NewsflashNerespectarea obligațiilor legale privind auditul public intern va putea fi sancționată

ianuarie 31, 2022
https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2022/01/audit-1280x929.jpg
Vezi materialul complet în format PDF.
See the full English version of the document in PDF.

 

Atenționări pe scurt:

 

În data de 25 ianuarie 2022, în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 56/2022, care stabilește că persoanele din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară vor aplica amenzi între 3.000 – 5.000 lei pentru nerespectarea obligațiilor din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern.

Este de așteptat ca în curând să apară clarificări și privind punerea în practică a sancțiunilor prevăzute de Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale, mai exact aplicarea de amenzi între 50.000 și 100.000 lei pentru neorganizarea funcției de audit intern pentru companiile private vizate.

Atenționări pe larg:

 

 • În data de 25 ianuarie 2022, în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 56/2022, care stabilește că persoanele din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară vor aplica sancțiunile pentru nerespectarea obligațiilor din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern.
 • Astfel, sunt prevăzute amenzi între 3.000 – 5.000 de lei pentru o serie de fapte precum încălcarea obligației de a asigura cadrul organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit public intern, încălcarea obligației de a elabora proiectul planului de audit ori refuzul de a prezenta documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern.
 • Până acum, legea nu prevedea concret ce reprezentanți ai Ministerului Finanțelor constatau și sancționau nerespectarea obligațiilor privind auditul public intern. Altfel spus, nimeni nu putea sancționa până acum nerespectarea obligațiilor ce țin de auditul intern în mediul public pentru că lipsea tocmai această împuternicire prevăzută acum în Ordinul nr.56/2022 din Monitorul Oficial.
 • Este de așteptat ca în curând să apară clarificări și privind punerea în practică a sancțiunilor prevăzute de Legea 162/2017 privind obligativitatea companiilor private de a organiza auditul statutar al situațiilor financiare anuale consolidate, și, implicit, activitatea de audit intern.
 • Neefectuarea auditului intern de către entitățile ale căror situații financiare sunt supuse auditului statutar, potrivit Legii 162/2017, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei. Este doar o chestiune de timp până va fi desemnată autoritatea de control care să aplice aceste amenzi.
 • Amintim că orice societate comercială care are situațiile financiare auditate trebuie să aibă un audit intern, potrivit Legii nr. 162/2017. Obligația de auditare a situațiilor financiare și, prin urmare, de organizare a activității de audit intern, li se aplică companiilor care, timp de două exerciții consecutive, îndeplinesc cel puțin două dintre următoarele criterii:
  • Totalul Activelor depășește 16 milioane de lei;
  • Cifra de Afaceri Netă este mai mare de 32 milioane de lei;
  • Numărul de angajați depășește 50.
 • Subliniem importanța existenței Auditului Intern în cadrul companiilor, înainte de a fi puse in aplicare sancțiunile prevăzute de lege. Rolul funcției de Audit Intern este semnificativ, având în vedere rapiditatea cu care procesele din cadrul companiilor trebuie să se adapteze noilor tendințe, fiind astfel expuse unui număr tot mai mare de riscuri.
Cum vă putem ajuta:

Echipa NOA vine în sprijinul societăților oferind consultanță și îndrumare în diverse spețe referitoare la noile modificări legislative conform celor menționate anterior, precum și în totalitatea situațiilor întâmpinate din punct de vedere fiscal și din punct de vedere al auditului financiar sau auditului intern.

Echipa NOA vă stă cu plăcere la dispoziție pentru mai multe detalii referitoare la cele prezentate în cadrul materialului și vă încurajăm să ne contactați accesând formularul de contact

Cu stimă,
Echipa NOA