte documentele justificative din care să rezulte îndeplinirea condiției de deținere.
  • Mai multe detalii privind consolidarea fiscală în domeniul impozitului pe profit regăsiți în materialul informativ pregătit de noi, ce poate fi accesat la adresa: https://noagroup.ro/aprobarea-procedurii-de-implementare-si-de-administrare-a-grupului-fiscal-in-domeniul-impozitului-pe-profit/

Reduceri de la plata impozitului datorat pentru anul 2021 pentru îmbunătățirea nivelului de capitalizare

  • Reamintim că Ordonanța de Urgență nr. 153/ 2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative a instituit o măsură prin care contribuabilii pot beneficia de o reducere a impozitului pe profit anual, a impozitului pe venitul microîntreprinderilor, dar și a impozitului specific, aplicabilă începând cu impozitul datorat pentru anul 2021, dacă își îmbunătățesc nivelul de capitalizare.
  • Atragem atenția asupra faptului că, în cazul impozitului datorat pentru anului 2021, se poate beneficia de următoarele reduceri:
   • reducere de 2%, în cazul în care în anul 2021 capitalul propriu contabil este pozitiv și are o valoare cel puțin egală cu jumătate din capitalul social subscris;
   • o reducere suplimentară între 5% – 10%,, în cazul în care se înregistrează o creștere a capitalului propriu ajustat al anului 2021 față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020, concomitent cu îndeplinirea condițiilor menționate anterior.
 • În cazul în care sunt aplicabile ambele reduceri menționate anterior, pentru determinarea valorii reducerii, procentele corespunzătoare acestora se adună.
 • Vă rugăm să aveți în vedere că formula de calcul a capitalului propriu ajustat ce se utilizează pentru determinarea reducerii suplimentare nu cuprinde rezervele din reevaluare și rezultatul exercițiului financiar.
 • Așadar, pentru a putea beneficia de reduceri la plata impozitului datorat pentru anul 2021, atenționăm faptul că trebuie luate măsurile necesare de îmbunătățire a capitalului propriu până la finele anului în curs (i.e. anului 2021).
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA Tax Advisors vine în sprijinul societăților oferind consultanță și asistență în cazul implementării grupului fiscal consolidat, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal.

Echipa NOA Tax Advisors vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului.

Cu stimă,
Echipa NOA